re-integratie kiezen logo

Welke partijen zijn betrokken bij re-integratie?

In het re-integratieproces bij een zieke werknemer zijn verschillende deskundigen en instanties betrokken. Zowel voor werknemer als werkgever is het nuttig om te weten welke dit zijn. In dit artikel een uiteenzetting van partijen tijdens het re-integratieproces. 

Partijen in het re-integratieproces

Een medewerker die ziek wordt, komt al snel terecht bij de bedrijfsarts die de belastbaarheid beoordeelt. Voor de werkgever geldt dat bij ziekte van een medewerker het inschakelen van een bedrijfsarts verplicht is. Verder is er de arbeidsdeskundige die toeziet op de re-integratieactiviteiten. Deze kan vanuit verschillende rollen en instanties werkzaam zijn, bijvoorbeeld vanuit het UWV. Hetzelfde geldt voor de verzekeringsarts die zich o.m. bezighoudt met de RIV-toets. De verzekeringsarts kan werkzaam zijn voor het UWV, een verzekeraar of als zelfstandige actief zijn. De werknemer kan daarnaast te maken krijgen met een ingeschakeld re-integratiebureau
Terug naar kenniscentrum