re-integratie kiezen logo

Wat doet een bedrijfsarts?

De bedrijfsarts wordt ingeschakeld bij de re-integratie en verzuimbegeleiding van medewerkers. De bedrijfsarts beoordeelt of en hoe de zieke medewerker kan werken en daarmee de belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden. In het re-integratieproces vervult de bedrijfsarts een onpartijdige adviseursrol voor zowel werknemer als werkgever. Werkgevers zijn verplicht om bij de re-integratie van zieke werknemers zich te laten begeleiden door een bedrijfsarts, een beschermde titel in Nederland.  

Re-integratietaken van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts verzorgt verschillende re-integratietaken en speelt een rol in verschillende fases van het re-integratieproces. Zo is de bedrijfsarts betrokken bij het opstellen van de Probleemanalyse, de periodieke evaluaties en het re-integratieverslag voor de WIA-aanvraag. Het medisch advies over de belastbaarheid van de werknemer vormt de basis voor het re-integratietraject. Andere re-integratietaken van de bedrijfsarts vormen onder meer anonieme adviezen en second opinions. 

Beroepsgeheim en privacy

De bedrijfsarts is er zowel voor werknemer als werkgever. In die hoedanigheid is de bedrijfsarts gebonden aan een medisch beroepsgeheim en privacyregelgeving. De informatie die de bedrijfsarts over het verzuim aan de werkgever mag melden betreffen de mogelijkheden van de werknemer, de mate van arbeidsongeschikt, de verwachte duur van het verzuim en eventuele adviezen over aanpassingen en dergelijke.

Open spreekuur

Werknemers kunnen de bedrijfsarts anoniem bezoeken voor vragen over hun gezondheid met betrekking tot werk. Dit kan via het open spreekuur. Verder geldt dat de bedrijfsarts met het open spreekuur ondersteuning biedt aan de werkgever bij verzuim. Een spreekuur kan zowel door werknemer als werkgever preventief worden aangevraagd.  

Second opinion

Als een werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts dan kan deze een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Alleen de werknemer kan een second opinion aanvragen. De bedrijfsarts kan overigens ook een second opinion voorstellen; bijvoorbeeld als bepaalde expertises ontbreken voor het kunnen geven van een goed oordeel.

Lees ook over de preventieve taken van de bedrijfsarts en de verschillen met de arboarts en verzekeringsarts.  

 

Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratieprofessionals in uw regio voor vragen over bedrijfsartsen bij re-integratie.


Terug naar kenniscentrum