re-integratie kiezen logo

Hoe werkt een WGA-uitkering?

De WGA valt onder de WIA en staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA-uitkering is een vervangingsinkomen voor een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden. 

Wanneer een WGA-uitkering

Werknemers die voor 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt zijn ontvangen een WGA-uitkering. Daarnaast ontvangen werknemers een WGA-uitkering als zij (niet duurzaam) voor 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt zijn. 

Welke WGA-fases

Na 104 weken ziekte komt een arbeidsongeschikte werknemer in aanmerking voor een loongerelateerde uitkering. Als de kandidaat passend werk kan vinden na de termijn van de loongerelateerde uitkering dan volgt de fase van loonaanvullingsuitkering. Als na afronding van de loongerelateerde uitkering blijkt dat iemand minder dan 50 procent van de restverdiencapaciteit verdient dan geldt de vervolguitkering.