re-integratie kiezen logo

Wat doet een verzekeringsarts?

Een verzekeringsarts adviseert over de mogelijkheden om terug te keren in het arbeidsproces. In Nederland werken de meeste verzekeringsartsen bij het UWV. Verder werken ze bij verzekeringsmaatschappijen of zijn ze zelfstandig actief. 

Re-integratietaken verzekeringsartsen bij het UWV

Een belangrijke taak van een verzekeringsarts van het UWV is de RIV-toets. Het Re-integratieverslag is nodig voor de aanvraag van een WIA-uitkering en het UWV beoordeelt met de RIV-toets of de werkgever voldoende heeft bijgedragen aan de re-integratie van de werknemer. Als dit niet geval is dan kan een loonsanctie volgen. Verder verzorgen verzekeringsartsen van het UWV deskundigenoordelen die zowel door werkgevers als werknemers aangevraagd kunnen worden.

Het verschil tussen een verzekeringsarts en een bedrijfsarts

In het re-integratieproces spelen de oordelen van de verzekeringsarts en de bedrijfsarts een belangrijke rol, maar waarin verschillen ze? Een verzekeringsarts beoordeelt de arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt, terwijl een bedrijfsarts de passendheid van het eigen werk van de werknemer beoordeelt en adviseert over re-integratie binnen en buiten de organisatie. In de huidige situatie is het oordeel van de verzekeringsarts van het UWV leidend bij het toetsen van de re-integratie-inspanningen en de daarmee samenhangende loonsanctie. Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus voor vragen over het deskundigeoordeel, de RIV-toets of andere re-integratiekwesties.