re-integratie kiezen logo

Wat is de Werkwijzer Poortwachter?

De Werkwijzer Poortwachter is een handleiding van het UWV over de uitvoering van de Wet Poortwachter. De Werkwijzer Poortwachter geeft werkgevers, re-integratiebureaus, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen aan wat er moet gebeuren tijdens de re-integratie en op welke zaken gelet moet worden. 

Werkwijzer geeft richtlijnen voor werkgever bij re-integratie

• Wat verwacht het UWV van de re-integratie van uw werknemer?
• Hoe toetst het UWV of uw re-integratieinspanningen voldoende waren? 
• Wat zijn de gevolgen als uw re-integratie-inspanningen onvoldoende waren?

Updates van Werkwijzer Poortwachter 

De eerste Werkwijzer Poortwachter kwam uit in 2017 als opvolger van Werkwijzer RIV-toets in de praktijk. De afgelopen jaren kwamen er bij het UWV opmerkingen en vragen binnen die hebben geleid tot een aantal uitbreidingen en verduidelijkingen. Zo zijn in de nieuwste versie van de Werkwijzer Poortwachter december 2018 een aantal updates doorgevoerd, met name puntjes op de i. Zo draait het bij 1e spoor niet alleen meer om het onderzoeken van functies die beschikbaar zijn voor de re-integratie maar verwacht men ook dat gekeken wordt naar beschikbare taken. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus voor vragen over re-integratie en het voorkomen loonsancties en verzuimkosten.