re-integratie kiezen logo

Wat is een deskundigenoordeel?

Een deskundigenoordeel kan aangevraagd worden bij het UWV als de re-integratie vastloopt. Zowel werkgever als werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen. Het UWV is wettelijk verplicht een deskundigenoordeel af te geven.

Wanneer een deskundigenoordeel 

Als een werkgever er met een werknemer bij de re-integratie niet meer uitkomt dan kan een deskundigenoordeel aangevraagd worden. Het UWV geeft dan een onafhankelijk oordeel. Ook een werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen als deze vastloopt in het re-integratieproces. Een deskundigenoordeel is niet bindend en er kan geen bezwaar tegen gemaakt worden. Wel kan een deskundigenoordeel juridisch waarde vertegenwoordigen bij een geschil. Het UWV zal voor het deskundigenoordeel een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige inschakelen die specifiek kijkt naar de medische aspecten van de situatie.

Soorten deskundigenoordelen

Er zijn verschillende deskundigenoordelen te onderscheiden voor de volgende zaken:

  • Vaststellen of er sprake is van passende arbeid.
  • Vaststellen of de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd. 
  • Vaststellen of de werknemer voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd.
  • Het toetsen van de arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk. 

Kosten, duur en privacy deskundigenoordeel 

Het deskundigenoordeel bedraagt 400 euro per aanvraag. Deze kosten gelden niet als het deskundigenoordeel nodig is voor de ontslagaanvraag in het geval van onvoldoende re-integratie-inspanningen en veelvuldig ziekteverzuim. Een deskundigenoordeel komt doorgaans tot stand in circa 2-4 weken. De medische gegevens die de basis vormen van het oordeel mogen niet gedeeld worden met de werkgever. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor een deskundigenoordeel of re-integratiebegeleiding.