re-integratie kiezen logo

Wat is de Ziektewet?

De Ziektewet (ZW) regelt dat zieke werknemers waarvoor de loondoorbetalingsverplichting niet geldt, recht hebben op een uitkering. De ZW is bijvoorbeeld van toepassing op uitzendkrachten, oproepkrachten zonder arbeidsovereenkomst en werknemers met een aflopend tijdelijk contract. Het UWV toetst de aanvraag voor de ZW. De werkgever kan kiezen voor eigenrisicodrager Ziektewet

Wie komen in aanmerking voor de Ziektewet

De Ziektewet keert uit aan:

  • Werknemers die als ze ziek worden geen werkgever hebben.
  • Werknemers waarvan het contract afloopt tijdens ziekte.
  • Een werkloze werknemer met een WW-uitkering.
  • Een werknemer wiens werkgever failliet gaat bij ziekte.
  • Werkgevers met een Ziektewetverzekering die ziek worden.
  • Herintredende WIA/WAO'ers en andere arbeidsgehandicapten (Wajong en WAZ). 
  • Ziekte als gevolg van van zwangerschap, bevalling en orgaandonatie.

 

 
Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus voor vragen over de Ziektewet en re-integratie.