re-integratie kiezen logo

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige beoordeelt welke re-integratiemogelijkheden de werknemer heeft. Daarbij wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden binnen de eigen organisatie. Mocht dat niet lukken dan wordt ook gekeken naar de mogelijkheden bij een andere werkgever. Voor een arbeidsdeskundige draait het primair om een spoedige en duurzame terugkeer naar werk en het voorkomen van langdurige uitval. 

Taken arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige stelt vast of iemand in staat is om te werken. De arbeidsdeskundige onderzoekt welke stappen de werkgever en werknemer kunnen nemen om terugkeer naar het werk mogelijk te maken Hiervoor werkt een arbeidsdeskundige samen met een bedrijfsarts, verzekeringsarts of een medisch adviseur. Een arts inventariseert de mogelijkheden met een Functionele Mogelijkheden Lijst. Verder adviseert de arbeidsdeskundige over tal van onderwerpen. Kan de werknemer terugkeren naar zijn eigen werk of moet de werkomgeving worden aangepast? Zijn er andere werkzaamheden die werknemer kan doen? Zijn er vragen voor het om- of bijscholen van de werknemer? Komt een werkgever in aanmerking voor subsidies?

Rollen, opleidingen en brancheverenigingen arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige kan vanuit verschillende opdrachten, rollen en partijen werken. Arbeidsdeskundigen werken bijvoorbeeld voor het UWV, arbodiensten, verzekeraars en re-integratiebureaus. Er bestaan in Nederland verschillende opleidingen tot arbeidsdeskundigen. Zo is er een hbo-post opleiding tot arbeidsdeskundige. Medewerkers van het UWV een interne opleiding kunnen volgen. Na de opleiding kan een arbeidsdeskundige zich laten certificeren. Dit kan bijvoorbeeld bij HobĂ©on. Verder kan een afgestudeerde arbeidsdeskundige zich inschrijven in het register voor arbeidsdeskundigen van de SRA waarmee de gedragscode wordt onderschreven. Verder kunnen arbeidsdeskundigen een registratie aanvragen voor de NVva, de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen. Een organisatie die zich richt op de professionalisering van arbeidsdeskundigen, normen en waarden bij de beroepsuitoefening en informatie-uitwisseling. 

Arbeidsdeskundige van het UWV

De arbeidsdeskundige van het UWV komt in beeld tijdens het re-integratieproces als een werknemer een bepaalde periode ziek of arbeidsongeschik. De Wet Poortwachter is daarbij leidend. Het UWV kent twee soorten arbeidsdeskundigen: een begeleider en een beoordelaar. Een arbeidsdeskundige beoordeelt bijvoorbeeld uitkeringsaanvragen voor de Wajong, Wia en de Ziektewet. Als iemand arbeidsongeschikt wordt verklaard en een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, dan helpt een arbeidsdeskundige van het UWV bij het vinden van werk. 

Arbeidsdeskundige van een re-integratiebureau

De werkgever kan ook zelf het initiatief nemen om een arbeidsdeskundige in te schakelen voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Vaak wordt hiervoor een re-integratiebureau ingeschakeld. De re-integratie van een langdurig zieke werknemer kan namelijk complex zijn en het niet goed uitvoeren van de verplichtingen die volgen uit de Wet Poortwachter kunnen resulteren in loonsancties. Een arbeidsdeskundige kan met een arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst bieden door te de haalbaarheid van de re-integratie te onderzoeken. Het eerste doel daarbij is altijd duurzame terugkeer naar werk binnen de huidige organisatie: eerste spoor. Als dat niet mogelijk is, wordt gekeken naar een werkplek bij een andere werkgever: tweede spoor
Vind een re-integratiedeskundige

Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor een arbeidsdeskundig onderzoek.


Terug naar kenniscentrum