re-integratie kiezen logo

Hoe kan ik financieel risico bij verzuim verkleinen?

Als werkgever loopt u maximaal 12 jaar financieel risico bij ziekte en/of reïntegratie van uw werknemer. Het is natuurlijk prettig als deze risico’s zo klein mogelijk zijn. Als werkgever kunt u hiervoor zelf een aantal dingen doen. De volgende 3 tips kunt u als handvat of richtlijn gebruiken.

1. Houd uw verzuimbeleid op orde

Dit is een onderdeel dat vooral in wat kleinere ondernemingen nog wel eens te weinig aandacht krijgt. Toch kan een duidelijk verzuimbeleid een hoop kosten schelen. Zo is het aan te raden om een verzuimprotocol op te stellen, waarin alle afspraken op het gebied van ziekte en re-integratie vermeld staan. Dit protocol biedt u en uw werknemers houvast en duidelijkheid. Daarnaast kan het protocol gebruikt worden als checklist en stappenplan. Zo weet u zeker dat er geen belangrijke zaken vergeten worden. Zorg ervoor dat uw werknemers op de hoogte zijn van de inhoud van het verzuimprotocol, zodat zij ook weten wat er bij ziekte van hen verwacht wordt en wat ze van u mogen verwachten.

Lees hier meer over de inhoud van een verzuimprotocol.

2. Schakel een re-integratiebureau in

Het kan in eerste instantie voordelig lijken om re-integratie van een werknemer zelf te regelen. Vaak loont het echter de moeite om de ervaring van een professioneel re-integratiebureau in te huren. Als re-integratie eerste spoor niet lukt, zijn de connecties en expertise van een re-integratiebureau bijna onontbeerlijk. Door een tweede of zelfs derde spoortraject kan een re-integratie die dreigt te mislukken toch nog succesvol worden.

Hier vindt u een lijst met re-integratiebedrijven in uw regio.

3. Verzeker financiële risico’s

Wanneer een werknemer na 2 jaar ziekteverzuim recht heeft op een uitkering bij ziekte, draagt u als werkgever maandelijks WGA-premie af. Afhankelijk van de ziekteduur van uw werknemer, kan dit maximaal 10 jaar duren. Een deel van de kosten mag verhaald worden op de werknemer zelf. Die ziet dat als inhouding op zijn nettoloon op de loonstrook terug. U kunt er ook voor kiezen om dit financiële risico te verzekeren, via het UWV of via een particuliere verzekeraar.