re-integratie kiezen logo

Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie-inspanningen

Als werkgever heeft u re-integratieverplichtingen in de loondoorbetalingsperiode tijdens ziekte van uw medewerker. Het UWV volgt kritisch of u de juiste processtappen en re-integratie-inspanningen heeft gedaan. Wanneer dit niet het geval is, kunt u als werkgever te maken krijgen met een loonsanctie. In dit artikel leest u meer over de criteria die het UWV daarbij hanteert, de meestvoorkomende loonsancties en wat u er tegen kunt doen. 

Loonsanctie bij onvoldoende re-integratie-inspanningen

Bij de beoordeling van de WIA-aanvraag van uw arbeidsongeschikte werknemer toetst het UWV uw re-integratie-inspanningen. Daarbij wordt gekeken naar zowel arbeidskundige als medische aspecten. Het UWV kijkt onder meer naar het tijdig inzetten van re-integratie 1e spoor en re-integratie 2e spoor.  Als het UWV oordeelt dat u onvoldoende aan uw re-integratieverplichtingen heeft voldaan, dan kunnen ze u een loonsanctie van maximaal 52 weken opleggen. Dan betaalt u dus nog nog eens een jaar extra loon aan uw zieke medewerker.

Meest voorkomende loonsancties

Loonsancties kunnen vanwege uiteenlopende redenen worden opgelegd. Gemiste kansen in het 1e spoor traject vormen de meest voorkomende loonsancties. Het onvoldoende inzetten van een 2e spoor traject is de tweede meest voorkomende loonsanctie. Andere voorbeelden van loonsancties zoals opgelegd aan werkgevers hebben betrekking op medische inschattingen van de bedrijfsarts (de verzekeringsarts van het UWV heeft een ander oordeel) en het te laat en onvoldoende opstarten van re-integratie.

Wat doen tegen loonsancties

In de eerste plaats is het goed om te weten dat u als werkgever bezwaar kunt maken tegen een loonsanctie van het UWV en proberen alsnog aan uw re-integratieverplichtingen te voldoen. Vervolgens kunt u een verzoek indienen voor het stoppen van de loonsanctie. Twijfelt u of de re-integratie wel goed loopt? Dan kunt u bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Een re-integratiebureau kan helpen bij uiteenlopende aspecten ter voorkoming en reparatie van loonsancties en u zo veel geld en tijd besparen. Bijvoorbeeld het op niveau krijgen van uw re-integratiedossier en monitoren of u 1e en 2e spoor re-integratie wel voldoende heeft ingezet. Lees verder over opties die u heeft bij loonsancties.Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratieburaus voor vragen over loonsancties en re-integratiebegeleiding.