re-integratie kiezen logo

Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie-inspanningen

Als werkgever heeft u re-integratieverplichtingen in de loondoorbetalingsperiode tijdens ziekte van uw medewerker. Het UWV volgt kritisch of u de juiste processtappen en re-integratie-inspanningen heeft verricht. Wanneer dit niet het geval is, kunt u als werkgever te maken krijgen met een loonsanctie. In dit artikel leest u meer over de criteria van het UWV, de meest voorkomende loonsancties en wat u er tegen kunt doen. 

Loonsanctie bij onvoldoende re-integratie-inspanningen

Bij de beoordeling van de WIA-aanvraag van uw arbeidsongeschikte werknemer toetst het UWV uw re-integratie-inspanningen. Daarbij wordt gekeken naar zowel arbeidskundige als medische aspecten. Het UWV kijkt onder meer naar het tijdig inzetten van re-integratie 1e spoor en re-integratie 2e spoor.  Als het UWV oordeelt dat u onvoldoende aan uw re-integratieverplichtingen heeft voldaan, dan kunnen ze u een loonsanctie van maximaal 52 weken opleggen. Dat betekent dat u nog een extra jaar loon aan uw zieke medewerker betaalt.

Meest voorkomende loonsancties

Loonsancties kunnen vanwege uiteenlopende redenen worden opgelegd. Wat de meest voorkomende loonsanctie is? Dat zijn gemiste kansen in het 1e spoor traject. Daarna volgt het onvoldoende inzetten van een 2e spoor traject. Een loonsanctie die ook regelmatig voorbijkomt is een afwijkend oordeel van de verzekeringsarts van het UWV ten opzichte van de medische inschattingen van uw bedrijfsarts. Een bekende frustratie voor werkgevers omdat zij immers de deskundige bedrijfsarts volgen. Maar ook het simpelweg te laat starten met re-integratie leidt vaak tot loonsancties. 

Wat doen tegen loonsancties

In de eerste plaats is het goed om te weten dat u als werkgever wat kunt doen tegen loonsancties. U kunt bezwaar maken tegen een loonsanctie en alsnog proberen aan uw re-integratieverplichtingen te voldoen. Vervolgens kunt u een verzoek indienen voor het stoppen van de loonsanctie. Twijfelt u of de re-integratie wel goed loopt? Dan kunt u bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Een re-integratiebureau kan helpen bij loonsancties, zowel preventief als achteraf. Denk dan aan het op niveau krijgen van uw re-integratiedossier of in kaart brengen of u 1e en 2e spoor re-integratie wel voldoende heeft ingezet. Lees verder over opties die u heeft bij loonsancties.Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratieburaus in uw regio voor vragen over loonsancties en re-integratiebegeleiding.


 


Terug naar kenniscentrum