re-integratie kiezen logo

Wat doet een re-integratiebureau?

Een re-integratiebedrijf helpt werkzoekenden bij het opnieuw vinden van werk. Daarnaast ondersteunt een re-integratiebureau de werkgever bij het re-integratieproces inclusief het nakomen van wettelijke verplichtingen. Hieronder volgen een aantal veelvoorkomende re-integratiediensten die re-integratiebureaus verzorgen voor particulieren, werkgevers, gemeenten en het UWV.

Eerste spoor re-integratie

Bij re-integratie eerste spoor helpt het re-integratiebureau bij het re-integreren van de zieke medewerker in de huidige functie. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt gekeken naar een nieuwe functie binnen de huidige organisatie. Het re-integratiebedrijf houdt zich bij 1e spoor onder meer bezig met jobcoaching en arbeidsdeskundig onderzoek zodat de werknemer duurzaam en gezond kan werken. 

Tweede spoor re-integratie

Bij re-integratie tweede spoor helpt het re-integratiebedrijf de zieke werknemer te re-integreren bij een andere organisatie. Een re-integratiebureau kan in dit proces veel toegevoegde waarde bieden voor de kandidaat als het gaat om zelfanalyse (wat wil en kan de werknemer), professionele sollicitatietraining en het zoeken naar een passende baan. Voor de werkgever kan een goed re-integratiedossier een loonsanctie van het UWV voorkomen. 

Derde spoor re-integratie

Bij re-integratie derde spoor wordt de situatie van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer opnieuw in kaart gebracht en indien mogelijk begeleidt het re-integratiebureau de kandidaat naar passend werk. Een 3e spoortraject kan de kosten voor de werkgever aanzienlijk beperken en het inkomen van de werknemer enorm verbeteren.   

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Het re-integratiebureau stelt met een arbeidsdeskundig onderzoek vast wat de mogelijkheden zijn van de zieke werknemer binnen en buiten de organisatie. Er vindt dan een inventarisatie plaats van wat de werknemer nog aan kan, wat de reële verwachtingen zijn maar ook hoe het zit met de wet- en regelgeving. Twijfel over de arbeidsmogelijkheden of een re-integratieproces dat moeizaam verloopt, zijn bijvoorbeeld motieven voor een arbeidsdeskundig onderzoek.

Haalbaarheidsonderzoek

Re-integratiebureaus worden ook vaak ingeschakeld voor een haalbaarheidsonderzoek wat raakvlakken heeft met het bovengenoemde arbeidsdeskundig onderzoek. Een haalbaarheidsonderzoek wordt meestal verricht als de werknemer een jaar ziek is. Een re-integratiebureau zal dan onderzoeken in hoeverre re-integreren mogelijk is en advies uitbrengen over de haalbaarheid van een 2e spoortraject

UWV re-integratietrajecten

Re-integratiebureaus verzorgen ook diensten voor cliënten van het UWV. Het gaat dan om mensen met een arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen van het UWV. De toegevoegde waarde van het re-integratiebureau zit hem vaak in het jobhunting en specialismen waar het UWV minder over beschikt. Voorbeelden van re-integratietrajecten die het UWV inkoopt zijn Werkfit Maken en Naar Werk.

Re-integratie voor de gemeente

Re-integratiebureaus worden ook ingeschakeld voor mensen die een uitkering ontvangen van de gemeente. Met behulp van re-integratie-instrumenten als jobhunting, sollicitatiebegeleiding en scholing worden de cliënten van de gemeente begeleid naar werk.

 

Vind een re-integratiebureau
Neem contact op met re-integratiebureaus in uw regio voor een van bovenstaande re-integratiediensten.