re-integratie kiezen logo

Hoe ziet een re-integratietraject er uit?

De meeste re-integratietrajecten kennen een aantal vaste onderdelen. Hieronder behandelen we een aantal veel voorkomende fasen en middelen van een re-integratietraject. 

Intake en inventarisatie 

Elk re-integratietraject start met een intake. De re-integratiekandidaat en het re-integratiebureau maken kennis met elkaar en stemmen de verwachtingen op elkaar af. In het re-integratieplan worden het doel, de verwachte duur en een stappenplan van het re-integratietraject vastgelegd.

Zelfanalyse

Na de intake volgt vaak een persoonsgericht onderzoek. Hierbij kunnen beroepskeuzetesten en assessments ingezet worden om de wensen en mogelijkheden van de re-integratiekandidaat in kaart te brengen. Hier zou ook kunnen volgen dat een re-integratiekandidaat eigenlijk iets heel anders wil en dan zou ook scholing in beeld kunnen komen. 

Scholing

Soms kan uit de inventarisatiefase blijken dat de re-integratiekandidaat (her)scholing nodig heeft. Bijvoorbeeld als de huidige competenties onvoldoende toekomstperspectief bieden. Maar het initiatief van scholing kan ook vanuit de kandidaat komen, zoals in de paragraaf hierboven benoemd. Het herscholen kan variĆ«ren van een eenvoudige computercursus tot complete herscholing. De mogelijkheid tot scholing is natuurlijk ook afhankelijk van het beschikbare re-integratiebudget. In algemene zin zien we dat de overheid scholing gericht op verbreding van de mogelijkheden binnen en buiten de organisatie stimuleert.   

Sollicitatietraining bij re-integratie

Sollicitatietraining is meestal een prominent onderdeel binnen het re-integratietraject. Het opkrikken van de sollicitatievaardigheden is voor veel werkzoekenden geen overbodige luxe. Maar ook als je al vaker met het bijltje hebt gehakt, kan professionele sollicitatiebegeleiding het verschil maken. De werkgever ontvangt immers veel sollicitaties en kan meestal uit een groot aantal kandidaten kiezen. Het is dan ook belangrijk om positief op te vallen en de aandacht te trekken. Daarnaast kan het heel nuttig zijn om ondersteuning te krijgen op het gebied van (online)netwerken, want solliciteren gaat bij veel werkgevers al lang niet meer op de traditionele wijze. Zo kan geoefend worden met het effectief inzetten van relevante social media kanalen als LinkedIn.  

Jobhunting 

Naast de kennis van re-integratie zit de toegevoegde waarde van een re-integratiebureau hem vaak in het vinden van een geschikte vacature voor de re-integratiekandidaat: jobhunting. Een goede jobhunter heeft veel kennis van baankansen in verschillende branches en subsidies en arbeidscontracten. De jobhunter heeft daarnaast intensief contact met de re-integratiekandidaat om gericht op zoek te kunnen naar baankansen. Het netwerk van het re-integratiebedrijf en het vermogen om passend werk te vinden voor de re-integratiekandidaat zijn belangrijke factoren om een re-integratietraject succesvol te laten verlopen.

Andere onderdelen van het re-integratietraject 

Een re-integratietraject kan natuurlijk nog veel meer facetten omvatten. Dit is afhankelijk van de re-integratiekandidaat en de situatie. Denk dan aan een leerwerkstage, vrijwilligerswerk, psychologische begeleiding, weerbaarheidstrainingen of begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap. Hoe het re-integratietraject concreet wordt weergegeven hangt af van uiteenlopende factoren waaronder de wensen en mogelijkheden van de re-integrerende werknemer.
 
 
Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor re-integratietrajecten. 

 


Terug naar kenniscentrum