re-integratie kiezen logo

Wat is re-integratie 2e spoor?

Na uitval door ziekte re-integreert een werknemer doorgaans bij de huidige werkgever en in de eigen functie. Dit kan echter niet altijd. Bijvoorbeeld als de werknemer door ziekte de huidige werkzaamheden niet meer kan uitvoeren. Er wordt dan gezocht naar aangepaste werkzaamheden, maar ook dit is niet altijd mogelijk. Wanneer er geen mogelijkheden zijn om de werknemer te re-integreren binnen de eigen organisatie komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld: re-integratie tweede spoor. Re-integratie bij de huidige werkgever wordt ‘eerste spoor’ genoemd en re-integratie bij een andere werkgever ‘tweede spoor’.

Wanneer wordt 2e spoor ingezet

Het inzetten van een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever en volgt in de regel na een 1e spoor traject. Een 2e spoor traject wordt op zijn vroegst na de 8e week en en op zijn laatst in de 52e week van de arbeidsongeschiktheid ingezet. Een 2e spoortraject behelst ongeveer een periode van 9-12 maanden met een wettelijk maximum van twee jaar. Het is de bedrijfsarts die in dit proces vaststelt welke werkzaamheden de re-integratiekandidaat kan verrichten. Als de werkgever in gebreke blijft dan legt het UWV aan het einde van de wachttijd van 104 weken een loonsanctie op. Aangezien het voor een werkgever niet eenvoudig is om een zieke werknemer extern te herplaatsen wordt in de meeste gevallen een re-integratiebureau ingeschakeld. Lees in dat kader ook over de kosten van een re-integratietraject 2e spoor. 

Een geslaagd 2e spoor traject

Het tijdig inschakelen van een capabele re-integratiespecialist zal de kans van slagen van een 2e spoor traject aanzienlijk laten toenemen. Waar re-integratie 1e spoor door de werkgever vaak nog relatief makkelijk zelf verricht kan worden, is dit wel anders voor 2e spoor. Re-integratiebureaus beschikken immers over ervaring, actuele kennis van re-integratieregelgeving en hebben de vereiste competenties om re-integratiekandidaten te begeleiden en de financiële risico's voor de werkgever te minimaliseren. Naast reguliere dienstverbanden kunnen zij alternatieven bieden om de re-integratiekandidaat weer aan het werk te krijgen in de vorm van bijvoorbeeld detachering, proefplaatsing of zelfstandig ondernemerschap. Daarbij weten re-integratiebureaus de verscheidene subsidies en regelingen optimaal te benutten voor doelgroepen die moeilijker aan het werk komen, zoals mensen met een arbeidsbeperking of oudere werknemers

Inhoud re-integratie 2e spoor trajecten

Sollicitatiebegeleiding is een belangrijk onderdeel van een 2e spoortraject. Ook wat betreft de beoordeling van het UWV, want bij onvoldoende activiteiten kan dit leiden tot een loonsanctie. Reden genoeg voor de werkgever om hierop toe te zien en dit goed vast te leggen in de rapportages. Ook jobhunting is relevant om re-integratie 2e spoor succesvol te laten zijn. Maar er zijn nog veel meer activiteiten en modules die deel kunnen uitmaken van 2e spoor traject afhankelijk van de kandidaat, wensen en situatie. Hieronder volgt een selectie van activiteiten bij een 2e spoor traject. 

  • Loopbaanoriëntatie 
  • Assessment
  • Jobcoaching
  • Sollicitatietraining en netwerken
  • Verkenning van de arbeidsmarkt
  • Scholing of omscholing
  • Proefplaatsing
  • Rapportages met aandacht voor verplichtingen vanuit Wet Poortwachter
  • Zelfstandig Ondernemerschap
  • Nazorg

 


Heeft u een werknemer die een 2e spoor traject ingaat? Of bent u als werknemer op zoek naar een re-integratiebedrijf voor nieuw werk? Zoek dan contact met 2e spoor re-integratie specialisten in uw regio.