re-integratie kiezen logo

Hoe kan ik financieel risico bij verzuim verkleinen?

Als werkgever loopt u maximaal 12 jaar financieel risico bij de ziekte en re-integratie van vaste en tijdelijke werknemers. Een serieus risico voor de continuïteit van uw onderneming. Natuurlijk wilt u het re-integratieproces zoveel mogelijk beheersen. Gelukkig zijn er voor u als werkgever verschillende tools en handvaten waarmee u de re-integratierisico's aanzienlijk kunt verkleinen. 

1. Houd uw verzuimbeleid op orde

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Het beste wat u als werkgever kunt bereiken is dat uw werknemers helemaal niet ziek worden. Verzuimpreventie krijgt vooral in kleinere ondernemingen te vaak te weinig aandacht. Toch kan een duidelijk verzuimbeleid een hoop geld schelen. Begin daarom met het opstellen van een verzuimprotocol waarin alle afspraken op het gebied van ziekte en re-integratie vermeld worden. Dit protocol biedt u en uw werknemers niet alleen houvast en duidelijkheid, maar vormt tevens een checklist en stappenplan voor de Wet Poortwachter. Zo weet u zeker dat u geen belangrijke zaken over het hoofd ziet. Zorg ervoor dat uw werknemers op de hoogte zijn van de inhoud van het verzuimprotocol. Zo weten ook zij wat er bij ziekte van hen verwacht wordt en wat ze van u mogen verwachten. 

2. Schakel een re-integratiebureau in

Het kan in eerste instantie voordelig lijken om re-integratie van een werknemer zelf te regelen. Maar re-integratie is complex en risicovol en het loont de moeite om de competenties en ervaring van re-integratieprofessionals hier in te schakelen. Als werkgever wilt u niet uw kostbare tijd besteden aan het uitdokteren van de ins en outs van re-integratieregelgeving. Re-integratiebureaus kunnen u begeleiden met eerste spoor, tweede spoor en derde spoor. Daarnaast kunnen ze re-integratiefouten deels of volledig herstellen zodat uw verzuimkosten aanzienlijk lager zullen uitpakken. Goed om te weten, u kunt ook gespecialiseerde re-integratiebureaus inschakelen voor re-integratiebegeleiding voor 50-plussers, burnout, autisme, psychische problematiek, verslaving of nah

3. Verzeker financiële risico’s

Voor het verzekeren van de kosten van de WGA-uitkering heeft u twee opties. De eerste optie is dat u deze kosten publiek laten verzekeren. Dat betekent dat u na de eerste 104 weken van ziekte wanneer het loon doorbetaald moet worden de re-integratie overdraagt aan het UWV. U betaalt dan nog wel een premie maar heeft geen omkijken naar de re-integratie. Bij de tweede optie kiest u voor eigenrisicodragerschap (ERD). U verzekert dan de kosten privaat en u kunt er ook nog voor kiezen om de re-integratiebegeleiding uit te besteden. Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio en laat u adviseren over de risico's van verzuim en re-integratie.