re-integratie kiezen logo

Wat is re-integratie 1e spoor?

Is een werknemer ziek? Dan is re-integratie eerste spoor de eerste stap in het re-integratieproces. Dit proces start al op het moment van ziekmelding. Vanaf dat moment hebben namelijk zowel werknemer als werkgever de verplichting om actief en doelgericht te werken richting terugkeer van de werknemer. De werkgever moet op dag één ook een ziekmelding doen bij de arbodienst of bedrijfsarts.
 
Het eerste doel is het laten terugkeren van de werknemer in de huidige functie bij de huidige werkgever. De bedrijfsarts speelt hierbij ook een rol. In de zesde ziekteweek moet hij of zij een probleemanalyse WIA opstellen. Hierin wordt aangegeven wat de werknemer volgens de bedrijfsarts wel en niet kan. In de achtste ziekteweek moeten werknemer en werkgever daarnaast samen een Plan van Aanpak hebben opgesteld wat betreft re-integratie.
 
Wordt duidelijk dat dit eerste doel (terugkeer in de huidige functie, bij de huidige werkgever) niet behaald wordt? Dan is de volgende stap de zoektocht naar een andere functie, maar wel bij de huidige werkgever. Tijdens dit proces is er vaak jobcoaching, waarbij een jobcoach de werknemer begeleid bij de terugkeer op de werkvloer. Re-integratie eerste spoor duurt maximaal één jaar, waarbij de werknemer in de 42e ziekteweek ook ziek gemeld moet worden bij het UWV. Wordt het 1e spoor-traject niet succesvol afgesloten? Dan is het tijd voor een re-integratietraject tweede spoor. Bij re-integratie 2e spoor wordt er gezocht naar een nieuwe functie bij een nieuwe werkgever.