re-integratie kiezen logo

Wat doet een bedrijfsarts?

De bedrijfsarts wordt ingeschakeld bij de re-integratie en de verzuimbegeleiding van medewerkers en vervult daarin een onpartijdige adviseursrol voor zowel werkgever als werknemer. Bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel die verkregen wordt na het afronden van een gespecialiseerde opleiding van vier jaar.

Re-integratietaken van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een rol in verschillende fases van het re-integratieproces. Zo is de bedrijfsarts betrokken bij het opstellen van de Probleemanalyse, de periodieke evaluaties en het re-integratieverslag voor de WIA-aanvraag.  Werkgevers zijn verplicht om zich bij de re-integratie van werknemers te laten begeleiden door een bedrijfsarts en diens medisch advies over de belastbaarheid van de werknemer vormt de basis voor het re-integratietraject. De werknemer kan bezwaar maken tegen het advies van de bedrijfsarts in de vorm van een second opinion (lees ook onderstaand).

Beroepsgeheim en privacy

De bedrijfsarts is er zowel voor werknemer als werkgever en in die hoedanigheid gebonden aan een medisch beroepsgeheim en privacyregelgeving. De informatie die de bedrijfsarts in kader van verzuimbegeleiding aan de werkgever mag melden hebben betrekking op de mogelijkheden van de werknemer, de mate van arbeidsongeschikt, de verwachte duur van het verzuim en eventuele adviezen over aanpassingen en dergelijke.

Open spreekuur

Werknemers kunnen de bedrijfsarts bezoeken voor vragen over hun gezondheid met betrekking tot hun werk. Dit kan via het zogenaamde open spreekuur. Verder geldt dat de bedrijfsarts de werkgever met het open spreekuur ondersteunt bij verzuim: een werknemer wordt dan opgeroepen. Een spreekuur kan ook preventief worden aangevraagd, zowel voor de werknemer als werkgever.  

Second opinion

Als een werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts dan kan deze een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Alleen de werknemer kan een second opinion aanvragen. De bedrijfsarts kan overigens ook een second opinion aanbieden, bijvoorbeeld als bepaalde expertises ontbreken voor een goed oordeel.

Lees verder over de preventieve taken van de bedrijfsarts en de verschillen met de arboarts en verzekeringsarts.  

 

Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratieprofessionals over vragen over de bedrijfsarts en andere zaken gerealateerd aan re-integratie.