re-integratie kiezen logo

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige onderzoekt hoe een medewerker kan terugkeren naar werk. Een arbeidsdeskundige kan vanuit verschillende opdrachten, rollen en partijen werken. Arbeidsdeskundigen werken bijvoorbeeld voor het UWV, arbodiensten, verzekeraars en re-integratiebureaus.

Taken en opleiding van arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige stelt vast of iemand in staat is om te werken. Hiervoor werkt een arbeidsdeskundige meestal samen met een bedrijfsarts, verzekeringsarts of een medisch adviseur. Een arts inventariseert de mogelijkheden met een Functionele Mogelijkheden Lijst. Er bestaan in Nederland hbo-post opleidingen tot arbeidsdeskundige, terwijl medewerkers van het UWV een interne opleiding kunnen volgen. Na de opleiding kan een arbeidsdeskundige zich laten certificeren bij Hobéon of zich laten inschrijven in het register voor arbeidsdeskundigen van de SRA. Verder is er ook nog de NVva, een beroepsvereniging voor arbeidsdeskundigen.

Arbeidsdeskundige van het UWV

De arbeidsdeskundige van het UWV komt in beeld tijdens het re-integratieproces als een werknemer een bepaalde periode ziek of arbeidsongeschikt is waarbij de Wet Poortwachter leidend is. Het UWV kent twee soorten arbeidsdeskundigen: een begeleider en een beoordelaar. Een arbeidsdeskundige die een uitkeringsaanvraag beoordeelt, doet dit o.m. voor de Wajong, Wia en de Ziektewet. Als iemand arbeidsongeschikt wordt verklaard en een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, dan helpt een arbeidsdeskundige van het UWV bij het vinden van werk. 

Arbeidsdeskundige van een re-integratiebureau

De werkgever kan ook zelf het initiatief nemen om een arbeidsdeskundige in te schakelen voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Vaak wordt hiervoor een re-integratiebureau ingeschakeld. De re-integratie van een langdurig zieke werknemer kan namelijk complex en de verplichtingen die volgen uit de Wet Poortwachter kunnen weer resulteren tot loonsancties. Een arbeidsdeskundige kan met een arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst bieden door te de haalbaarheid van de re-integratie te onderzoeken. Het eerste doel daarbij is altijd duurzame terugkeer naar werk binnen de huidige organisatie: eerste spoor. Als dat niet mogelijk is, wordt naar een werkplek bij een andere werkgever gekeken: tweede spoor
Vind een re-integatiedeskundige

Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor een arbeidsdeskundig onderzoek.