re-integratie kiezen logo

Wat is re-integratie 2e spoor?

Na uitval door ziekte zal een werknemer doorgaans re-integreren bij de huidige werkgever. Dit kan echter niet altijd. Bijvoorbeeld als de werknemer door ziekte zijn of haar huidige werkzaamheden niet meer kan uitvoeren. Er moet dan gezocht worden naar aangepaste werkzaamheden, maar ook dit is niet altijd mogelijk. Wanneer er geen mogelijkheden zijn om de werknemer te re-integreren binnen de eigen organisatie komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld: re-integratie tweede spoor. Re-integratie bij de huidige werkgever wordt ‘eerste spoor’ genoemd en re-integratie bij een andere werkgever ‘tweede spoor’.

Wanneer wordt een 2e spoor traject ingezet?

Het inzetten van een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever en volgt doorgaans na een 1e spoor traject. Een 2e spoor traject wordt op zijn vroegst na de 8e week en en op zijn laatst in de 52e week van de arbeidsongeschiktheid ingezet. Als de werkgever in gebreke blijft dan zal het UWV aan het einde van de wachttijd van 104 weken een loonsanctie opleggen. Aangezien het voor een werkgever niet eenvoudig is om een zieke werknemer extern te herplaatsen wordt in de meeste gevallen een re-integratiebureau ingeschakeld. Een 2e spoortraject behelst ongeveer een periode van 9-12 maanden met een wettelijk maximum van twee jaar. Prominente onderdelen van een 2e spoortraject vormen sollicitatiebegeleiding en jobhunting. Lees ook over de kosten van een re-integratietraject 2e spoor. 

Inhoud re-integratie 2e spoor

Uiteenlopende activiteiten en modules kunnen deel uitmaken van 2e spoor afhankelijk van kandidaat en situatie:

 • Loopbaanoriëntatie 
 • Assessment
 • Coaching
 • Sollicitatietraining en -begeleiding
 • Verkenning van de arbeidsmarkt
 • Jobhunting
 • Scholing of omscholing
 • Proefplaatsing
 • Rapportages met aandacht voor verplichtingen vanuit Wet Poortwachter
 • Zelfstandig Ondernemerschap
 • Nazorg

Een geslaagd 2e spoor traject

Het tijdig inschakelen van een capabele re-integratieadviseur zal de kans van slagen van een 2e spoor traject aanzienlijk laten toenemen. Re-integratiebureaus beschikken immers over ervaring, actuele kennis van re-integratieregelgeving en hebben de vereiste competenties om medewerkers te begeleiden naar nieuw werk. Er zijn verschillende manieren om weer een plek te bemachtigen voor de re-integratiekandidaat. Naast een regulier dienstverband kan ook gedacht worden aan detachering of een proefplaatsing. Verder zijn er verschillende subsidies beschikbaar voor doelgroepen die moeilijker werk kunnen vinden. Dan kan gedacht worden aan mensen met een arbeidsbeperking of bijvoorbeeld oudere werknemersHeeft u een werknemer die een 2e spoor traject ingaat? Of bent u als werknemer op zoek naar een re-integratiebedrijf voor nieuw werk? Zoek dan contact met 2e spoor re-integratie specialisten