re-integratie kiezen logo

Wat is de RIV-toets?

Bij de RIV-toets bekijkt het UWV of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van de werknemer bij de aanvraag voor een WIA-uitkering. De RIV-toets wordt momenteel gedaan door een arbeidsdeskundige en waar nodig door een verzekeringsarts. Een werkgever kan een loonsanctie opgelegd krijgen als het UWV van mening is dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. Vanaf 1 september 2021 wordt het advies van de bedrijfsarts leidend bij de RIV-toets. Dat betekent dat dit medische advies van de bedrijfsarts niet meer beoordeeld wordt door de verzekeringsarts en dat de RIV-toets dan alleen berust op een arbeidskundige beoordeling van het UWV ten aanzien van voldoende re-integratie-inspanningen. Een loonsanctie als gevolg van een afwijkend oordeel van de verzekeringsarts is dan dus niet meer mogelijk. Voor werkgevers betekent dit dat zij niet meer hoeven te vrezen voor een loonsanctie als gevolg van een afwijkend oordeel van de verzekeringsarts.

 

 

Vind re-integratiebegeleiding
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor accurate re-integratiebegeleiding.