re-integratie kiezen logo

Hoe werkt de Werkhervattingskas (Whk)?

De Werkhervattingskas (Whk) is een werknemersverzekering waarvoor werkgevers een premie afdragen. Loonkosten van zieke of arbeidsongeschikte werknemers worden uit deze premieontvangsten betaald. De premie die de werkgever betaalt, is afhankelijk van de grootte van de organisatie en de mate van arbeidsongeschiktheid. Voor het einde van het jaar stuurt de Belastingdienst de beschikking gedifferentieerde premie Whk.

Whk-premie

Die gedifferentieerde premie Whk voor grote en middelgrote organisaties bestaat uit een premiecomponent voor de WGA en de ZiektewetDe gemiddelde premie in 2023 voor de WGA is vastgesteld op 0,87% en de gemiddelde premie voor de ZW op 0,66%. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie die ze in december an de Belastingdienst krijgen meegedeeld. 

Verzekerd via het UWV

Als u verzekerd bent via het UWV voor arbeidsongeschiktheid, dan moet u via de aangifte loonheffingen de gedifferentieerde premie Whk afdragen. Deze bestaat uit een premiecomponent WGA en een premiecomponent ZW die deel uitmaken van de premies werknemersverzekeringen. 

Eigenrisicodrager

Als u zelf het risico draagt voor de WGA en/of de ZW (eigenrisicodrager) dan treft u in de brief van de Belastingdienst een premiedeel van 0% aan. U bent dan verantwoordelijk voor de uitkeringen en re-integratie bij langdurige ziekte van een werknemer. Dat risico zou u kunnen verzekeren bij een private verzekeraar. 


Vind re-integratiebegeleiding
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de Werkhervattingskas en eigenrisicodrager.
Terug naar kenniscentrum