re-integratie kiezen logo

Hoe werkt de Werkhervattingskas (Whk)?

Werkgevers betalen een premie voor de Werkhervattingskas (Whk) als zij werknemers hebben die langdurig ziek zijn en een uitkering ontvangen. De premie die u betaalt is afhankelijk van de grootte van uw organisatie en de mate van arbeidsongeschiktheid.   De Belastingdienst stuurt u voor het einde van het jaar de beschikking gedifferentieerde premie Whk.

Whk-premie

Die gedifferentieerde premie Whk voor grote en middelgrote organisaties bestaat uit een premiecomponent voor de WGA en de ZiektewetDe gemiddelde premie in 2022 voor de WGA is vastgesteld op 0,84% en de gemiddelde premie voor de ZW is vastgesteld op 0,68%. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie die ze van de Belastingdienst in december krijgen meegedeeld. 

Verzekerd via het UWV

Als u verzekerd bent via het UWV voor arbeidsongeschiktheid, dan moet u via de aangifte loonheffingen de gedifferentieerde premie Whk afdragen. Deze bestaat uit een premiecomponent WGA en een premiecomponent ZW die deel uitmaken van de premies werknemersverzekeringen. 

Eigenrisicodrager

Als u zelf het risico draagt voor de WGA en/of de ZW (eigenrisicodrager) dan ontvangt u een brief met daarin een premiedeel van 0%. U bent dan verantwoordelijk voor de uitkeringen en re-integratie bij langdurige ziekte van een werknemer. Dat risico kan verzekerd worden bij een  verzekeraar. 


Vind re-integratiebegeleiding
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio met vragen over de Werkhervattingskas en eigenrisicodrager.
Terug naar kenniscentrum