re-integratie kiezen logo

Wat is een deskundigenoordeel?

Een deskundigenoordeel kan aangevraagd worden bij het UWV als de re-integratie vastloopt. Zowel werkgever als werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen en het UWV is wettelijk verplicht deze af te geven.

Soorten deskundigenoordelen

Er zijn verschillende deskundigenoordelen te onderscheiden voor de volgende zaken:

  • Vaststellen of er sprake is van passende arbeid.
  • Vaststellen of de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd. 
  • Vaststellen of de werknemer voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd.
  • Het toetsen van de arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk. 

Kosten deskundigenoordeel 

Het deskundigenoordeel bedraagt 400 euro per aanvraag. Er zijn geen kosten als het deskundigenoordeel nodig is voor de ontslagaanvraag in het geval van onvoldoende re-integratie-inspanningen en veelvuldig ziekteverzuim.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor een deskundigenoordeel of re-integratiebegeleiding.