re-integratie kiezen logo

Wat zijn de taken van een bedrijfsarts?

22-06-2017- de redactie

Een veel voorkomende misvatting over de bedrijfsarts is dat deze pas bij ziekte in beeld komt. Maar ook wanneer je nog niet ziek bent, kun je bij de bedrijfsarts terecht voor advies. Daarnaast verricht een bedrijfsarts voor zowel werknemer als wergever nog veel meer werkzaamheden. In dit blogartikel daarom een aantal bekende en minder taken van de bedrijfsarts op een rijtje. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Preventieve adviezen bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van ziekte. In deze rol ondersteunt en adviseert de bedrijfsarts zowel de werknemer als werkgever. Denk dan aan het tijdig wijzen op op rug-, nek- en rsi-klachten die kunnen ontstaan bij zittend computerwerk Om die risico’s te beperken kan de bedrijfsarts de werkgever bijvoorbeeld adviseren om ergonomische toetsenborden aan te schaffen en informeren over de beste zithoudingen tijdens het werk. Uiteraard zijn er veel meer voorbeelden van advies van een bedrijfsarts op dit gebied te noemen voor uiteenlopende bedrijfstakken en werkzaamheden. 

Medische keuringen

Voor sommige beroepen worden bepaalde eisen gesteld op medisch gebied. Een concreet voorbeeld is de medische keuring bij de politie, een verplichting onderdeel om toe te kunnen treden. De bedrijfsarts is bevoegd om hiervoor medische keuringen uit te voeren. Een voorwaarde voor het uitvoeren van dit soort keuringen is wel dat een sollicitant reeds bij aanvang van de sollicitatieprocedure hiervan op de hoogte is. De keuring mag ook pas plaatsvinden wanneer er een keuze voor een kandidaat gemaakt is.

Beoordelingen tijdens ziekte 

Wanneer een werknemer langdurig ziek is of dreigt te worden, wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. De bedrijfsarts is degene die moet beoordelen of de werknemer daadwerkelijk (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Bent u een werknemer? Dan is het goed om te weten dat uw werkgever nooit inzage mag krijgen in uw medische dossier, zolang u daar niet zelf toestemming voor hebt gegeven. De werkgever krijgt van de bedrijfsarts dus alleen te horen of u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Zo wordt de privacy van de werknemer gewaarborgd.

Taken bedrijfsarts tijdens re-integratie

Tijdens een re-integratietraject speelt de bedrijfsarts ook een belangrijke rol. Samen met werkgever en werknemer moet de bedrijfsarts zorgdragen voor de juiste uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is erop gericht om de verzuimperiode van de werknemer zo kort mogelijk te houden. Zo stelt de bedrijfsarts bij 6 weken ziekte een Probleemanalyse op. Op basis van deze analyse stelt de bedrijfsarts samen met de werknemer een Plan van Aanpak op voor re-integratie. De bedrijfsarts beoordeelt hoeveel uur de werknemer kan werken en wat voor werkzaamheden hij kan uitvoeren. 

Rol bedrijfsarts na twee jaar ziekte

Wanneer de werknemer twee jaar ziek is, moet de bedrijfsarts een verslag van het re-integratietraject opstellen. Hierin moet ook beschreven worden welke mogelijkheden de werknemer volgens de bedrijfsarts nog heeft op het gebied van werk. Het verslag is bedoeld voor het UWV die op basis van dit verslag kan beoordelen of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering.

Second opinion

Bent u het als werknemer niet eens met de bedrijfsarts? Met de invoering van de nieuwe Arbowet heeft iedere werknemer recht op een second opion bij een andere bedrijfsarts. Dit kan betrekking hebben op bijvoorbeeld ziekteverzuimbegeleiding, een arbeidsgezondheidskundig onderzoek of een aanstellingskeuring. Als werkgever kunt u geen second opinion aanvragen als u het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, maar wel een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

Bedrijfsarts: BIG-registratie en onafhankelijk

En tot slot nog wat handige weetjes over de bedrijfsarts. Om als bedrijfsarts te mogen werken is een BIG-registratie verplicht. Deze registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een bedrijfsarts. Sommige werkzaamheden van de bedrijfsarts kunnen overigens worden overdragen, bijvoorbeeld aan een arbeidsdeskundige of een veiligheidsdeskundige. Goed om te weten: een bedrijfsarts moet onafhankelijk zijn. Dat maakt dat een zieke werknemer vrijuit kan praten zonder angst te hoeven hebben dat persoonlijke informatie bij de werkgever terecht komt. De werkgever is verplicht om de werknemer te informeren over hoe hij de bedrijfsarts kan bereiken. Last but not least, een werknemer heeft het recht om de hulp van de bedrijfsarts in te schakelen en dit kan dus ook ter preventie van ziekte zijn.

Terug naar blog