re-integratie kiezen logo

Wat doet het UWV?

Het UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en opereert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het UWV helpt werklozen om weer aan het werk te gaan en is verantwoordelijk voor het verstrekken van uitkeringen aan mensen die voor kortere of langere duur niet kunnen werken. De zelfstandige overheidsorganisatie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de re-integratie van werklozen en arbeidsongeschikten. In dit artikel meer over de divisies en taken van het UWV waar inmiddels ruim 22.000 werknemers werken. 

Divisies UWV

Het UWV bestaat uit verschillende divisies. Hiertoe behoren 'WERKbedrijf', 'Handhaving' en 'Uitkeren'. De divisie WERKbedrijf houdt zich bezig met re-integratie, arbeidsbemiddeling en het toetsen van ontslagaanvragen. Deze divisie richt zich in het bijzonder op werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en op werkgevers die deze groep wil aannemen. In Nederland heeft het WERKbedrijf 130 vestigingen verspreid over 30 arbeidsmarktregio's. 

Werknemersverzekeringen

Het UWV is verantwoordelijk is voor het uitvoeren van werknemersverzekeringen als WW, WIA, Ziektewet en de Wajong. Het UWV beoordeelt ook of een werknemer/verzekerde recht heeft op een uitkering en bepaalt daarbij de hoogte en de duur van de uitkering.  

Werk

Het UWV helpt mensen om een nieuwe baan te vinden en ze aan het werk te houden. Hiervoor werkt ze samen met uiteenlopende partijen waaronder bedrijven, particulieren en gemeenten. Voor werkzoekenden verzorgt het UWV bijvoorbeeld sollicitatietrainingen. Verder heeft het UWV een databank met vacatures en gegevens van werknemers en werkgevers.

Re-integratiebeoordelingen

De verzekeringsartsen van het UWV beoordelen of iemand ziek of arbeidsongeschikt is. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over het herstel en de re-integratie. Verder controleert het UWV of werknemers en in het bijzonder werkgevers voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Als dit niet het geval is, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. Ook verzorgt het UWV deskundigenoordelen en herbeoordelingen.

Gegevensbeheer

Het UWV voert ook een databank voor werknemers, werkgevers en de overheid. Dankzij het centraal opslaan van gegevens hoeven werknemers bijvoorbeeld niet telkens dezelfde persoonsgegevens te verstrekken voor uitkeringen. 

Ontslagtoets

Het UWV WERKbedrijf toetst ontslagaanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen (collectief ontslag) en langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor deze ontslagprocedure dient de werkgever bij het UWV een schriftelijke ontslagaanvraag in te dienen.

 

Vind re-integratiebegeleiding
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen en begeleiding bij UWV re-integratietrajecten.


Terug naar kenniscentrum