re-integratie kiezen logo

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige onderzoekt of een medewerker in staat is om terug te keren in de eigen of een andere functie binnen de organisatie. Naast het adviseren over interne of externe re-integratie kan de arbeidsdeskundige ook adviseren over subsidiemogelijkheden als het gaat om de begeleiding van de werknemer.

Wat onderzoekt de arbeidsdeskundige

Soms is de re-integratie van een langdurig zieke werknemer complex, terwijl er tegelijkertijd verplichtingen gelden uit de Wet Poortwachter die loonsancties met zich mee kunnen brengen. Een arbeidsdeskundige biedt dan uitkomst door te de haalbaarheid van de re-integratie te onderzoeken met een arbeidsdeskundig onderzoek. Het eerste doel daarbij is een duurzame terugkeer naar werk binnen de huidige organisatie: eerste spoor. Als dat niet mogelijk is, wordt naar een werkplek bij een andere werkgever gekeken: tweede spoor

Verschillende arbeidsdeskundigen

Sommige arbeidsdeskundigen werken zelfstandig, anderen werken bij een bedrijf, de arbodienst of het UWV. Verder bestaan er verschillende opleidingen tot arbeidsdeskundige waaronder de post hbo-opleiding. Een arbeidsdeskundige kan zich bij Hobeón laten certificeren wat relevant is gezien de eisen die het UWV stelt bij de inkoop van re-integratiediensten. De meeste arbeidsdeskundigen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA).Vind een re-integatiedeskundige

Zoek contact met re-integratiebureaus voor een arbeidsdeskundig onderzoek.