re-integratie kiezen logo

Hoe werkt de Functionele Mogelijkheden Lijst van het UWV?

De Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) is een checklist die het UWV hanteert bij het beoordelen van de arbeidsgeschiktheid van een werknemer in het kader van de aanvraag voor een WIA-uitkering. Op basis van de FML wordt de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer vastgesteld.  

Systematische checklist

De FML is een hulpmiddel voor de verzekeringsarts om de belastbaarheid en beperkingen van de verzekerde werknemer vast te stellen. Een handboek voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen die beschrijft hoe vastgestelde beperkingen vertaald moeten worden naar functionele mogelijkheden. De FML maakt deel uit van de Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS), een computersysteem van het UWV die door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen wordt gebruikt bij claimbeoordelingen bij arbeidsongeschiktheidswetten, zoals de WIA.

Rubrieken FML

De FML is opgebouwd uit 6 rubrieken: persoonlijk functioneren, sociaal functioneren, aanpassingen aan fysieke omgevingseisen, dynamische handelingen, statische handelingen en werktijden. De score wordt bijgehouden met het invullen van getallen: 0 staat voor volledig gezond en 5 voor volledig beperkt. Als een werknemer nog functionele mogelijkheden heeft, dan gaat het dossier naar de arbeidsdeskundige van het UWV die kijkt welk werk nog gedaan kan worden en vervolgens minimaal drie functies aanwijst. Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de FML en re-integratietrajecten.


Terug naar kenniscentrum