re-integratie kiezen logo

Wat is eigenrisicodrager WGA?

Als u eigenrisicodrager bent voor de WIA dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. Tegelijkertijd houdt u de regie op de hoogte van de WGA-premie (u betaalt geen gedifferentieerde Whk) en de re-integratie. Mocht uw werknemer echter een WGA-uitkering krijgen, dan zijn de kosten van die uitkering en de re-integratie voor uw rekening.  

Wel of niet kiezen voor eigenrisicodrager WGA

 Als het risico laag is dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering, dan kan het gunstig zijn om te kiezen voor eigenrisicodrager WGA. U betaalt dan minder premies voor uw werknemer. Het grote voordeel van eigenrisicoschap direct invloed kunt uitoefenen op de kosten en de re-integratie. Maar mocht uw werknemer een WGA-uitkering krijgen, dan zijn de kosten van die uitkering en de re-integratiekosten voor uw rekening gedurende een periode van maximaal 10 jaar. Mocht uw werknemer een IVA-uitkering toegewezen krijgen, dan betaalt het UWV deze uitkering en neemt tevens de re-integratie van uw (ex-)werknemer over, gunstig dus voor u.   

Sanctie bevoegdheid 

Als u WGA eigenrisicodrager bent, dan heeft u vanwege de op u rustende re-integratieplicht de wettelijke bevoegdheid om aan de werknemer sancties op te leggen indien de werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. Denkt u dan aan informatieverstrekking van uw werknemer die benodigd is voor het re-integratieproces, het onvoldoende meewerken aan de controles ter vaststelling van het recht op de uitkering of het niet accepteren van passende arbeid.  


Vind re-integratiebegeleiding
Zoek contact met re-integratiebureaus voor begeleiding bij eigenrisicodragerschap WGA.