re-integratie kiezen logo

Wat is een Arbeidsdeskundig Onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek verschaft duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden van de zieke werknemer. Hierbij wordt ook gekeken naar de beperkingen, de geschiktheid van de werkplek en de restverdiencapaciteit van de medewerker.

De Wet Poortwachter verplicht de werkgever de mogelijkheden van de arbeidsongeschikte werknemer te onderzoeken. Een arbeidsdeskundige beoordeelt hierbij onder meer de belastbaarheid van de zieke werknemer: kan de werknemer het werk nog uitvoeren? Terugkeer naar werk binnen de huidige organisatie staat centraal bij het arbeidsdeskundig onderzoek wat re-integratie 1e spoor wordt genoemd. Er kan dan gekeken worden naar aanpassingen voor de huidige functie tot en met het ontwikkelen van een geheel nieuwe functie.

Mocht terugkeer niet haalbaar zijn dan wordt gekeken naar mogelijkheden buiten de organisatie wat re-integratie 2e spoor wordt genoemd. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan door de werkgever tevens worden gebruikt voor het re-integratiedossier.