re-integratie kiezen logo

Wat is het re-integratieverslag?

Tijdens het re-integratietraject moet een re-integratieverslag (RIV) aangelegd worden door werknemer en werkgever. Het re-integratieverslag bestaat uit een aantal belangrijke documenten die door verschillende partijen over de re-integratie geschreven zijn. Op basis van het re-integratieverslag (een samenvatting van het  re-integratiedossier) beoordeelt het UWV aan het eind van het re-integratietraject of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht: RIV-toets

Aanlevering en verantwoordelijkheden re-integratieverslag

Het re-integratieverslag omvat verschillende documenten afkomstig van verschillende partijen. Zo wordt de Probleemanalyse aangeleverd door de bedrijfsarts en het Plan van Aanpak door de werkgever. De eindevaluatie waarbij na twee jaar wordt teruggeblikt op de re-integratie, wordt door werkgever en werknemer gezamenlijk opgesteld. Hoewel de verantwoordelijkheid voor het re-integratieverslag bij verschillende partijen ligt, kent de werkgever de meeste verantwoordelijkheden. De werknemer is als aanvrager van de WIA-uitkering in beginsel verantwoordelijk voor het verzamelen van de documenten. Maar de werkgever blijft medeverantwoordelijk en bij onvoldoende medewerking kan de werkgever een sanctie verwachten. 

Onderdelen re-integratieverslag

Het re-integratieverslag omvat de volgende onderdelen:

  • Probleemanalyse inclusief eventuele actuele onderdelen
  • Plan van Aanpak
  • Verslagen van voortgangsgesprekken
  • Bijstelling en evaluaties
  • Eerstejaarsevaluatie
  • Eindevaluatie

 

Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over het re-integratieverslag en accurate re-integratiebegeleiding.


Terug naar kenniscentrum