re-integratie kiezen logo

Hoe ziet een re-integratietraject er uit?

De meeste re-integratietrajecten die door re-integratiebedrijven worden uitgevoerd kennen een aantal vaste fasen die hieronder zijn uiteengezet. 

Inventarisatiefase en zelfanalyse

Elk re-integratietraject start met een intake. In de beginfase van het re-integratietraject maken het re-integratiebureau, de werknemer en de werkgever ook een re-integratieplan. Hierin worden onder meer het doel, de verwachte duur en een stappenplan van het re-integratietraject opgenomen. Verder wordt vaak gewerkt met een beroepskeuzetest en een assessment om de wensen en mogelijkheden van de re-integratiekandidaat in kaart te brengen. 

Scholing

Soms kan uit de inventarisatiefase blijken dat de re-integratiekandidaat (her)scholing nodig heeft. Het zou kunnen dat de huidige competenties onvoldoende toekomstperspectief bieden of dat de kandidaat een geheel andere richting wenst op te gaan. Het herscholen kan variëren van een eenvoudige cursus tot complete herscholing. Dit is ook afhankelijk van het beschikbare re-integratiebudget.  

Sollicitatietraining bij re-integratie

Sollicitatietraining is vaak een belangrijk onderdeel van he re-integratietraject. Het opkrikken van de sollicitatievaardigheden is voor veel werkzoekenden geen overbodige luxe. Maar ook als je al vaker met het bijltje gehakt hebt kan professionele sollicitatiebegeleiding veel verschil maken. De werkgever ontvangt immers veel sollicitaties en kan vaak uit een groot aantal kandidaten kiezen. Het is belangrijk om positief op te vallen tussen al deze andere kandidaten. Daarnaast kan het heel nuttig zijn om ondersteuning te krijgen op het gebied van netwerken. Tijdens netwerktraining kan onder meer geoefend worden met het effectief inzetten van social media kanalen zoals LinkedIn
 

Jobhunting als onderdeel re-integratietraject

De toegevoegde waarde van een re-integratiebureau zit hem vaak in het vinden van een geschikte vacature, ofwel jobhunting. Het netwerk van het re-integratiebedrijf en het vermogen om passend werk te vinden voor de re-integratiekandidaat zijn hierbij belangrijke factoren om de kans op succes te vergroten.
 

Andere onderdelen re-integratietraject 

Een re-integratietraject kan natuurlijk nog veel meer facetten omvatten. Denk dan aan een leerwerkstage, vrijwilligerswerk, psychologische begeleiding, weerbaarheidstrainingen of begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap. Hoe het traject er wat dat betreft uitziet, hangt onder meer af van de wensen en mogelijkheden van de re-integrerende werknemer.