re-integratie kiezen logo

Loondoorbetaling bij ziekte volgens wet

Volgens de wet is de werkgever verplicht een zieke werknemer twee jaar (104 weken) een deel van het loon door te betalen. Dat staat bekend als loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Deze periode kan nog met maximaal een jaar verlengd worden als onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht op basis van een loonsanctie

Wettelijke loondoorbetalingsplicht 

Op grond van artikel 7: 629 lid 1 BW heeft een zieke werknemer recht op minimaal 70 procent van zijn loon gedurende 104 weken. In de eerste 52 weken moet dat in ieder geval het minimumloon zijn.

CAO

In de cao kan zijn vastgelegd dat in het eerste jaar 100 of 90 procent van het loon doorbetaald moet worden. Ook kan blijken uit een cao dat een hoger minimumloon van kracht is. 

AOW gerechtigde werknemer

Bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer hoeft de werkgever maximaal 13 weken loon door te betalen in plaats van 104 weken (artikel 7: 629 lid 2 BW). Tevens gelden minder strenge re-integratieregels. Na 13 weken ziekte loopt het opzegverbod af en is ontslag voor de AOW-gerechtigde werknemer mogelijk. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de loondoorbetaling bij ziekte en re-integratiebegeleiding.

Terug naar kenniscentrum