re-integratie kiezen logo

Wat is re-integratie 1e spoor?

Re-integratie 1e spoor is het begeleiden van een zieke werknemer bij het hervatten van werk bij de huidige organisatie. Daarbij wordt eerst ingezet op terugkeer naar het eigen werk, al dan niet met aanpassingen. Als dat niet mogelijk blijkt dan wordt ingezet op een andere functie. Re-integratie 1e spoor volgt uit de Wet PoortwachterMocht een 1e spoor traject niet haalbaar zijn dan volgt re-integratie 2e spoor

Re-integratie 1e spoor is wettelijke verplichting

Het inzetten van een 1e spoor traject is een wettelijke verplichting voor de werkgever. Het proces van re-integratie start al op de eerste dag van ziekmelding. De werkgever en werknemer hebben dan al de verplichting om actief en doelgericht te werken aan de terugkeer van de werknemer. Zo meldt de werkgever de werknemer direct ziek bij de arbodienst of de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt in de 6e ziekteweek een Probleemanalyse op waarin wordt aangegeven wat de werknemer wel en niet kan. In de 8e ziekteweek stellen werknemer en werkgever samen een Plan van Aanpak op voor de re-integratie. 

Hoe verloopt re-integratie 1e spoor

Bij re-integratie 1e spoor is het goed om te weten dat re-integratie plaatsvindt vanuit een vaste volgorde. Daarbij wordt eerst gekeken naar terugkeer naar de eigen functie. Als tweede wordt gekeken of terugkeer naar de eigen functie (deels) kan plaatsvinden met bepaalde aanpassingen. Denk dan aan aanpassingen op de werkplek of andere werktijden. Als dat beide geen optie is dan komt als derde re-integratie naar een alternatieve functie in beeld. Re-integratie 1e spoor duurt maximaal één jaar. De werknemer moet in de 42e ziekteweek ziek gemeld zijn bij het UWV. Voor het toetsen van de haalbaarheid van re-integratie 1e spoor kan een arbeidsdeskundig onderzoek aangevraagd worden.

Re-integratiebegeleiding bij 1e spoor

In tegenstelling tot re-integratie tweede spoor kan 1e spoor vaak intern georganiseerd worden. Toch kan het in verschillende situaties zinvol zijn om een re-integratiebureau in te schakelen. Bijvoorbeeld in de situatie dat een werknemer en werkgever niet op een lijn zitten wat betreft de re-integratie. Het inschakelen van een re-integratieprofessional kan ook preventief plaatsvinden. Niet in de laatste plaas ter voorkoming van een loonsanctie. Re-integratie is namelijk complex en er staat voor zowel werkgever als werknemer veel op het spel. Ervaring met re-integratie en de daarbij betrokken instanties en partijen kunnen dan het verschil maken. Bedenk dat Spoor 1 (het missen van mogelijkheden bij de re-integratie in de eigen organisatie) de meest voorkomende loonsanctie is die het UWV oplegt. 

 
 

Vind een re-integratiedeskundige
Bekijk re-integratiebureaus in uw regio voor begeleiding bij 1e spoor trajecten


Terug naar kenniscentrum