re-integratie kiezen logo

Hoe kan ik financieel risico bij verzuim verkleinen?

Als werkgever loopt u maximaal 12 jaar financieel risico bij de ziekte en re-integratie van vaste en tijdelijke werknemers. Een serieus risico voor de continuïteit van uw onderneming. Natuurlijk wilt u het re-integratieproces zoveel mogelijk beheersen. Gelukkig zijn er voor u als werkgever om uw re-integratierisico's te beheersen en te verkleinen. 

1. Houd uw verzuimbeleid op orde

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Het beste wat u als werkgever kunt bereiken is dat uw werknemers helemaal niet ziek worden. Verzuimpreventie krijgt vooral in kleinere ondernemingen vaak te weinig aandacht. Dat is een gemiste kans want een helder verzuimbeleid kan veel geld en energie besparen. Begin daarom met het opstellen van een verzuimprotocol. Hierin staan alle afspraken op het gebied van ziekte en re-integratie. Dit protocol biedt niet alleen houvast en duidelijkheid, maar vormt tevens een checklist en stappenplan voor de Wet Poortwachter. Zo weet u zeker dat u geen belangrijke zaken over het hoofd ziet en voorkomt u een loonsanctie. Zorg er ook voor dat uw werknemers op de hoogte zijn van de inhoud van het verzuimprotocol. Zo weten ook zij wat er bij ziekte van hen wordt verwacht én wat ze van u mogen verwachten. 

2. Schakel een re-integratiebureau in

Het kan in eerste instantie voordelig lijken om de re-integratie van uw werknemer zelf te regelen. Maar re-integratie is complex en risicovol en een ervaringsvak. Het loont dan ook de moeite om de competenties en ervaring van re-integratieprofessionals hiervoor in te schakelen. Als werkgever wilt u waarschijnlijk niet uw kostbare tijd besteden aan het uitdokteren van de ins en outs van re-integratie-regelgeving. Re-integratiebureaus kunnen u begeleiden met het wettelijk verplichte eerste spoor en tweede spoor en daarna eventueel ook nog met derde spoor. Daarnaast kunnen ze re-integratiefouten deels of volledig herstellen. Zo kunt de verzuimkosten beheersbaar maken. Daarnaast is het goed om te weten dat u ook gespecialiseerde re-integratiebureaus inschakelen. Denk aan re-integratiebegeleiding voor 50-plussers, burnout, autisme, psychische problematiek, verslaving of nah

3. Verzeker financiële risico's

Voor het verzekeren van de kosten en re-integratieverplichtingen van de WGA-uitkering na twee jaar ziekte heeft u feitelijk twee opties. De eerste optie is dat u de risico's van arbeidsongeschiktheid publiek laten verzekeren. Dat betekent dat u na de eerste 104 weken van ziekte de re-integratie overdraagt aan het UWV. U betaalt dan nog wel premie maar heeft geen omkijken meer naar de re-integratie. Bij de tweede optie kiest u voor het zogenaamde eigenrisicodragerschap (ERD). U kunt er dan voor kiezen de financiële risico's privaat te verzekeren al dan niet met re-integratiebegeleiding. Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor het beheersen van de risico's bij verzuim en re-integratie. 

 


Terug naar kenniscentrum