re-integratie kiezen logo

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek verschaft duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de zieke werknemer. Het arbeidsdeskundig onderzoek dat meestal na een jaar van ziekteverzuim plaatsvindt, richt zich in de eerste plaats op de arbeidsmogelijkheden binnen de huidige organisatie. Met een arbeidsdeskundig onderzoek wordt niet alleen voldaan aan de eisen van de Wet Poortwachter, maar ze draagt ook bij aan de opbouw van een gedegen re-integratiedossier ter voorkoming van loonsancties van het UWV. 

Arbeidsdeskundig onderzoek naar re-integratie 1e of 2e spoor

Arbeidsdeskundigen onderzoeken altijd eerst de terugkeer naar de eigen functie. De belasting van het eigen werk en de huidige gezondheid worden tegen elkaar afgezet en vastgelegd in een concrete rapportage. Mocht terugkeer naar de huidige functie (tijdelijk) geen optie zijn dan wordt ook gekeken naar aanpassingen die de werknemer wel in staat stellen de werkzaamheden te hervatten. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van een nieuwe functie. Het re-integreren binnen de huidige organisatie dat in beginsel centraal staat bij een arbeidsdeskundig onderzoek wordt re-integratie 1e spoor genoemd. Mocht terugkeer naar werk binnen de huidige organisatie niet haalbaar zijn dan wordt gekeken naar de mogelijkheden buiten de organisatie: re-integratie 2e spoor. Voor het toetsen van de mogelijkheden van een spoor 2 re-integratietraject wordt meestal een haalbaarheidsonderzoek ingezet. Een arbeidsdeskundig onderzoek duurt gemiddeld 4 tot 6 weken. 

Redenen voor een arbeidsdeskundig onderzoek 

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan plaatsvinden omdat:

 • Een medewerker langdurig ziek is en aangeeft zelf het werk niet te kunnen hervatten. 
 • Het onduidelijk is of de zieke medewerker kan terugkeren in de huidige functie. 
 • Het onduidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden zijn van de zieke medewerker. 
 • De re-integratie niet soepel loopt en uitgezocht moet worden wat hiervoor de reden is. 
 • Het doel van de re-integratie niet of onvoldoende duidelijk is.

Werkzaamheden arbeidsdeskundig onderzoek 

Voorbeelden van werkzaamheden bij arbeidsdeskundig onderzoek:

 • Afstemming met de bedrijfsarts
 • Interview met werknemer
 • Interview met werkgever
 • Werkplekbezoek
 • Functie-analyse van het eigen werk en/of ander werk bij eigen werkgever
 • Conceptrapportage en definitieve rapportage

 
Vind een re-integratiedeskundige

Neem contact op met re-integratiebureaus gespecialiseerd in arbeidsdeskundig onderzoek