re-integratie kiezen logo

Wat is een loonsanctie?

Een loonsanctie wordt opgelegd door het UWV aan de werkgever als onvoldoende re-integratie heeft plaatsgevonden. De loondoorbetalingsplicht wordt dan met maximaal 52 weken verlengd. Er zijn verschillende soorten loonsancties. 

Wettelijke gronden

Als de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, dan verlengt het UWV het tijdvak waarin de werknemer recht heeft op loon tijdens ziekte. Deze loonsanctie van het UWV vindt plaats op basis van artikel 25 lid 9 van de WIA. De loondoorbetalingsplicht van de werkgever in de eerste twee ziektejaren van de werknemer volgt uit artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.  

Soorten loonsancties

Het UWV kent verschillende soorten loonsancties. Zo zijn er administratieve loonsancties. Het onvolledig aanleveren van dossiers bij het UWV en het overschrijden van aanvraagtermijnen zijn voorbeelden van een administratieve loonsanctie. Verder kan een loonsanctie worden opgelegd op basis van inhoudelijke gronden. Een werkgever heeft zich bijvoorbeeld onvoldoende ingespannen voor passend werk binnen de eigen organisatie (1e spoor). Of heeft juist onvoldoende gekeken naar de mogelijkheden buiten de organisatie (2e spoor). Lees verder over de criteria die het UWV hanteert bij het opleggen van een loonsanctie. Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratieprofessionals in uw regio voor het voorkomen van loonsancties. 
 


Terug naar kenniscentrum