re-integratie kiezen logo

Arbowet en re-integratie

De Arbowet speelt een belangrijke rol bij re-integratie en ziekteverzuim. Prominent onderdeel van de Arbowet die in juli 2017 is vernieuwd vormt het basiscontact dat elke werkgever bij een arbodienst moet afsluiten. En met de vernieuwde Arbowet heeft de werknemer onbeperkt toegang gekregen tot de bedrijfsarts met recht op een second opinion.

Basiscontract

In het basiscontract staat bij welke taken de werkgever zich moet laat ondersteunen door een bedrijfsarts of een arbodienst. Zo is het wettelijk verplicht voor werkgevers om zich bij verzuimbegeleiding bij te laten staan door een bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige. In het basiscontract staat tevens hoe de toegang tot de bedrijfsarts is georganiseerd. Elk bedrijf met 25 werknemers of meer is verplicht een preventiemedewerker aan te stellen die samenwerkt met de bedrijfsarts en HR. In het basiscontract is tevens de verplichting van een klachtenprocedure opgenomen. 

Second opinion bij een tweede bedrijfsarts

Een belangrijk nieuw onderdeel van de Arbowet voor de werknemer (ook terug te vinden het basiscontract) is de second opinion. Dat wil zeggen dat werknemers bij twijfel over het advies van de bedrijfsarts recht hebben op een tweede oordeel van een andere bedrijfsarts. Een second opinion kan gaan over het advies dat de bedrijfsarts heeft gegeven met betrekking tot ziekteverzuimbegeleiding, een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) of bijvoorbeeld een aanstellingskeuring. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratieprofessionals in uw regio voor vragen over de Arbowet en re-integratie.


Terug naar kenniscentrum