re-integratie kiezen logo

Hoe werkt de Werkhervattingskas (Whk)?

De Belastingdienst stuurt voor het einde van het jaar de beschikking Werkhervattingskas (Whk) aan middelgrote en grote organisaties. In de beschikking staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. Die gedifferentieerde premie Whk bestaat uit een gedifferentieerde premie voor de WGA en de Ziektewet. Als u zelf het risico draagt voor de WGA of de ZW (eigenrisicodrager) dan ontvangt u ook een brief met daarin het premiedeel dat op 0% staat.