re-integratie kiezen logo

Wat is de Ziektewet?

De Ziektewet (ZW) regelt dat zieke werknemers waarvoor de loondoorbetalingsverplichting niet geldt, recht hebben op een uitkering. Zo wordt geregeld dat zieke werknemers die geen loon krijgen toch een inkomen hebben. Het UWV toetst de aanvraag voor de ZW. 

Werknemers zonder werkgever die beroep kunnen doen op Ziektewet

De Ziektewet staat open voor o.m. de volgende werknemers:

  • Zieke uitzendkrachten.
  • Zieke oproepkrachten.
  • Zieke werknemers wiens dienstverband afloopt tijdens ziekte.
  • Zieke WW-gerechtigden. 

De Ziektewet als vangnet

In sommige situaties kan een werkgever een Ziektewet-uitkering aanvragen bij het UWV:

  • Bij dienstbetrekkingen met werknemers met een ziekte of handicap (no-risk polis).
  • Werknemers die ziek zijn vanwege zwangerschap of bevalling.
  • Werknemers die ziek zijn vanwege orgaandonatie. 


 
Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus voor vragen over de Ziektewet en re-integratie. 

 


Terug naar kenniscentrum