re-integratie kiezen logo

Loondoorbetaling bij ziekte volgens wet

Volgens de wet is de werkgever verplicht een zieke werknemer twee jaar lang een deel van het loon door te betalen. Het gaat dan om minimaal 70 procent van het loon. Deze periode, 104 weken, kan met een jaar verlengd worden als onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht op basis van een loonsanctie

Basisregels artikel 629 van het Burgerlijk Wetboek 

  • Jaar 1: 70 procent van het loon maar niet onder het wettelijke minimumloon. 
  • Jaar 2: Minimaal 70 procent van het loon.

CAO

In de cao kan vastgegelegd zijn dat in het eerste jaar 100 of 90 procent van het loon doorbetaald moet worden. Ook kan blijken uit een cao dat een hoger minimumloon van kracht is. 

AOW gerechtigde werknemer

De werkgever hoeft maximaal 13 weken loon door te betalen bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer. Tevens gelden minder strenge re-integratieregels. Na 13 weken ziekte loopt het opzegverbod af en is ontslag voor de AOW-gerechtigde werknemer mogelijk. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de loondoorbetaling bij ziekte en re-integratiebegeleiding.