re-integratie kiezen logo

Wat is de Werkwijzer Poortwachter?

De Werkwijzer Poortwachter is een handleiding van het UWV over de uitvoering van de Wet Poortwachter. In de handleiding wordt uitgelegd wat er moet gebeuren tijdens re-integratie en op welke zaken er tijdens het traject gelet moet worden. Ieder onderdeel van het traject wordt nader toegelicht en de bijbehorende formulieren zijn ook terug te vinden. De werkwijzer is voornamelijk bedoeld voor verzekeringsartsen en arbeidrsdeskundigen. Toch kan het ook een handige leidraad zijn voor werkgevers.

De eerste Werkwijzer Poortwachter kwam uit in 2017, als opvolger van Werkwijzer RIV-toets in de praktijk. De afgelopen jaren zijn er bij het UWV opmerkingen en vragen binnengekomen. Dit heeft ertoe geleid dat de werkwijzer op een aantal punten is verduidelijkt en uitgebreid. In de vernieuwde versie zijn deze punten aan de oorspronkelijke tekst toegevoegd.

Voor zowel werkgever als werknemer is het van belang om voldoende inspanningen te verrichten als het gaat om re-integratie. De Werkwijzer Poortwachter kan daarbij dus als hulpmiddel gebruikt worden.