re-integratie kiezen logo

Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie-inspanningen

Het UWV toetst nauwkeurig de re-integratie-inspanningen bij de aanvraag van de WIA-uitkering na twee jaar ziekte.  Als u als werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht voor uw werknemer dan kan een aanzienlijke loonsanctie volgen. Dit betekent concreet dat u het loon van uw werknemer langer dient door te betalen tot maximaal 52 weken. De loondoorbetalingsplicht van twee jaar wordt dan met een jaar verlengd en daarmee bent u dus verplicht om drie jaar het salaris van de thuiszittende medewerker te betalen.

Loonsancties kunnen vanwege verschillende redenen worden opgelegd. Een veelvoorkomend voorbeeld is het onvoldoende inzetten van een 2e spoor traject. Op jaarbasis legt het UWV circa 1800 keer  een loonsanctie uit aan bedrijven die onvoldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht voor het arbeidsfit maken van hun werknemers. Als werkgever kunt u overigens bezwaar maken tegen een loonsanctie van het UWV of proberen alsnog te voldoen aan uw re-integratieverplichtingen. Vervolgens kan u een verzoek indienen voor het stoppen van de loonsanctie.