re-integratie kiezen logo

Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie-inspanningen

Als werkgever heeft u verplichtingen in de loondoorbetalingsperiode tijdens ziekte van uw medewerker. Het UWV volgt kritisch of u de juiste processtappen en re-integratie-inspanningen heeft gedaan. Wanneer dit niet het geval is, kunt u als werkgever een aanzienlijke loonsanctie krijgen. Hieronder leest u meer over de loonsancties, wat u er tegen kunt doen en de meest voorkomende loonsancties. 

Loonsanctie bij onvoldoende re-integratie-inspanningen

Bij de beoordeling van de WIA-aanvraag van uw arbeidsongeschikte werknemer toetst het UWV uw re-integratie-inspanningen. Daarbij wordt gekeken naar zowel arbeidskundige als medische aspecten. Het UWV kijkt o.m. naar het tijdig inzetten van re-integratie 1e spoor en re-integratie 2e spoor.  Als het UWV oordeelt dat u onvoldoende aan uw re integratieverplichtingen heeft voldaan, dan kunnen ze u een loonsanctie van maximaal 52 weken opleggen. Dan betaalt u dus nog nog eens een jaar extra loon aan uw zieke medewerker.

Meest voorkomende loonsancties

Loonsancties kunnen vanwege uiteenlopende redenen worden opgelegd. De meestvoorkomende loonsanctie is gemiste kansen in het 1e spoor traject. Daarna volgt het onvoldoende inzetten van een 2e spoor traject. Andere voorbeelden van loonsancties zoals opgelegd aan werkgevers zijn medische inschattingen van de bedrijfsarts en het te laat en onvoldoende opstarten van re-integratie.

Wat doen tegen loonsancties

Als werkgever kunt u bezwaar maken tegen loonsancties van het UWV en proberen alsnog aan uw re-integratieverplichtingen te voldoen. Vervolgens kan een verzoek ingediend worden voor het stoppen van de loonsanctie. Een re-integratiebureau kan helpen uw re-intregratiedossier op het gewenste niveau te krijgen en bekijken of de eerdergenoemde 1e en 2e spoor trajecten voldoende door u zijn ingezet. In andere woorden: een re-integratiebureau kan de loonsanctie herstellen en veel geld en tijd voor u besparen. Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratieburaus voor het voorkomen en oplossen van loonsancties.