re-integratie kiezen logo

Welke partijen zijn betrokken bij re-integratie?

In het re-integratieproces bij een zieke werknemer zijn verschillende deskundigen en instanties betrokken. Zowel voor werknemer als werkgever is het nuttig om te weten welke dit zijn. In dit artikel een uiteenzetting van partijen waar je mee te maken kunt krijgen. 

Partijen in het re-integratieproces


Een medewerker die ziek wordt, komt al snel terecht bij de bedrijfsarts die de belastbaarheid beoordeelt. Voor de werkgever geldt dat bij ziekte van een medewerker het inschakelen van een bedrijfsarts verplicht is. Verder is er de arbeidsdeskundige die toeziet op de re-integratieactiviteiten. Deze kan vanuit verschillende rollen en instanties werkzaam zijn waaronder het UWV. Hetzelfde geldt voor de verzekeringsarts die zich o.m. bezighoudt met de RIV-toets. De verzekeringsarts kan werkzaam zijn voor het UWV, een verzekeraar of als zelfstandige actief zijn. De werknemer kan daarnaast te maken krijgen met een ingeschakeld re-integratiebureau die uiteenlopende re-integratiediensten levert voor verscheidene doelgroepen.