re-integratie kiezen logo

Wat is Wajong?

Wajong staat voor Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten en is bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd niet meer kunnen werken door een ziekte of een handicap. Er zijn drie soorten Wajong te onderscheiden: Wajong 2015, Wajong 2010 en oude Wajong. Per 1 januari 2021 worden deze regelingen voor een deel gelijk getrokken met als doel om de Wajong eenvoudiger te maken en werken meer te laten lonen. 

Wajong 2015

Vanaf 1 januari 2015 komt iemand alleen in aanmerking voor een Wajong-uitkering als deze nu en later niet kan werken. Als dat niet het geval is, dan kan een Beoordeling Arbeidsvermogen aangevraagd worden. Het UWV beoordeelt dan welke vorm van ondersteuning van toepassing is. 

Wajong 2010

Wie tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 voor de eerste keer Wajong heeft aangevraagd, valt onder de Wajong 2010. Het UWV biedt ondersteuning bij het vinden en behouden van werk. Wie nog niet genoeg kan verdienen of  helemaal niet kan werken, ontvangt een Wajong-uitkering. 

Oude Wajong

Onder de oude Wajong vallen diegenen die voor 2010 voor de eerste keer Wajong hebben aangevraagd. De oude Wajong zorgt voor aanvulling op de inkomsten. Daarnaast kan het UWV ondersteuning bieden bij het vinden en behouden van werk.

Wajong en re-integratie

Voor Wajongers zijn verschillende re-integratiemogelijkheden. Een daarvan is een modulair re-integratietraject waarbij de eerste stap richting de arbeidsmarkt gezet wordt. Een stap verder richting werk is een Werkfit Maken traject. Met een Naar Werk traject kan de laatste stap richting werk gezet worden. 

Regelingen die het werken met Wajongers stimuleren

Voor werkgevers bestaan aantrekkelijke regelingen die het werken met Wajongers stimuleren. Wie een Wajonger in dienst neemt, betaalt bijvoorbeeld minder WAO-, WIA- en WW-premies. Tevens kan een Wajonger maximaal twee maanden zonder loon werken in een bedrijf met behoud van de uitkering. En als de Wajonger met een no-risk polis ziek wordt, dan betaalt het UWV het loon door. Los hiervan bieden Wajongers werkgevers nog tal van andere voordelen.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus voor modulaire re-integratietrajecten, Werkfit Maken of Naar Werk voor Wajongers.