re-integratie kiezen logo

Wat is eigenrisicodrager WGA?

U heeft als werkgever de keuze om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. U betaalt dan geen Whk-premie maar bent wel verantwoordelijk voor de uitkering en de re-integratie van uw langdurig zieke werknemer. In dit artikel meer over de voor- en nadelen voor eigenrisicodrager WGA.

Wel of niet kiezen voor eigenrisicodrager WGA

Als het risico laag is dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering, dan kan het gunstig zijn om te kiezen voor eigenrisicodrager WGA. U betaalt dan minder premies voor uw werknemer. Het grote voordeel van eigenrisicoschap is dat u direct invloed kunt uitoefenen op de kosten en de re-integratie. Maar mocht uw werknemer een WGA-uitkering krijgen, dan zijn zowel de kosten voor de uitkering als de re-integratie gedurende een periode van maximaal 10 jaar voor uw rekening. Mocht uw werknemer een IVA-uitkering toegewezen krijgen, dan betaalt het UWV deze uitkering en neemt tevens de re-integratie van uw (ex-)werknemer over.  

Sanctie bevoegdheid 

Als u WGA eigenrisicodrager bent, dan heeft u vanwege de op u rustende re-integratieplicht de wettelijke bevoegdheid om aan uw werknemer sancties op te leggen als deze onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. Bijvoorbeeld als uw werknemer onvoldoende informatie verstrekt om het re-integratieproces goed te laten verlopen. Of denk aan het onvoldoende meewerken aan de controles voor het vaststellen van het recht op de uitkering. Een ander voorbeeld waarvoor u een sanctie mag opleggen is als uw werknemer geen passende arbeid accepteert.  


Vind re-integratiebegeleiding
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor re-integratiebegeleiding bij eigenrisicodragerschap WGA. 

 


Terug naar kenniscentrum