re-integratie kiezen logo

Wat doet een casemanager?

De casemanager is het aanspreekpunt tussen de werknemer, werkgever en het UWV. De casemanager zorgt ervoor dat het re-integratiedossier aan de eisen van de Wet Poortwachter voldoet. De casemanager denkt daarnaast mee en zoekt naar mogelijkheden om de zieke medewerker te laten re-integreren. De rol van casemanager wordt in de praktijk vaak vervuld door de leidinggevende, de HR-afdeling, een re-integratiebedrijf of de arbodienst. Een externe casemanager is doorgaans aan te bevelen gezien de complexheid van re-integratie. De werkgever dient uiterlijk in de 8e ziekteweek een casemanager aan te stellen volgens de Wet Poortwachter.

Taken van de casemanager 

 • Plan van Aanpak maken.
 • Stappen van de Wet Poortwachter bewaken.
 • Contact onderhouden met alle betrokken partijen waaronder werknemer, werkgever en bedrijfsarts.
 • Re-integratieproces bewaken en vertragingen voorkomen. 
 • Evaluatiegesprekken voeren.
 • Subsidiemogelijkheden bekijken.
 • Het verhalen van kosten bij verzekeraars.  

Vereiste vaardigheden van de casemanager 

 • Kennis van re-integratie wet- en regelgeving en praktijkervaring.
 • Kent de routes naar herstel.
 • Heeft kennis van de branche.
 • Communicatief en doortasten.
 • Oog voor ieders belang en in staat om constructief met alle partijen te werken.
 • Houd rekening met de privacy van de werknemer conform de regelgeving. 

 
 
Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor een aanstellen van professionele casemanager. 


Terug naar kenniscentrum