re-integratie kiezen logo

Hoe lang ben ik verantwoordelijk voor de re-integratie van mijn werknemer?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer bij ziekte. Dit is een wettelijke verplichting. In dit artikel leest u meer over de duur van de verplichting en de mogelijke verlenging in het geval van onvoldoende re-integratie-inspanningen. Daarnaast leest u over de periode hierna in het geval van eigenrisicodragerschap. 

In ieder geval 2 jaar verantwoordelijk

U bent als werkgever in ieder geval de eerste 2 jaar van de ziekte verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. Dit volgt uit de Wet Verbetering Poortwachter. Na deze 2 jaar wordt uw werknemer opgeroepen voor de WIA-keuring. Mocht blijken dat u onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht dan kan deze periode met maximaal een jaar worden verlengd middels een loonsanctie

Tot maximaal 12 jaar verantwoordelijk

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA en uw werknemer nog benutbare arbeidsmogelijkheden (35 tot 80% arbeidsongeschikt) heeft, dan bent u nog eens maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie plus het betalen van de WGA-uitkering. Voor dit zogenaamde 3e spoor re-integratietraject kunt u een re-integratiebureau inschakelen voor het vinden van passend werk waarmee aanzienlijke besparingen gerealiseerd kunnen worden. Vind een re-integratiedeskundige

Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio en krijg grip op uw re-integratieverplichtingen.


Terug naar kenniscentrum