re-integratie kiezen logo

Wat is de WIA?

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen verving in 2005 de WAO. De WIA regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. In dit artikel leest u meer over de twee soorten uitkeringen van de WIA en de loonsanctie. 

WGA-uitkering

Een werknemer krijgt een WGA-uitkering als hij of zij minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt is. Een werknemer krijgt ook een WGA-uitkering bij minstens 80% arbeidsongeschiktheid, maar dan wel met een redelijke kans op herstel; tijdelijk arbeidsongeschikt dus. De WGA-uitkering die de werknemer ontvangt, is een aanvulling op het loon. 

IVA-uitkering

Een werknemer heeft recht op een IVA-uitkering wanneer deze na de wachttijd van 104 weken volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Dit geldt als de werknemer niet meer dan 20% van uw laatstverdiende loon kan verdienen en er maar een zeer kleine kans is dat dit verbetert binnen een periode van 5 jaar.   

WIA en loonsanctie

Op grond van de WIA kan het UWV een loonsanctie opleggen aan de werkgever als er onvoldoende resultaat is geleverd en onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. De loonsanctie kan betekenen dat de werkgever het loon van de werknemer maximaal 52 weken langer moet doorbetalen. De werkgever kan de vastgestelde tekortingkomingen herstellen en dat geval eindigt de loonsanctie zes weken nadat het UWV dit herstel heeft vastgesteld. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re--integratiebureaus voor begeleiding van werknemers met een WGA-uitkering