re-integratie kiezen logo

Hoe ziet een re-integratietraject er uit?

De meeste re-integratietrajecten kennen een aantal vaste fasen die hieronder zijn uiteengezet. 

Inventarisatiefase en zelfanalyse
Elk re-integratietraject volgt met een intake en in de beginfase van het re-integratietraject maken het re-integratiebureau, de werknemer en de werkgever een re-integratieplan. Hierin wordt het doel, de verwachte duur en een stappenplan van het re-integratietraject opgenomen. Verder wordt vaak gewerkt met een beroepskeuzetest en een assessment om de wensen en mogelijkheden van de re-integratiekandidaat in kaart te brengen. 

Scholing
Soms kan uit de inventarisatiefase blijken dat de re-integratiekandidaat (her)scholing nodig heeft. Het zou kunnen dat de huidige competenties onvoldoende toekomstperspectief bieden of dat de kandidaat een geheel andere richting wenst op te gaan. Het herscholen kan variëren van een eenvoudige cursus tot complete herscholing, afhankelijk ook van het beschikbare re-integratiebudget.  

Sollicitatietraining
Sollicitatietraining is vaak een belangrijk onderdeel van he re-integratietraject. Het opkrikken van de sollicitatievaardigheden is voor veel werkzoekenden geen overbodige luxe. Maar ook als je al vaker met het bijltje gehakt hebt, kan professionele sollicitatiebegeleiding veel verschil maken. De werkgever ontvangt immers veel sollicitaties en kan vaak uit een groot aantal kandidaten kiezen. Daarnaast kan het heel nuttig om ondersteuning te krijgen bij netwerktraining waaronder het effectief inzetten van social media kanalen als LinkedIn. 
 
Jobhunting
De toegevoegde waarde van een re-integratiebureau zit hem vaak in het vinden van een geschikte vacature, ofwel jobhunting. Het netwerk van het re-integratiebedrijf en het vermogen om passend werk te vinden voor de re-integratiekandidaat zijn hierbij doorslaggevend.
 
Andere onderdelen 
Een re-integratietraject kan natuurlijk nog veel meer facetten omvatten. Denk dan aan een leerwerkstage, vrijwilligerswerk, psychologische begeleiding, weerbaarheidstrainingen of begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap.