re-integratie kiezen logo

Wat doet een verzekeringsarts?

Een verzekeringsarts adviseert over de mogelijkheden om terug te keren in het arbeidsproces. De verzekeringsarts doet daarbij medisch onderzoek om de arbeidsmogelijkheden te bepalen. In Nederland werken de meeste verzekeringsartsen bij het UWV. Verder werken ze bij verzekeringsmaatschappijen of zijn ze zelfstandig actief. 

Re-integratietaken verzekeringsartsen bij het UWV

Een belangrijke taak van een verzekeringsarts van het UWV is de RIV-toets. Het Re-integratieverslag is nodig voor de aanvraag van een WIA-uitkering en het UWV beoordeelt met de RIV-toets of de werkgever voldoende heeft bijgedragen aan de re-integratie van de werknemer. Als dit niet geval is dan volgt een loonsanctie. Verder verzorgen de verzekeringsartsen van het UWV deskundigenoordelen. Deze kunnen zowel door werkgevers als werknemers worden aangevraagd.

Verschil tussen verzekeringsarts en bedrijfsarts

In het re-integratieproces spelen de oordelen van de verzekeringsarts en de bedrijfsarts een belangrijke rol. Maar waarin verschillen ze? Een verzekeringsarts kijkt naar wat iemand in het dagelijkse leven nog kan doen en vertaalt dit naar mogelijkheden om te werken.
Het doel van de bedrijfsarts is om iemand terug te laten keren naar de samenleving en de werkvloer. Zo kan een bedrijfsarts ook besluiten om iemand langer thuis te laten om beter te kunnen herstellen. In de huidige situatie is het oordeel van de verzekeringsarts van het UWV leidend bij het toetsen van de re-integratie-inspanningen en de daarmee samenhangende loonsanctie. Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de verzekeringsarts, de bedrijfsarts of de RIV-toets.


 


Terug naar kenniscentrum