re-integratie kiezen logo

Wat doet een re-integratiebureau?

Een re-integratiebedrijf helpt werkzoekenden bij het opnieuw vinden van werk. Daarnaast ondersteunt een re-integratiebureau de werkgever bij het re-integratieproces inclusief het nakomen van wettelijke verplichtingen. Hieronder volgen een aantal veelvoorkomende re-integratiediensten die re-integratiebureaus verzorgen voor particulieren, werkgevers, gemeenten en het UWV.

Eerste spoor re-integratie

Bij re-integratie eerste spoor helpt het re-integratiebureau bij het re-integreren van de zieke medewerker in de eigen organisatie. Daarbij wordt eerst ingezet op de huidige functie. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt gekeken naar een nieuwe functie binnen de huidige organisatie. Het re-integratiebedrijf houdt zich bij 1e spoor onder meer bezig met jobcoaching en arbeidsdeskundig onderzoek zodat de werknemer duurzaam en gezond kan werken. 

Tweede spoor re-integratie

Een dienst waarvoor een re-integratiebureau vaak voor wordt ingeschakeld. Bij re-integratie tweede spoor helpt het re-integratiebedrijf de zieke werknemer te re-integreren bij een andere organisatie. Een re-integratiebureau kan in dit proces veel toegevoegde waarde bieden voor de kandidaat als het gaat om zelfanalyse (wat wil en kan de werknemer), professionele sollicitatietraining en het zoeken naar een passende baan (jobhunting). Voor de werkgever kan het inschakelen van een re-integratiebureau veel tijd en geld besparen. Zo kan een goed onderbouwd re-integratiedossier een loonsanctie van het UWV voorkomen. Ook het onderbrengen van een werknemer in een andere organisatie kan veel kosten besparen voor de werkgever. 

Derde spoor re-integratie

Een werkgever kan soms wel 12 jaar verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van vaste en tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan of arbeidsongeschikt worden. Een werkgever kan een re-integratiebureau inschakelen voor re-integratie derde spoor als de re-integratie naar twee jaar ziekte na 1e en 2e spoor niet succesvol is. Het re-integratiebureau brengt de situatie van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer opnieuw in kaart gebracht en indien mogelijk wordt de kandidaat naar passend werk begeleid. Een 3e spoortraject is complex omdat de (ex)-werknemer al lang langs de kant staat. Tegelijkertijd kunnen er veel voordelen behaald worden voor zowel werkgever als werknemer. Zo kunnen de kosten voor de werkgever aanzienlijk beperkt worden en het inkomen van de werknemer sterk verbeteren wanneer deze naar werk wordt begeleidt.   

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Het re-integratiebureau stelt met een arbeidsdeskundig onderzoek vast wat de mogelijkheden zijn van de zieke werknemer binnen en buiten de organisatie. Er vindt een inventarisatie plaats van wat de werknemer nog aan kan, wat de reële verwachtingen zijn maar ook hoe het zit met de wet- en regelgeving. Twijfel over de arbeidsmogelijkheden of een re-integratieproces dat moeizaam verloopt, zijn bijvoorbeeld motieven voor het inschakelen van een re-integratiebureau voor een arbeidsdeskundig onderzoek dat vaak tijdens het 1e spoor traject plaatsvindt.

Haalbaarheidsonderzoek

Re-integratiebureaus worden ook vaak ingeschakeld voor een haalbaarheidsonderzoek. Dat kent raakvlakken met het bovengenoemde arbeidsdeskundig onderzoek, maar is meer toegespitst op 2e spoor. Een haalbaarheidsonderzoek wordt meestal verricht als de werknemer een jaar ziek is. Een re-integratiebureau zal dan onderzoeken in hoeverre re-integreren mogelijk is en advies uitbrengen over de haalbaarheid van een 2e spoortraject

UWV re-integratietrajecten

Re-integratiebureaus verzorgen ook verscheidene diensten voor cliënten van het UWV. Het gaat dan om mensen met een arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen van het UWV. De toegevoegde waarde van het re-integratiebureau zit hem vaak in het jobhunting en specialismen waar het UWV minder over beschikt. Voorbeelden van re-integratietrajecten die het UWV inkoopt bij externe bureaus zijn Werkfit Maken en Naar Werk.

Re-integratie voor de gemeente

Re-integratiebureaus worden ook ingeschakeld voor mensen die een uitkering ontvangen van de gemeente. Met behulp van re-integratie-instrumenten als jobhunting, sollicitatiebegeleiding en scholing worden de cliënten van de gemeente begeleid naar werk. Ook hier geldt dat re-integratiebureaus bepaalde expertises bieden voor de re-integratie waarover men bij de gemeente niet beschikt

 

Vind een re-integratiebureau
Zoek contact op met re-integratiebureaus in uw regio voor een van bovenstaande re-integratiediensten.


Terug naar kenniscentrum