re-integratie kiezen logo

Welke onderdelen omvat een re-integratiedossier?

Re-integratie brengt veel administratief werk met zich mee waarvoor een re-integratiedossier aangelegd kan worden. Denk dan aan het vastleggen van het ziekteverloop, de re-integratie-acties en de verschillende re-integratiedocumenten. Een re-integratiedossier is niet verplicht maar het UWV vereist wel een re-integratieverslag bij de beoordeling van een WIA-uitkering en de beëindiging van een dienstverband bij ziekte. In dit artikel voorbeelden van onderdelen van het re-integratiedossier. 

Veelvoorkomende onderdelen van een re-integratiedossier

 • Afspraken tussen werkgever en werknemer
 • Gespreksverslagen tussen werkgever en werknemer
 • Verslagen bedrijfsarts
 • Probleemanalyse
 • Plan van Aanpak 
 • Eerstejaarsevaluatie
 • Eindevaluatie
 • Ziekmelding na 42 weken ziekte
 • Eerstejaarsevalutatie
 • Aanvraag WIA
 • Activiteiten 1e en 2e spoor

Of het wenselijk is om al deze documenten daadwerkelijk in te vullen en te bewaren, hangt tevens af van de duur van het ziekteverzuim. 


Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over het re-integratiedossier en -begeleiding. 


Terug naar kenniscentrum