re-integratie kiezen logo

Wat doet het UWV?

Het UWV is verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de WW, WAO, WIA, Ziektewet, Wajong Toeslagenwet en de WAZ. 
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen beoordeelt ook of een werknemer/verzekerde recht heeft op een uitkering en bepaalt de hoogte en de duur van de uitkering. Verder is het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie van werklozen en arbeidsongeschikten die geen werkgever meer hebben.