re-integratie kiezen logo

Wat is Quick Start?

De Quick Start van het UWV is een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter. Ze ondersteunt u als werkgever in grote lijnen bij de stappen die gezet moeten worden bij de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. De Quick Start is ontwikkeld als een nog laagdrempeliger handvat voor werkgevers met betrekking tot re-integratieverantwoordelijkheden en in te schakelen specialisten. Hieronder volgt een uiteenzetting en een doorlink naar het volledige Quick Start document. 

Werknemer meldt zich ziek

U bent verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding op het moment dat uw werknemer zich ziek meldt. Dat betekent in de beginperiode vooral contact houden, betrokkenheid tonen en de werknemer uitnodigen op de werkplek als het even kan. 

Werknemer is langer dan 6 weken ziek

De bedrijfsarts stelt na 6 weken een Probleemanalyse op. Dat is feitelijk de eerste stap in het re-integratieproces. Vervolgens stelt u binnen 2 weken een Plan van Aanpak op samen met uw werknemer. Dat wil zeggen dat u uiterlijk in de 8e week een Plan van Aanpak heeft gemaakt. 

Is vastgesteld dat uw werknemer voldoende mogelijkheden heeft om te werken? Dan geeft uw bedrijfsarts aan onder welke voorwaarden dit gedaan kan worden. Op basis daarvan beoordeelt u als werkgever of uw werknemer de oorspronkelijke functie weer kan vervullen. Is dat niet mogelijk? Dan kijkt u of aanpassingen het oorspronkelijke werk wel mogelijk maken. Is het dan nog steeds niet mogelijk? Dan kijkt u of uw werknemer een andere functie binnen de organisatie kan gaan vervullen. In het Plan van Aanpak legt u vast op welke manier uw werknemer weer aan het werk kan gaan. 

Een keer in de 6 weken bespreekt u de voortgang van de re-integratie met uw werknemer. Na 52 weken volgt een verplichte Eerstejaarsevaluatie. Daarvan doet u verslag in het evaluatieformulier, net als andere afspraken over de re-integratie. Dit kan resulteren in aanpassingen in het Plan van Aanpak. Bijvoorbeeld als de mogelijkheden van uw werknemer wijzigen. Geeft uw bedrijfsarts aan dat de voorwaarden waaronder uw werknemer kan werken zijn gewijzigd? Dan beoordeelt u de re-integratiemogelijkheden opnieuw binnen uw organisatie.

Deskundigen en verantwoordelijkheden

De eerdergenoemde bedrijfsarts valt onder uw verantwoordelijkheid. Zo is het belangrijk dat u let op voldoende contactmomenten tussen bedrijfsarts en werknemer bij uw bedrijfsarts.  

Twijfelt over de re-integratiemogelijkheden binnen uw organisatie (
eerste spoor)? Dan is het goed om te weten dat u een arbeidsdeskundige kunt inschakelen. De rapportage van de arbeidsdeskundige voegt u toe aan het re-integratiedossier. De uitkomst van het arbeidsdeskundig onderzoek kan met zich meebrengen dat het Plan van Aanpak aangepast moet worden. Het is belangrijk dat u als werkgever de rapportages kritisch leest. Want u draagt ook verantwoordelijkheid bij het inschakelen van een arbeidsdeskundige. 

Als re-integratie binnen uw organisatie niet mogelijk blijkt dan volgt tweede spoor. Voor deze re-integratie 2e spoor die na 52 weken ziekte volgt, kunt u een re-integratiebedrijf inschakelen. Voor het 2e spoor traject maakt u een re-integratieplan bestaande uit een persoonsprofiel en een zoekprofiel die de uitgangspunten vormen voor het re-integratietraject. Ook voor het inschakelen van een re-integratiedeskundige draagt u verantwoordelijkheid.

Tweesporenbeleid, verplichtingen werknemer en deskundigenoordeel

Zolang sprake is van een dienstverband dan bent u verplicht om uw werknemer te re-integreren binnen uw organisatie als dit ook maar even mogelijk is. Dit geldt ook als reeds een 2e spoortraject is ingezet. Het tweesporenbeleid betekent dus een combinatie van 1e en 2e spoor. 

Bedenk dat ook voor uw werknemer re-integratieverplichtingen gelden. Zo moet uw medewerker meewerken aan de re-integratie. Is dit niet het geval? Dan kunt u uw werknemer officieel berispen, de loonbetaling opschorten, loon inhouden of zelfs overgaan tot ontslag. Bedenk wel dat alleen onder bepaalde voorwaarden tijdens ziekte ontslag kan plaatsvinden.
Goed om te weten. Als de re-integratie stagneert of als uw werknemer onvoldoende meewerkt, dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.     

Bekijk het volledige UWV Quick Start document.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor begeleiding van de re-integratie van uw zieke werknemer.

 


Terug naar kenniscentrum