re-integratie kiezen logo

Arbowet en re-integratie

De Arbowet kent veel raakvlakken met re-integratie en ziekteverzuim. Een belangrijk onderdeel van de Arbowet die sinds juli 2017 is vernieuwd, vormt het basiscontact. Elke werkgever is verplicht met een arbodienst een basiscontract af te sluiten. 

Basiscontract

In het basiscontract staat bij welke taken de werkgever zich laat ondersteunen door een bedrijfsarts of een arbodienst. Zo is het wettelijk verplicht om je voor verzuimbegeleiding bij te laten staan door een bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige. In het basiscontract staat tevens hoe de toegang tot de bedrijfsarts is georganiseerd. En elk bedrijf met 25 werknemers of meer is verplicht een preventiemedewerker aan te stellen die samenwerkt met de bedrijfsarts en HR. In het basiscontract is tevens de verplichting van een klachtenprocedure opgenomen. 

Second opion bij een tweede bedrijfsarts

Een belangrijk nieuw onderdeel van de Arbowet voor de werknemer (ook terug te vinden het basiscontract ) is de second opinon. Dat wil zeggen dat werknemers bij twijfel over het advies van de bedrijfsarts voortaan recht hebben op een second opinion bij een tweede bedrijfsarts. Een second opinion kan o.m. gaan over het advies van de bedrijfsarts in relatie tot ziekteverzuimbegeleiding, een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en het zogenaamde open spreekuur waarvoor een verzuimende medewerker wordt opgeroepen. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratieprofessionals voor vragen over de Arbowet en re-integratie.