re-integratie kiezen logo

Wat is eerstejaarsevaluatie?

Na een jaar ziekte (week 46-52) blikken werkgever en werknemer terug op de re-integratieactiviteiten. Daarbij wordt opnieuw gekeken of re-integratie bij de eigen werkgever (1e spoor) kan plaatsvinden en komt re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor) in beeld. Samen wordt gekeken naar de re-integratiedoelen voor het tweede jaar. Het is tevens een evaluatie van het Plan van Aanpak die waar nodig bijgesteld wordt. De werkgever vult het UWV formulier Eerstejaarsevaluatie in. 

 

 

Vind re-integratiebegeleiding
Kom in contact met re-integratiebureaus voor vragen over eerstejaarsevaluatie en 1e en 2e spoor re-integratie. 


Terug naar kenniscentrum