re-integratie kiezen logo

Wat is re-integratie 1e spoor?

Re-integratie 1e spoor is het begeleiden van een werknemer bij het hervatten van eigen of ander werk bij de huidige werkgever. Eerst wordt bekeken of de werknemer bij ziekte kan terugkeren in de eigen functie. Mocht dit niet lukken dan wordt gekeken naar een andere functie. Re-integratie 1e spoor volgt uit de Wet Poortwachter, waarbij zowel de werkgever als de werknemer re-integratieverplichtingen hebben. Mocht een 1e spoor traject niet haalbaar zijn dan volgt doorgaans re-integratie 2e spoor


Stappen 1e spoor volgens Wet Poortwachter

Het proces van re-integratie 1e spoor start al op de eerste dag van ziekmelding. Vanaf dat moment hebben zowel de werknemer als de werkgever de verplichting om actief en doelgericht te werken aan de terugkeer van de werknemer. Zo meldt de werkgever de werknemer direct ziek bij de arbodienst of de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt in de zesde ziekteweek een Probleemanalyse op waarin wordt aangegeven wat de werknemer wel en niet kan. In de achtste ziekteweek stellen werknemer en werkgever samen een Plan van Aanpak op voor de re-integratie. Re-integratie eerste spoor duurt maximaal één jaar en de werknemer moet in de 42e ziekteweek ziek gemeld moet worden bij het UWV. Voor het toetsen van de haalbaarheid van re-integratie 1e spoor kan een arbeidsdeskundig onderzoek worden gedaan. 

 
 

Vind een re-integratiedeskundige
Bekijk re-integratiebureaus in uw regio voor 1e spoor trajecten