re-integratie kiezen logo

Wat is een second opinion?

Als u het als werknemer niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts dan kunt u een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. De second opinion volgt uit de Arbowet.  

Werkgever betaalt

Alleen de werknemer mag een second opinion aanvragen en deze moet door uw werkgever in vrijwel alle gevallen gehonoreerd worden. Een uitzondering hierop vormt het bij herhaling vragen om een second opinion. De second opinion wordt betaald door de werkgever. 

Soorten second opinion

Een second opinion heeft betrekking op het advies van de bedrijfsarts in o.m. de volgende gevallen:

  • Verzuimbegeleiding
  • Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
  • Aanstellingskeuring
  • Consultatie over gezondheidskundige vraagstukken m.b.t. arbeid (open spreekuur)

Verschil tussen second opinion en deskundigenoordeel

Een second opinion heeft dus betrekking op het advies van de bedrijfsarts. Het deskundigenoordeel van het UWV is daarentegen specifiek bedoeld om stagnatie in de re-integratie te doorbreken.  

 

Vind re-integratiebegeleiding
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de second opinion, het deskundigenoordeel en re-integratie.