re-integratie kiezen logo

Voordelen voor werkgevers om te werken met mensen met arbeidsbeperking

De overheid stimuleert werkgevers op alle mogelijke manieren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Veel werkgevers zijn hier echter niet of onvoldoende van op de hoogte en dat is zeker een gemiste kans. Daarom een overzicht van subsidies waarmee het UWV en gemeentes werkgevers stimuleren om meer mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

Loonkostensubsidie

Als u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, dan loopt u het risico dat deze werknemer minder productief is dan iemand zonder beperking. In dat geval kunt u bij de gemeente een loonkostensubsidie aanvragen voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van de werknemer en het minimumloon. De loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie is bedoeld voor mensen die vallen onder de banenafspraak.  

Werkpleksubsidie

Als u als werkgever extra kosten moet maken om werk mogelijk te maken voor een medewerker met een arbeidsbeperking, dan kunt u bij het UWV een vergoeding aanvragen voor bepaalde aanpassingen op de werkplek of in het bedrijf. Dit kan variëren van een aangepaste bureaustoel tot een lift die aangepast moet worden. 

No-riskpolis

Als u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, dan heeft u recht op een no-riskpolis. Dit betekent dat u een Ziektewet-uitkering krijgt bij ziekte als compensatie voor het loon en geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet  of de WGA. Zo loopt u dus aanzienlijk minder risico's bij het in dienst nemen van een medewerker met een arbeidsbeperking.  

Loonkostenvoordeel

Sinds 1 januari 2018 kunt u als werkgever gebruik maken van het loonkostenvoordeel (LKV). Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking en oudere werknemers. LKV vervangt de premiekortingen (mobiliteitsbonus) voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Om het LKV te ontvangen dient u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer aan te leveren. 

Proefplaatsing 

Een proefplaatsing is bedoeld voor werknemers die moeilijk werk kunnen vinden. Voor u als werkgever handig bij twijfel over de geschiktheid. De proefplaatsing biedt de mogelijkheid om gedurende 2 maanden kosteloos een werknemer met een Wajong-, WAO-, WIA-, WAZ-, Ziektewet- en WW-uitkering aan het werk te zien. De proefplaatsing kunt u aanvragen bij het UWV.

Loondispensatie Wajong

Met de loondispensatie wordt u gecompenseerd voor het deel dat uw werknemer met een Wajong-uitkering minder kan bijdragen dan een andere werknemer. Het UWV vult het loon van de werknemer aan tot maximaal het bedrag voordat hij of zij bij u ging werken. Met deze regeling betaalt u een halfjaar tot maximaal 5 jaar minder loon. U kunt de loondispensatie aanvragen via het UWV met het formulier Aanvraag Loondispensatie Wajong.

Jobcoaching subsidie

Als u een langdurig zieke of arbeidsgehandicapte werknemer in dienst heeft dan kunt u onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor een jobcoach. Dit geldt ook voor de proefplaatsing. U komt in aanmerking als uw werknemer een dienstverband heeft van minimaal 6 maanden, per week minimaal 12 uur werkt en minimaal 35% van het minimumloon verdient. De subsidie voor een jobcoach vraagt u aan bij het UWV. De begeleiding duurt maximaal 3 jaar.


Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor adviezen over subsidies bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. 
 


Terug naar kenniscentrum