re-integratie kiezen logo

Wat is een Plan van Aanpak bij ziekte?

Het opstellen van een Plan van Aanpak door werkgever en werknemer is een bepalende stap in de re-integratie van de zieke werknemer. Uiterlijk in de 8e ziekteweek wordt het Plan van Aanpak gemaakt met daarin een concrete uiteenzetting van hoe de re-integratie vorm gaat krijgen. Het Plan van Aanpak wordt gevoed door de Probleemanalyse (na 6 weken ziekte), een richtinggevend advies van de bedrijfsarts over de mogelijkheden. 

Inhoud Plan van Aanpak 

In het Plan van Aanpak maken werkgever en werknemer afspraken over het doel van de re-integratie. Naast de visie van werkgever en werknemer wordt vastgelegd met welke activiteiten het re-integratiedoel bereikt kan worden. Denk dan bijvoorbeeld aan werkplek aanpassingen, het geleidelijk opschalen van de werkbelasting of begeleiding door een psycholoog. Ook wordt vastgelegd hoe het contact tijdens het ziekteverzuim zal plaatsvinden. Van de werknemer wordt een actieve houding verwacht en van de werkgever een goede begeleiding. Er wordt een casemanager benoemd die het Plan van Aanpak gaat coördineren. Op de website van het UWV kan het formulier voor het Plan van aanpak worden ingevuld. 

Voortgang Plan van Aanpak 

Werkgever en werknemer bespreken elke zes weken het Plan van Aanpak. Verder heeft de bedrijfsarts op regelmatige basis contact met de werknemer. Het Plan van Aanpak kan op basis van deze contacten bijgesteld worden. Het eerste doel en prioriteit bij re-integratie is altijd terugkeer naar het oude werk. Als na verloop van tijd dit doel niet haalbaar blijkt te zijn, dan kan gekeken worden naar alternatief werk binnen of buiten de organisatie. Hiervoor wordt vaak een arbeidsdeskundig onderzoek opgestart. Goed om te weten: pas als uit grondige uitzoek blijkt dat er geen mogelijkheden binnen de eigen organisatie bestaan mag de werkgever van de werknemer verwachten dat hij of zij hierin meegaat.

Sancties, deskundigenoordeel en privacy

Als een Plan van Aanpak te laat wordt opgesteld dan kan dit leiden tot een loonsanctie van het UWV. Ook als de werkgever of werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie dan kan dit leiden tot sancties. Als een van de partijen het niet eens is met het Plan van Aanpak dan kan een deskundigenoordeel bij het UWV aangevraagd worden. Voor de werkgever is het goed om te weten dat er geen medische informatie in het Plan van Aanpak terecht mag komen vanwege privacywetgeving. Evenmin als de werknemer informatie vrijwillig deelt. 

 

Vind re-integratiebegeleiding
Kom in contact met re-integratieprofessionals voor vragen over het Plan van Aanpak en de algehele re-integratiebegeleiding.


Terug naar kenniscentrum