re-integratie kiezen logo

Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?

De Wet Verbetering Poortwachter is ontwikkeld om re-integratie te stimuleren en zo langdurig verzuim en instroom in de WIA te beperken. Zowel de werkgever als de werknemer worden via een aantal stappen gemotiveerd om terugkeer naar werk zo snel mogelijk te realiseren. Tegelijkertijd gelden verplichtingen voor zowel werkgever als werknemer die gepaard kunnen gaan met stevige sancties. De Wet Poortwachter ging in 2002 van start in een tijd dat bijna een miljoen mensen een WAO-uitkering ontvingen.

Stappen Wet Poortwachter

In de Wet Poortwachter staan de stappen beschreven die de werkgever en de werknemer moeten volgen bij ziekte en re-integratie. De werkgever is daarbij volledig verantwoordelijk voor de re-integratie en de ziekteverzuimbegeleiding. Tegelijkertijd geldt dat de werknemer verplicht is om constructief mee te werken aan de re-integratie. Wanneer een van de partijen onvoldoende meewerkt aan de re-integratie dan kan dit financiĆ«le gevolgen hebben. Voorbeelden hiervan zijn een UWV loonsanctie voor de werkgever of het stopzetten van het loon van de werknemer door de werkgever.

Fasen Wet Poortwachter

Een re-integratietraject in het kader van de Wet Poortwachter is opgebouwd uit twee fases:

  • In de eerste fase wordt ingezet op de terugkeer van de werknemer in het eigen bedrijf (1e spoor);
  • In de tweede fase wordt ingezet op een baan buiten het eigen bedrijf (2e spoor).


 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor re-integratietrajecten en vragen over de Wet Poortwachter.