re-integratie kiezen logo

Wat doet een arbodienst?

Een arbodienst ondersteunt werkgevers en werknemers bij het opstellen en uitvoeren van verzuimbeleid en arbeidsomstandigheden. Een arbodienst neemt taken over van de werkgever op het gebied van re-integratie, verzuim, arbeidsomstandigheden en risico-inventarisatie en -evaulatie. Een werkgever is wettelijk verplicht om deskundige ondersteuning te regelen op het gebied van gezond en veilig werken.

Arbodienst of zelf arbodeskundige inschakelen

Een werkgever kan een gecertificeerde arbodienst inschakelen maar mag sinds 2005 ook zelf een arbodeskundige of een zelfstandig werkende bedrijfsarts inschakelen. De meeste werkgevers hebben een externe arbodienst, maar de arbodienst kan ook een afdeling vormen van een bedrijf, een interne arbodienst.

Basiscontract met een arbodienst verplicht

Sinds 1 juli 2017 is het voor Nederlandse bedrijven volgens de Arbowet verplicht om in ieder geval een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. Gebeurt dit niet, dan kan vanuit de overheid een boete opgelegd worden. In het basiscontract moet bijvoorbeeld vastgelegd hoe de begeleiding bij re-integratie en ziekteverzuim eruit ziet, hoe de advisering en toetsing van de RI&E plaatsvindt en hoe de toegang tot de bedrijfsarts geregeld is.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratieprofessionals in uw regio voor de invulling van de arbodienst en re-integratiebegeleiding.