re-integratie kiezen logo

Stappenplan Wet Poortwachter voor werkgever

In de Wet Verbetering Poortwachter staat wat u als werkgever moet doen bij ziekte van uw werknemer. In andere woorden: welke stappen ondernomen moeten worden om de werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Hoewel uw werknemer constructief moet meewerken, bent u volledig verantwoordelijk voor de re-integratie en de ziekteverzuimbegeleiding. Hieronder volgt het stappenplan Wet Poortwachter speciaal voor de werkgever.

Week 1: Ziekmelding bij arbodienst/bedrijfsarts

De Wet Poortwachter schrijft voor dat u bij ziekteverzuim vanaf de 1e ziektedag begint met actieve re-integratiebegeleiding van uw werknemer. Op dag 1 meldt u de ziekte bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Indien noodzakelijk neemt u al maatregelen zodat uw zieke werknemer binnen uw organisatie weer aan het werk kan gaan. Zolang uw werknemer arbeidsongeschikt is en onder contract staat bent u verplicht het loon door te betalen. 

Week 2: Houd contact met uw werknemer

U onderhoudt contact met uw werknemer en informeert naar het herstel. Alle ontwikkelingen worden vastgelegd in een verzuimdossier. Mocht de werknemer na 2 weken nog volledig arbeidsongeschikt zijn, dan wordt reeds een afspraak met de bedrijfsarts gemaakt.

Week 4-5

Vraag bij langdurige arbeidsongeschiktheid van uw werknemer de bedrijfsarts om een oordeel.

Week 5: Casemanager

U stelt een casemanager aan die verantwoordelijk wordt voor de re-integratie en het re-integratieverslag en regie vormt voor alle processen rondom het ziekteverzuim. Dat kan in beginsel een leidinggevende zijn. Bij langdurig verzuim is het raadzaam om een re-integratiebedrijf of arbodienst in te schakelen, aangezien zij bekend zijn met de ins en outs van re-integratie.

Week 6: Probleemanalyse

Bij langdurige ziekte vraagt u de bedrijfsarts of arbodienst om een Probleemanalyse. Hieruit volgt een re-integratieadvies voor werkhervatting binnen of buiten uw organisatie: 1e spoor of 2e spoor. Is al direct duidelijk dat er geen re-integratiemogelijkheden zijn dan is een vervroegde WIA-aanvraag mogelijk.

Week 8: Plan van Aanpak

U maakt samen met uw werknemer een Plan van Aanpak waarin de re-integratie van de zieke werknemer centraal staat. U gaat kijken naar passende arbeid binnen uw organisatie (1e spoor). Als een bedrijfsarts al signaleert dat er geen mogelijkheden binnen uw organisatie zijn dan gaat u ook kijken naar externe mogelijkheden (2e spoor). Als werkgever ziet u toe op de voortgang waarbij de casemanager het Plan van Aanpak coördineert. De resultaten van het Plan van Aanpak dienen om de 6 weken geëvalueerd te worden.

Week 42: Ziekmelding UWV

Uiterlijk op de eerste werkdag van week 42 meldt u het langdurige ziekteverzuim van uw werknemer bij het UWV. Belangrijk voor u als werkgever, want tijdigheid speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van uw re-integratiedossier. 

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Na 52 weken kijkt u samen met uw werknemer terug op de re-integratie in het 1e ziektejaar. Ligt de re-integratie nog op koers? Hiervoor kunt u het Formulier Eerstejaarsevaluatie van het UWV gebruiken. Het formulier moet door beide partijen ondertekend worden en u verstrekt een kopie aan uw werknemer. Op basis van de eindejaarsevaluatie is het mogelijk dat het Plan van Aanpak aangepast moet worden. Is er nog voldoende arbeidsperspectief is voor uw werknemer binnen uw organisatie? Als dit niet zo is dan wordt gekeken naar passend werk buiten uw organisatie: spoor 2

Week 87: WIA-aanvraag

Uw werknemer ontvangt een WIA-aanvraagformulier van het UWV die uw werknemer uiterlijk in week 91 moet indienen. Als werkgever draagt u zorg voor een accuraat re-integratieverslag en verstrekt u een kopie aan uw medewerker benodigd voor de WIA-aanvraag.

Week 91: Eindevaluatie

In week 91 vult u samen met uw werknemer het formulier Eindevaluatie in.

Week 93: uiterste termijn WIA-aanvraag

Uiterlijk in week 93 zorgt u ervoor dat uw werknemer een kopie van het gehele re-integratieverslag heeft.

Week 104: WIA-uitkering

Als de WIA-aanvraag is toegekend aan uw werknemer na 104 weken ziekte dan volgt ontslag. Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen moet u het loon van uw werknemer nog een jaar doorbetalen en tevens zorg dragen voor de re-integratie.Vind een re-integratiedeskundige
 
Zoek contact met re-integratiespecialisten in uw regio voor advies over de Wet Poortwachter en accurate re-integratiebegeleiding.