re-integratie kiezen logo

Wat doet een bedrijfsarts?

De bedrijfsarts wordt ingeschakeld bij de re-integratie en verzuimbegeleiding van medewerkers. De bedrijfsarts beoordeelt of en in welke mate de zieke medewerker kan werken. In andere woorden: de belastbaarheid en de re-integratiemogelijkheden worden vastgesteld. In het re-integratieproces vervult de bedrijfsarts een onpartijdige adviseursrol voor werknemers en werkgevers. Bij de re-integratie van zieke werknemers moet een werkgever zich laten begeleiden door een bedrijfsarts.

Re-integratietaken van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts (een beschermde titel) verzorgt verschillende re-integratietaken en speelt in verschillende fases van het re-integratieproces een rol. Zo is de bedrijfsarts betrokken bij het opstellen van de Probleemanalyse, de periodieke evaluaties en het re-integratieverslag voor de WIA-aanvraag. Het medisch advies over de belastbaarheid van de werknemer vormt de basis voor het re-integratietraject. Andere voorbeelden van re-integratietaken van de bedrijfsarts zijn anonieme adviezen en een second opinion

Beroepsgeheim en privacy

De bedrijfsarts is er zowel voor de werknemer als de werkgever. In die hoedanigheid is de bedrijfsarts gebonden aan een medisch beroepsgeheim en privacyregelgeving. De informatie die de bedrijfsarts over het verzuim aan de werkgever mag melden betreffen de mogelijkheden van de werknemer, de mate van arbeidsongeschikt, de verwachte duur van het verzuim en adviezen over aanpassingen.

Open spreekuur

Werknemers kunnen de bedrijfsarts anoniem bezoeken voor vragen over hun gezondheid met betrekking tot werk. Dit kan via het zogenaamde open spreekuur. Verder geldt dat de bedrijfsarts met het open spreekuur ondersteuning biedt aan de werkgever bij verzuim. Een spreekuur kan preventief worden aangevraagd door zowel de werknemer als de werkgever.  

Second opinion

Als een werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts dan kan een second opinion aangevraagd worden bij een andere bedrijfsarts. Alleen de werknemer kan een second opinion aanvragen. De bedrijfsarts kan overigens ook een second opinion voorstellen. Bijvoorbeeld in een situatie als bepaalde expertises bij de bedrijfsarts ontbreken voor het kunnen geven van een goed oordeel.

Lees ook over de preventieve taken van de bedrijfsarts en de verschillen met de arboarts en verzekeringsarts.  

 

Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratieprofessionals in uw regio voor vragen over de bedrijfsarts.


Terug naar kenniscentrum