re-integratie kiezen logo

Wat zijn de taken van een bedrijfsarts?

22-06-2017

De meest voorkomende misvatting over de bedrijfsarts is dat een werknemer pas bij ziekte in aanraking komt met deze arts. Maar ook wanneer u (nog) niet ziek bent, kunt u bij de bedrijfsarts terecht voor advies, want voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen.

Preventieve taken van de bedrijfsarts

Om uitval door ziekte te voorkomen, is het een belangrijke taak van de bedrijfsarts om te ondersteunen en te adviseren bij het nemen van goede maatregelen. In deze rol ondersteunt de bedrijfsarts de werknemers, maar ook de werkgever. Zo zijn de risico’s op rug-, nek- en rsi-klachten groot bij zittend werk waarbij veel op de computer gewerkt wordt. Om die risico’s te beperken kan de bedrijfsarts de werkgever bijvoorbeeld adviseren om ergonomische toetsenborden aan te schaffen. Daarnaast kan hij de werknemers bijvoorbeelde informeren over de beste zithoudingen tijdens het werk.

Medische keuringen

Voor sommige beroepen, zoals politieagent, worden bepaalde eisen gesteld op medisch gebied. De bedrijfsarts is bevoegd om hiervoor medische keuringen uit te voeren. Een voorwaarde voor het uitvoeren van deze keuring is dat een sollicitant al bij aanvang van de sollicitatieprocedure op de hoogte is van een eventuele keuring. De keuring mag ook pas plaatsvinden wanneer er een keuze voor een kandidaat gemaakt is.

Begeleiding tijdens ziekte werknemer

Wanneer een werknemer langdurig ziek is of dreigt te worden, wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. De bedrijfsarts is degene die moet beoordelen of de werknemer daadwerkelijk (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Bent u werknemer? Dan is het goed om te weten dat uw werkgever nooit inzage mag krijgen in uw medische dossier, zolang u daar niet zelf toestemming voor krijgt. De werkgever krijgt van de bedrijfsarts dus alleen te horen of u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Zo wordt de privacy van de werknemer gewaarborgd.

Begeleiding bedrijfsarts tijdens re-integratie

Tijdens een re-integratietraject speelt de bedrijfsarts ook een belangrijke rol. Samen met werkgever en werknemer moet de arts zorgdragen voor de juiste uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is erop gericht om de verzuimperiode van de werknemer zo kort mogelijk te houden. Dit gebeurt onder meer door de bedrijfsarts een probleemanalyse te laten opstellen, wanneer de werknemer zes weken afwezig is door ziekte. Op basis van deze analyse stelt de arts samen met de werknemer een plan van aanpak op voor re-integratie. Op basis van de medische gegevens kan de bedrijfsarts ook beoordelen hoeveel uur de werknemer kan werken en wat voor werkzaamheden hij kan uitvoeren. Deze beoordeling kan worden gebruikt om de werkgever te adviseren tijdens het re-integratietraject.

Rol bedrijfsarts bij twee jaar ziekte

Wanneer de werknemer twee jaar ziek is, moet de bedrijfsarts een verslag van het re-integratietraject opstellen. Hierin moet ook beschreven worden welke mogelijkheden de werknemer volgens de arts nog heeft op het gebied van werk. Het verslag is bedoeld voor het UWV. Het UWV kan op basis van dit verslag beoordelen of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering.

Bedrijfsarts: BIG-registratie verplicht

Om als bedrijfsarts te mogen werken, is een BIG-registratie noodzakelijk. Deze registratie maakt duidelijk welke bevoegdheden een persoon heeft. Overigens kunnen sommige werkzaamheden overgedragen worden aan anderen. Denk bijvoorbeeld aan een arbeids- en organisatiedeskundige of veiligheidskundige. Sommige (grotere) bedrijven hebben ook een fysiotherapeut in dienst, ter preventie en ter behandeling van klachten zoals rugpijn en rsi.

Onafhankelijkheid bedrijfsarts

Een bedrijfsarts moet onafhankelijk zijn, waardoor een zieke werknemer vrijuit kan praten, zonder bang te hoeven zijn dat persoonlijke informatie bij de werkgever terecht komt. De werkgever heeft de plicht ervoor te zorgen dat de werknemer weet hoe hij de bedrijfsarts kan bereiken. Een werknemer heeft het recht om hulp van de bedrijfsarts in te schakelen; of dit nu ter preventie is of vanwege ziekte.

Blog