re-integratie kiezen logo

Wat doet een bedrijfsarts?

De bedrijfsarts is deskundige op het gebied van arbeid en gezondheid en is bevoegd om te bepalen of er een ziekte is waardoor de werknemer niet kan werken. Het advies van de bedrijfsarts over het wel of niet kunnen werken, telt het zwaarste. De werknemer kan overigens wel bezwaar maken tegen het advies van de bedrijfsarts. Een bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel en alleen artsen die een gespecialiseerde opleiding van vier jaar hebben afgerond mogen zich zo noemen.