re-integratie kiezen logo

Wat is een deskundigenoordeel?

Een deskundigenoordeel kan aangevraagd worden bij het UWV als de re-integratie vastloopt. Zowel werkgever als werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen. Het UWV is wettelijk verplicht een deskundigenoordeel af te geven.

Wanneer een deskundigenoordeel 

Als een werkgever er met een werknemer bij de re-integratie niet meer uitkomt dan kan een deskundigenoordeel aangevraagd worden. Bij ontslag van een zieke werknemer is een deskundigenoordeel nodig. Het UWV geeft dan een onafhankelijk oordeel. Een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige bekijken de situatie. Ook een werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen als deze vastloopt in het re-integratieproces. 

Niet bindend wel belangrijk

Een deskundigenoordeel is niet bindend en er kan geen bezwaar tegen gemaakt worden. Wel wordt veel waarde gehecht aan een deskundigenoordeel. Bijvoorbeeld door rechters bij een juridisch geschil. Wie het niet eens is met het deskundigenoordeel kan een klacht indienen bij het UWV.

Soorten deskundigenoordelen

Er zijn verschillende deskundigenoordelen te onderscheiden voor verschillende zaken:

  • Vaststellen of er sprake is van passende arbeid.
  • Vaststellen of de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd. 
  • Vaststellen of de werknemer voldoende re-integratie-inspanning heeft geleverd.
  • Het toetsen van de arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk. 

Kosten, duur en privacy deskundigenoordeel 

Het deskundigenoordeel bedraagt 100 euro per aanvraag. Deze kosten gelden niet als het deskundigenoordeel nodig is voor de ontslagaanvraag in het geval van onvoldoende re-integratie-inspanningen werknemer en veelvuldig ziekteverzuim. Een deskundigenoordeel komt doorgaans tot stand in circa 2-4 weken. De medische gegevens die de basis vormen van het oordeel mogen niet gedeeld worden met de werkgever. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus of juristen in uw regio voor een deskundigenoordeel.


Terug naar kenniscentrum