re-integratie kiezen logo

Wat doet een casemanager?

De casemanager is het aanspreekpunt tussen de werknemer, werkgever, het UWV en zorgt ervoor dat het re-integratiedossier aan alle re-integratieregeling voldoet. De casemanager denkt mee en zoekt naar mogelijkheden om de zieke medewerker te laten re-integreren met oog voor privacy. De rol van casemanager wordt in de praktijk vaak vervuld door de leidinggevende of de HR-afdeling. Het kan raadzaam om een gespecialiseerde externe partij aan te stellen zoals een arbodienst of een re-integratiebedrijf voor het waaborgen van expertise en onafhankelijkheid. De Wet Poortwachter verplicht de werkgever om in de 8e ziekteweek een casemanager aan te wijzen.

Taken van de casemanager 

  • Plan van Aanpak maken.
  • Stappen van de Wet Poortwachter bewaken.
  • Contact onderhouden met alle betrokken partijen waaronder werknemer, werkgever en bedrijfsarts.
  • Re-integratieproces bewaken en vertragingen voorkomen. 
  • Evaluatiegesprekken voeren.
  • Subsidiemogelijkheden bekijken en bijvoorbeeld het verhalen van kosten bij verzekeraars.  

Vereiste vaardigheden van de casemanager 

  • Kennis van alle relevante re-integratiewetgeving.
  • Kent de beste routes voor herstel.
  • Heeft kennis van de branche.
  • Communicatief en in staat om met alle betrokken partijen constructief te werken.

 
 
Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact het re-integratiebureaus in uw regio voor het verzorgen van casemanagement.