re-integratie kiezen logo

Wat is de Ziektewet?

De Ziektewet (ZW) regelt dat zieke werknemers waarvoor de loondoorbetalingsverplichting niet geldt, recht hebben op een uitkering. De ZW is bijvoorbeeld van toepassing op uitzendkrachten, oproepkrachten zonder arbeidsovereenkomst en werknemers met een aflopend tijdelijk contract. Het UWV toetst de aanvraag voor de ZW.

Eigen risicodrager bij de Ziektewet

Als een werknemer ziek uit dienst gaat dan betaalt de werkgever bij eigen risicodragerschap de ziektewetuitkering. Daarnaast is de werkgever uiterlijk 104 weken verantwoordelijk voor de re-integratie van de ex-werknemer. Gedurende deze 104 weken dient de werkgever zich te houden aan het stappenplan Wet Poortwachter die getoetst wordt door het UWV. 

Wie komen in aanmerking voor de Ziektewet

De Ziektewet keert uit aan:

  • Werknemers die als ze ziek worden geen werkgever hebben.
  • Werknemers waarvan het contract afloopt tijdens ziekte.
  • Een werkloze werknemer met een WW-uitkering.
  • Een werknemer wiens werkgever failliet gaat bij ziekte.
  • Werkgevers met een Ziektewetverzekering die ziek worden.
  • Herintredende WIA/WAO'ers en andere arbeidsgehandicapten (Wajong en WAZ). 
  • Ziekte als gevolg van van zwangerschap, bevalling en orgaandonatie.


 

 
Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus voor goede re-integratiebegeleiding in het geval van eigenrisicodrager ZW.