re-integratie kiezen logo

Wat is Wajong?

Wajong staat voor Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. De Wajong-uitkering is bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd niet meer kunnen werken door een ziekte of een handicap. 

Drie soorten Wajong

Er zijn drie soorten Wajong en dat maakt het best ingewikkeld. Onder de 'Oude Wajong' vallen diegenen die voor 2010 voor het eerst Wajong hebben aangevraagd. Die zorgt voor aanvulling op de inkomsten. Daarnaast zorgt het UWV voor ondersteuning bij het vinden van werk. Wie tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 voor de eerste keer Wajong heeft aangevraagd, valt onder de 'Wajong 2010'. Wie nog niet genoeg kan verdienen, of helemaal niet kan werken, ontvangt een Wajong-uitkering. Ook is er ondersteuning van het UWV. Als derde is er 'Wajong 2015'. Die regelt dat vanaf 1 januari 2015 alleen mensen in aanmerking voor een Wajong-uitkering als deze nu en later niet kunnen werken.

Vereenvoudiging Wajong

Per 1 januari 2021 is ingezet op een vereenvoudiging door de verschillende regelingen zoveel mogelijk gelijk te trekken. Er zijn nu twee groepen te onderscheiden in de Wajong: mensen met arbeidsvermogen en mensen zonder arbeidsvermogen. Wie arbeidsvermogen heeft, krijgt begeleiding van het UWV bij het vinden van werk waarvoor een re-integratieplan wordt gemaakt. Er moet verplicht aan de re-integratie worden meegewerkt en als er beschikbaar werk is dan moet dit aangenomen worden. De uitkering kan worden verlaagd als passend werk wordt geweigerd. De drie huidige Wajong regelingen zoals hierboven beschreven, blijven overigens wel bestaan. 

Re-integratietrajecten voor Wajong

Voor Wajongers zijn verschillende re-integratietrajecten beschikbaar. De eerste stap richting de arbeidsmarkt kan gezet worden met een zogenaamd modulair re-integratietraject. Daarbij wordt ingezet op het bevorderen van participatie interventie, maatschappelijke deelname en begeleiding richting scholing. Een stap verder richting werk is een Werkfit Maken traject. De doelstelling van dit re-integratietraject is om je weer werkfit te maken. En wie werkfit is, kan met een Naar Werk traject de laatste stap richting werk gezet worden. Dit re-integratietraject biedt o.m. begeleiding bij het vinden van een passende baan. 

Regelingen Wajongers voor werkgevers

Voor werkgevers bestaan verscheidene aantrekkelijke regelingen voor het werken met Wajongers. Wie een Wajonger in dienst neemt, betaalt bijvoorbeeld minder WIA- en WW-premies. Tevens kan een werkgever een werknemer met Wajong maximaal twee maanden zonder loon laten werken in zijn bedrijf met behoud van de uitkering. Verder is er de no-risk polis die bij ziekte van de werknemer ervoor zorgt dat het UWV het loon doorbetaalt. Naast de financiĆ«le stimuleringsregelingen zijn er voor werkgevers nog tal van andere voordelen om te werken met een Wajonger.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus voor modulaire re-integratietrajecten, Werkfit Maken of Naar Werk voor Wajongers.


Terug naar kenniscentrum