re-integratie kiezen logo

Wat is een second opinion?

Als u het als werknemer niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts dan kunt u een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. De second opinion volgt uit de Arbowet.  

Werkgever betaalt

Alleen u als werknemer mag een second opinion aanvragen en deze moet door uw werkgever in bijna alle gevallen gehonoreerd worden. Een uitzondering vormt bijvoorbeeld het bij herhaling vragen om een second opinion. De second opinion wordt betaald door de werkgever. 

Soorten second opinion

Een second opinion kan gaan over het advies van de bedrijfsarts in de volgende gevallen:

  • Verzuimbegeleiding
  • Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
  • Aanstellingskeuring
  • Consultatie over gezondheidskundige vraagstukken m.b.t. arbeid (open spreekuur)

Verschil tussen second opinion en deskundigenoordeel

Een second opinon heeft dus betrekking op het advies van de bedrijfsarts. Het deskundigenoordeel van het UWV is specifiek bedoeld om stagnatie in de re-integratie te doorbreken.  

 

Vind re-integratiebegeleiding
Zoek contact met re-integratiebureaus voor vragen over second opinion, het deskundigenoordeel en re-integratie.