re-integratie kiezen logo

Wat is een loonsanctie?

Een loonsanctie wordt opgelegd door het UWV aan de werkgever als onvoldoende re-integratie heeft plaatsgevonden. De loondoorbetalingsplicht wordt dan met maximaal 52 weken verlengd. Er zijn verschillende soorten loonsancties. 

Wettelijke gronden

Als de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, dan verlengt het UWV het tijdvak waarin de werknemer recht heeft op loon tijdens ziekte. Deze loonsanctie van het UWV vindt plaats op basis van artikel 25 lid 9 van de WIA. De loondoorbetalingsplicht van de werkgever in de eerste twee ziektejaren van de werknemer volgt uit artikel 629 van boek 7 van het Burgelijk Wetboek.  

Soorten loonsancties

Het UWV kent verschillende soorten loonsancties. Zo zijn er administratieve loonsancties, bijvoorbeeld als het dossier onvolledig wordt aangeleverd bij het UWV of als aanvraagtermijnen waren overschreden. Verder kan een loonsanctie worden opgelegd op basis van inhoudelijke gronden. Een werkgever heeft zich dan bijvoorbeeld onvoldoende ingespannen voor passend werk in de eigen organisatie (1e spoor) of onvoldoende gekeken naar mogelijkheden elders (2e spoor). Lees verder over de UWV loonsanctie bij onvoldoende re-integratie-inspanningenVind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratieprofessionals voor het voorkomen van een loonsanctie.