re-integratie kiezen logo

Voordelen voor werkgevers om te werken met mensen met arbeidsbeperking

De overheid stimuleert werkgevers op allerlei manieren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Veel werkgevers zijn echter niet of onvoldoende op de hoogte van de diverse voordeelregelingen en daarom hieronder een toegankelijk overzicht.

Loonkostensubsidie
Als u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt dan loopt u het risico dat deze werknemer minder productief is dan iemand zonder beperking. In dat geval kunt u bij de gemeente een loonkostensubsidie aanvragen voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van de werknemer en het minimumloon. De loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.  

Werkpleksubsidie
U kunt een vergoeding ontvangen voor aanpassingen die u moet doen aan de werkplek. Dit kan variëren van een aangepaste bureaustoel tot een lift die aangepast moet worden. 

No-risk polis
Als u iemand met een arbeidsperking in dienst neemt, dan heeft u recht op een zogenaamde no-risk polis. Dat wil zeggen dat u geen loondoorbetalingsverplichting heeft voor uw werknemer met een arbeidsbeperking bij ziekte. Zo loopt u dus minder risico bij het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte medwerker. Sinds 1 januari 2017 is deze regeling zelfs onbeperkt (zonder tijdslimiet) geldig. 

Mobiliteitsbonus
Als u iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking uit de zogenaamde doelgroep banenafspraak dan kan u sinds 1 januari 2016 een mobiliteitsbonus ontvangen. Met deze premiekorting betaalt u minder premies voor de werknemer aan de Belastingdienst. Deze premie is 2.000 euro per jaar en is maximaal 3 jaar geldig. 

Proefplaatsing via UWV
De proefplaatsing biedt u de mogelijkheid om gedurende 2 maanden te bekijken of de werknemer met een Wajong-uitkering voldoet.  Het UWV betaalt de uitkering in deze periode door. De eerste 2 maanden betaalt u  dus geen salaris. 

Loondispensatie voor werknemers met Wajong-uitkering
Met de loondispensatie wordt u gecompenseerd voor het deel dat uw werknemer met een Wajong-uitkering minder kan bijdragen dan andere werknemer. Het UWV vult het loon van de werknemer aan tot maximaal het bedrag voordat hij of zij bij u ging werken. Tijdelijk kunt u dus met deze regeling minder loon betalen.
 
Subsidie voor jobcoaching
Onder bepaalde voorwaarden kunt u subsidie aanvragen voor een jobcoach. Zo moet uw werknemer  een dienstverband hebben van minimaal 6 maanden, minimaal 12 uur per week werken en minimaal 35% van het minimumloon verdienen.