re-integratie kiezen logo

Wat is de Werkwijzer Poortwachter?

De Werkwijzer Poortwachter is een handleiding van het UWV over de uitvoering van de Wet Poortwachter. De Werkwijzer Poortwachter geeft werkgevers, re-integratiebureaus, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen aan wat er moet gebeuren tijdens de re-integratie en op welke zaken gelet moet worden. 

Werkwijzer geeft richtlijnen voor werkgever bij re-integratie

In de Werkwijzer Poortwachter krijgt u als werkgever antwoorden op vragen als:

  • Wat verwacht het UWV van de re-integratie van mijn werknemer?
  • Hoe toetst het UWV of uw re-integratie-inspanningen voldoende waren? 
  • Wat zijn de gevolgen als uw re-integratie-inspanningen onvoldoende waren?

Updates van Werkwijzer Poortwachter 

De eerste Werkwijzer Poortwachter kwam uit in 2017 als opvolger van 'Werkwijzer RIV-toets in de praktijk'. Aan de hand van vragen en opmerkingen die het UWV ontving, werden een aantal uitbreidingen en verduidelijkingen toegevoegd. Zo zijn in de nieuwste versie van de Werkwijzer Poortwachter december 2018 een aantal updates doorgevoerd, met name puntjes op de i. Zo draait het bij 1e spoor niet alleen meer om het onderzoeken van functies die beschikbaar zijn voor de re-integratie maar verwacht men dat ook gekeken wordt naar beschikbare taken. De laatste update vond plaats op 1 augustus 2022. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor re-integratiebegeleiding en vragen over de Werkwijzer Poortwachter. 


Terug naar kenniscentrum