re-integratie kiezen logo

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Soms is de re-integratie van een langdurig zieke werknemer complex, terwijl er wel verplichtingen zijn volgend uit de Wet Poortwachter. Een arbeidsdeskundige biedt dan uitkomst door te kijken naar de haalbaarheid van de re-integratie middels een arbeidsdeskundig onderzoek. Het doel daarbij is een duurzame terugkeer naar werk wat zowel binnen als buiten de organisatie kan plaatsvinden. Naast het adviseren over interne of externe re-integratie kan de arbeidsdeskundige ook adviseren over subsidiemogelijkheden als het gaat om de begeleiding van de werknemer.

Verschillende arbeidsdeskundigen
Sommige arbeidsdeskundigen werken zelfstandig, anderen werken bij een bedrijf, de arbodienst of het UWV. Verder bestaan er verschillende opleidingen tot arbeidsdeskundige waaronder de post hbo-opleiding. Een arbeidsdeskundige kan zich bij Hobeón laten certificeren wat relevant is gezien de eisen die het UWV stelt bij de inkoop van re-integratiediensten. De meeste arbeidsdeskundigen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA).