re-integratie kiezen logo

Wat is Werkfit Maken?

Werkfit Maken is een re-integratietraject voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG) of een ziektewetuitkering (ZW). Het doel is om mensen met een uitkering van het UWV weer werkfit te maken met daarbij veel aandacht voor werkvermogen en sollicitatiecapaciteiten. Werkfit Maken kan zowel ingezet worden voor een dienstverband als zelfstandig ondernemerschap. Na het re-integratietraject Werkfit Maken kan een Naar Werk traject volgen. 

Doelen Werkfit Maken 

Met Werkfit Maken wordt gewerkt aan het versterken van de werknemersvaardigheden, het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en het verkennen van de arbeidsmarkt. Werkfit Maken trajecten kennen bijvoorbeeld volgende doelstellingen:

 • Het aanbrengen van structuur in het leven van kandidaat in aanloop naar werk.
 • Het leren omgaan met beperkingen.
 • Het verder ontwikkelen van assertiviteit.
 • In kaart brengen wat voor werk een kandidaat wil doen.
 • Arbeidspositie in kaart brengen.
 • Vaardigheden en kennis zo goed mogelijk laten aansluiten op arbeidsmarkt.

Middelen Werkfit Maken  

Bij Werkfit Maken wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken en modules om de kandidaat werkfit te maken en klaar te stomen voor een nieuwe baan. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Coaching.
 • Assertiviteitstrainingen. 
 • Beroepskeuzetesten.
 • Opleidingen.
 • Proefdraaien op werkervaringsplekken.
 • Stages. 


Vind een re-integratiedeskundige

Zoek contact met re-integratiebureaus voor Werkfit Maken trajecten.