re-integratie kiezen logo

Wat is de RIV-toets?

Bij de RIV-toets bekijkt het UWV of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van de werknemer bij de aanvraag voor een WIA-uitkering. De RIV-toets wordt momenteel gedaan door een arbeidsdeskundige en waar nodig door een verzekeringsarts.

Afwijkend oordeel bedrijfsarts en verzekeringsarts

Een werkgever krijgt een loonsanctie opgelegd als het UWV van mening is dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. Vanaf 1 september 2021 was het de bedoeling dat het advies van de bedrijfsarts leidend zou gaan worden bij de RIV-toets. Dat betekent dat het medische advies van de bedrijfsarts niet meer beoordeeld wordt door de verzekeringsarts. De RIV-toets zou dan alleen nog berusten op een arbeidskundige beoordeling van het UWV ten aanzien van voldoende re-integratie-inspanningen. Een loonsanctie als gevolg van een afwijkend oordeel van de verzekeringsarts is dan dus niet meer mogelijk. Werkgevers hoeven dan niet meer te vrezen voor een loonsanctie als gevolg van een afwijkend oordeel van de verzekeringsarts. Dit wetsvoorstel is echter voor bepaalde tijd vooruitgeschoven. 

 

 

Vind re-integratiebegeleiding
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor accurate re-integratiebegeleiding. 


Terug naar kenniscentrum