re-integratie kiezen logo

Wat is re-integratie 2e spoor?

Re-integratie 2e spoor is gericht op werkhervatting buiten de eigen organisatie. Het moet dan duidelijk zijn dat er geen mogelijkheden zijn om de werknemer te re-integreren bij de huidige werkgever: 1e spoor. Re-integratie 2e spoor volgt uit de Wet Verbetering Poortwachter

Re-integratie 2e spoor is wettelijke verplichting

Het inzetten van een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever. Tweede spoor wordt op zijn vroegst na de 8e week en en op zijn laatst in de 52e week van de arbeidsongeschiktheid ingezet. Dat is 6 weken na de eerstejaarsevaluatie. Een 2e spoortraject behelst ongeveer een periode van 9-12 maanden met een wettelijk maximum van twee jaar. Het is de bedrijfsarts die in dit proces vaststelt welke werkzaamheden de re-integratiekandidaat kan verrichten. Als de werkgever in gebreke blijft dan legt het UWV aan het einde van de wachttijd van 104 weken een loonsanctie op. Aangezien het voor een werkgever niet eenvoudig is om een zieke werknemer extern te herplaatsen wordt in de meeste gevallen een re-integratiebureau ingeschakeld. Lees in dat kader ook over de kosten van een re-integratietraject 2e spoor. 

Inhoud re-integratie 2e spoor trajecten

Re-integratie 2e spoor omvat vaak drie typen activiteiten. In de eerste plaats is dat sollicitatiebegeleiding. Tevens een prominent onderdeel waar het UWV naar kijkt bij het beoordelen van de re-integratie-inspanningenVoor de werkgever is het dan ook zaak om hier goed op toe te zien en dit accuraat vast te leggen in de rapportages ter voorkoming van loonsancties. In de tweede plaats is persoonlijke ontwikkeling en begeleiding een belangrijke peiler. En in de derde plaats is er jobhunting, vaak cruciaal om re-integratie 2e spoor succesvol te laten zijn. Als geheel omvat een 2e spoor traject een heel scala aan activiteiten en modules die ingezet kunnen worden afhankelijk van de re-integratiekandidaat en situatie. Voorbeelden zijn assessments, (om)scholing, rouwverwerking, begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap, het verkennen van de arbeidsmarkt, proefplaatsing en nazorg. Verder kunnen 2e spoor trajecten toegespitst worden op specifieke doelgroepen met bijbehorende instrumenten zoals jobcoaching. 

Re-integratiebegeleiding bij 2e spoor

Het tijdig inschakelen van een capabele re-integratiespecialist maakt de kans op succes bij 2e spoor aanzienlijk groter. Waar re-integratie 1e spoor door de werkgever vaak nog relatief makkelijk zelf verricht kan worden, is dit voor 2e spoor doorgaans een stuk lastiger. Er komt namelijk veel bij kijken en er staat veel op het spel. Denk aan kennis en ervaring met re-integratie regelgeving en het UWV en het beschikken over de vereiste competenties om re-integratiekandidaten goed te begeleiden naar nieuw werk. Of het inschatten van de financiĆ«le risico's voor de onderneming die aanzienlijk kunnen zijn. Een re-integratieprofessional kan dan veel verschil maken. Ook kunnen zij met alternatieve dienstverbanden en constructies de re-integratiekandidaat weer aan het werk te krijgen. Denk dan aan werkervaringsplekken, proefplaatsing, detachering of zelfstandig ondernemerschap. Daarnaast kennen zij de verscheidene subsidies en regelingen die beschikbaar zijn voor doelgroepen die moeilijker aan het werk komen. Voorbeelden hiervan zijn mensen met een arbeidsbeperking of oudere werknemers waarvoor verschillende regelingen bestaan. 


 


Heeft u een werknemer die een 2e spoor traject ingaat? Of bent u als werknemer op zoek naar een re-integratiebedrijf voor nieuw werk? Zoek dan contact met 2e spoor re-integratie specialisten in uw regio.


Terug naar kenniscentrum