re-integratie kiezen logo

Wat is een Plan van Aanpak bij ziekte?

Het Plan van Aanpak is een bepalende stap in het re-integratieproces. Uiterlijk in de 8e ziekteweek maken werkgever en  werknemer een Plan van Aanpak met daarin een concrete uiteenzetting van hoe de re-integratie vorm gaat krijgen. Het Plan van Aanpak wordt gevoed door de Probleemanalyse na 6 weken ziekte. Dit is een richtinggevend advies van de bedrijfsarts over de mogelijkheden. 

Inhoud Plan van Aanpak 

In het Plan van Aanpak maken werkgever en werknemer afspraken over het doel van de re-integratie. Naast de visie van werkgever en werknemer wordt vastgelegd met welke activiteiten het re-integratiedoel bereikt kan worden. Denk dan aan bijvoorbeeld werkplek aanpassingen, het geleidelijk opschalen van de werkbelasting of begeleiding door een psycholoog. Ook wordt vastgelegd hoe het contact tijdens het ziekteverzuim zal plaatsvinden. Van de werknemer wordt een actieve houding verwacht en van de werkgever goede begeleiding. Er wordt een casemanager benoemd om het Plan van Aanpak te co√∂rdineren. Op de website van het UWV vind je het formulier Plan van Aanpak. 

Voortgang Plan van Aanpak 

Werkgever en werknemer bespreken elke zes weken het Plan van Aanpak. Verder heeft de bedrijfsarts op regelmatige basis contact met de werknemer. Het Plan van Aanpak kan op basis van deze contacten bijgesteld worden. Het eerste doel en prioriteit bij re-integratie is altijd terugkeer naar het oude werk. Als dit doel niet haalbaar blijkt te zijn, dan wordt ook gekeken naar alternatief werk, binnen of buiten de organisatie. Hiervoor wordt vaak een arbeidsdeskundig onderzoek opgestart. Als uit grondige uitzoek blijkt dat er geen re-integratie mogelijkheden meer binnen de eigen organisatie bestaan (1e spoor) dan mag de werkgever van de werknemer een constructieve houding verwachten ten aanzien van 2e spoor.

Sancties, deskundigenoordeel en privacy

Als een Plan van Aanpak te laat wordt opgesteld dan kan dit leiden tot een loonsanctie van het UWV. Ook als de werkgever of de werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie dan kan dit leiden tot sancties. Als een van de partijen het niet eens is met het Plan van Aanpak dan kan een deskundigenoordeel bij het UWV aangevraagd worden. Voor de werkgever is het goed om te weten dat er geen medische informatie in het Plan van Aanpak terecht mag komen vanwege privacywetgeving. Dit geldt ook als de werknemer vrijwillig informatie deelt met de werkgever. 

 

Vind re-integratiebegeleiding
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over het Plan van Aanpak bij begeleiding van een zieke medewerker.


Terug naar kenniscentrum