re-integratie kiezen logo

Wat is re-integratie 3e spoor?

Als een werknemer na twee jaar nog ziek is dan volgt een WIA-keuring bij het UWV. Medewerkers die nog arbeidsmogelijkheden hebben (35-80% arbeidsongeschikt) komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Ook gedurende deze uitkeringsperiode na 2 jaar ziekte gelden re-integratieverplichtingen voor de periode van maximaal 10 jaar. Het begeleiden van een werknemer met een WGA-uitkering naar passend werk noemen we re-integratie 3e spoor. Het doel van een 3e spoor of WGA traject is nieuw werk en daarmee hogere inkomsten voor de werknemer en kostenreducering voor de werkgever.

3e spoor bij eigenrisicodrager WGA

Derde spoor re-integratie wordt ingezet als de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA is. De werkgever krijgt dan de WGA-uitkering doorbelast en is tevens verantwoordelijk voor de re-integratie. Zodra er arbeidsmogelijkheden zijn, is het voor de werkgever en de werknemer financieel en maatschappelijk aantrekkelijk om de restverdiencapaciteit te benutten. De werkgever kan 3e spoor re-integratie ook onderbrengen in een verzekering van het UWV of een verzekeraar en zij nemen dan de re-integratie van de medewerker over. Wel of niet eigenrisicodrager WGA, een werkgever blijft na de Poortwachtersperiode 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. 

Inhoud 3e spoor re-integratie

Wat 3e spoor anders maakt, is dat de re-integratiekandidaat al stappen heeft doorlopen in 1e spoor en 2e spoor en dus al enige tijd aan het re-integreren is. Omdat de activiteiten en modules richting werk voor een groot deel overeenkomen is het zaak om goede accenten te leggen bij de re-integratiekandidaat voor een succesvol re-integratie. Het kan bijvoorbeeld een extra uitdaging zijn om een kandidaat die al lang niet heeft gewerkt, gereed te maken voor nieuw werk. Ook kan het uitdagend zijn om potentiële werkgevers te overtuigen om de re-integratiekandidaat in dienst te nemen gezien de op het eerste gezicht grotere risico's.                   

Voordelen van re-integratiebureau bij 3e spoor

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA dan valt veel te winnen met het inschakelen van een re-integratiebureau voor het 3e spoor traject. Het re-integratiebedrijf neemt niet alleen de re-integratiebegeleiding met alle daarbij behorende verplichtingen over, maar zij beschikken ook over de ervaring en competenties die benodigd zijn voor succesvolle re-integratie. Het belangrijkste voordeel voor werkgever en werknemer is dat een 3e spoor traject via een extern re-integratiebureau de kans op nieuw werk aanzienlijk vergroot. Voor de werkgever kan dit een flinke kostenbesparing opleveren, terwijl de deels arbeidsongeschikte werknemer nieuw perspectief op werk en hogere inkomsten krijgt.
 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor grondige re-integratie 3e spoor.