re-integratie kiezen logo

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek verschaft duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de zieke werknemer. Het arbeidsdeskundig onderzoek dat meestal tussen de 42e en 52e ziekteweek plaatsvindt, richt zich in de eerste plaats op de arbeidsmogelijkheden binnen de huidige organisatie. Met een goed arbeidsdeskundig onderzoek wordt niet alleen voldaan aan de eisen van de Wet Poortwachter, maar ze draagt ook bij aan de opbouw van een gedegen re-integratieverslag ter voorkoming van loonsancties van het UWV. 

Arbeidsdeskundig onderzoek naar re-integratie 1e of 2e spoor

Arbeidsdeskundigen onderzoeken altijd eerst de terugkeer naar de eigen functie. De belasting van het eigen werk en de huidige gezondheid worden tegen elkaar afgezet en vastgelegd in een concrete rapportage. Mocht terugkeer naar de huidige functie (tijdelijk) geen optie zijn? Dan wordt ook gekeken naar aanpassingen die de werknemer wel in staat stellen de werkzaamheden te hervatten. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheden van een nieuwe functie. Het re-integreren binnen de huidige organisatie dat centraal staat bij een arbeidsdeskundig onderzoek wordt re-integratie 1e spoor genoemd. Mocht terugkeer naar werk binnen de huidige organisatie niet haalbaar zijn? Dan wordt ook gekeken naar de mogelijkheden buiten de organisatie: re-integratie 2e spoor. Voor het toetsen van de mogelijkheden van een spoor 2 re-integratietraject wordt vaak een haalbaarheidsonderzoek ingezet. Een arbeidsdeskundig onderzoek duurt gemiddeld 4 tot 6 weken. 

Redenen voor een arbeidsdeskundig onderzoek 

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet:

 • Een medewerker is langdurig ziek en geeft zelf aan het werk niet te kunnen hervatten. 
 • Het is onduidelijk of de zieke medewerker kan terugkeren in de huidige functie. 
 • Het is onduidelijk wat de arbeidsmogelijkheden zijn van de zieke medewerker. 
 • De re-integratie verloopt niet soepel. 
 • Het doel van de re-integratie is niet of onvoldoende duidelijk.

Werkzaamheden arbeidsdeskundig onderzoek 

Voorbeelden van werkzaamheden en documenten bij een arbeidsdeskundig onderzoek:

 • Overleg bedrijfsarts.
 • Interviews met de werknemer.
 • Interviews met de werkgever
 • Werkplekbezoek.
 • Functie-analyse van het eigen werk of ander werk bij eigen werkgever.
 • Conceptrapportage en definitieve rapportage.

 

Vind een re-integratiedeskundige

Kom in contact met re-integratieprofessionals in uw regio voor een arbeidsdeskundig onderzoek en onderzoek de re-integratiemogelijkheden.


Terug naar kenniscentrum