re-integratie kiezen logo

Wat doet een arbodienst?

De arbodienst ondersteunt zowel werkgevers als werknemers bij de opstelling en uitvoering van verzuimbeleid en arbeidsomstandigheden. Zo kunnen zij een rol spelen bij het opstellen van een Risico-inventarisatie en risico evaluatie (RI&E). Hierbij wordt onderzocht of werkzaamheden schade of gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van de werknemers. Bij re-integratie heeft de arboarts ook een ondersteunende en adviserende rol.

Een arbodienst is meestal een onafhankelijk commercieel bedrijf (externe arbodienst) maar kan ook een afdeling vormen van een bedrijf (interne arbodienst). Sinds 1 juli 2017 is het voor Nederlandse bedrijven volgens de Arbowet verplicht om in ieder geval een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. Gebeurt dit niet, dan kan er vanuit de overheid een boete opgelegd worden. In hett basiscontract moet onder meer vastgelegd worden:

• Hoe de begeleiding bij ziekteverzuim en re-integratie eruit ziet;

• Hoe advisering en toetsing RI&E plaatsvindt;

• En hoe de toegang tot de bedrijfsarts geregeld is.