re-integratie kiezen logo

Hoe werkt de Werkhervattingskas (Whk)?

De Belastingdienst stuurt voor het einde van het jaar de beschikking Werkhervattingskas (Whk) aan middelgrote en grote organisaties. Daarin staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie. Onderdeel van de werknemersverzekeringen heeft de Whk betrekking op de WGA en Ziektewet. 

Whk-premie

Die gedifferentieerde premie Whk bestaat uit een premiecomponent voor de WGA en de ZiektewetDe gemiddelde premie in 2022 voor de WGA is vastgesteld op 0,84% en de gemiddelde premie voor de ZW is vastgesteld op 0,68%. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie die ze van de Belastingdienst in december krijgen meegedeeld. 

Verzekerd via het UWV

Als u verzekerd bent via het UWV voor arbeidsongeschiktheid, dan moet u via de aangifte loonheffingen de gedifferentieerde premie Whk afdragen. Deze bestaat uit een premiecomponent WGA en een premiecomponent ZW die deel uitmaken van de premies werknemersverzekeringen. 

Eigenrisicodrager

Als u zelf het risico draagt voor de WGA en/of de ZW (eigenrisicodrager) dan ontvangt u een brief met daarin een premiedeel van 0%. U bent dan verantwoordelijk voor de uitkeringen en re-integratie bij langdurige ziekte van een werknemer. Dat risico kan verzekerd worden bij een  verzekeraar. Werkgevers die in 2022 eigenrisicodrager willen worden, moeten dit voor 2 oktober 2021 aanvragen.


Vind re-integratiebegeleiding

Kom in contact met gespecialiseerde re-integratiebureaus voor advies over het eigenrisicodragerschap en re-integratiebegeleiding.