re-integratie kiezen logo

5 tips voor een succesvolle re-integratie na ziekte

07-06-2017

Een goed re-integratietraject is van groot belang om een langdurig zieke werknemer weer op de juiste manier aan het werk te krijgen. Dit traject kan echter lastige situaties met zich meebrengen, voor zowel werknemer als werkgever. Want natuurlijk wil je als werkgever graag dat je werknemer snel weer aan het werk is, maar hoe voorkom je dat dat extra druk oplevert? Deze vijf tips voor zowel werknemer als werkgever dragen bij aan een succesvolle re-integratie.

succesvolle re-integratie tips

1. Wacht niet te lang met de start van het traject

Iemand die door bijvoorbeeld een burn-out thuis komt te zitten, verlangt vaak vooral naar rust. De makkelijkste weg voor zowel werknemer als werkgever is dan inderdaad om de werknemer die rust te gunnen. Op de lange termijn is dit echter niet de beste oplossing. Hoe langer een werknemer niet aan het werk is, hoe lastiger het wordt om weer terug te keren op de werkplek. Daarnaast is het nuttiger om zo snel mogelijk professionele hulp in te schakelen, in plaats van de werknemer zelf oplossingen laten te verzinnen. Een burn-out of spanningsklachten worden namelijk vaak veroorzaakt doordat iemand niet op de juiste manier omgaat met stress of druk. Op de korte termijn lijkt rust nemen effectief te zijn, maar uiteindelijk zal iemand een volgende keer gewoon weer in dezelfde valkuil te trappen. Maak dus zo snel mogelijk een start met het re-integratietraject, zodat er hulp ingeschakeld kan worden om die vaste patronen te doorbreken.

2. Schakel de bedrijfsarts op tijd in

Is er bij een ziektemelding het vermoeden dat het om langdurige uitval gaat? Dan is het goed om direct een afspraak in te plannen bij de bedrijfsarts. Binnen 6 weken na de eerste ziektedag moet de bedrijfsarts een probleemanalyse hebben opgesteld voor het UWV. Op basis van medische informatie stelt de bedrijfsarts aanbevelingen op over de wijze waarop de werknemer het snelst zou moeten kunnen re-integreren. Deze medische informatie is overigens vertrouwelijk en niet inzichtelijk voor werkgever of UWV. In de probleemanalyse wordt ook vermeld of re-integratie op de huidige werkplek mogelijk is (het zogenoemde ‘1e spoor’), of dat er elders naar passend werk gezocht moet worden (het ‘2e spoor’). Hoe sneller dit duidelijk is, hoe sneller er een passend plan van aanpak gemaakt kan worden.

3. Het belang van een goed plan van aanpak

Een goed plan van aanpak is van groot belang voor zowel werknemer als werkgever. Door het nemen van de juiste maatregelen kan een werknemer sterker en weerbaarder uit het proces komen. Dit is niet alleen in het belang van de werknemer, maar ook van de werkgever. Daarnaast is het voor een werkgever van groot belang dat deze aan kan tonen dat er tijdens de re-integratie voldoende inspanningen zijn geleverd om de werknemer weer op de been te krijgen. De verantwoordelijkheid van de re-integratie ligt namelijk bij de werkgever. Oordeelt een rechter achteraf dat er niet voldoende inspanningen zijn geleverd? Dan kan de werkgever een berisping krijgen of zelfs langer dan twee jaar loon moeten doorbetalen aan de werknemer.

4. De werknemer mag extra hulp inschakelen

In een goed plan van aanpak staan afspraken genoemd waar werkgever en werknemer beide achter staan. Toch kan uitval door ziekte een voor de werknemer lastige positie opleveren. De werknemer weet dat de werkgever hem graag zo snel mogelijk weer aan het werk ziet, maar heeft ook de ruimte nodig om te herstellen. Om deze lastige spagaat wat te verminderen, kan het handig zijn om hulp van buitenaf in te schakelen. Een re-integratiebedrijf kan hierbij een coachende rol op zich nemen. Veel werknemers hebben baat bij dat extra beetje steun tijdens de herstelperiode. Daarnaast kan coaching via een re-integratiebureau een werknemer helpen in het eigen ontwikkelproces. Op de langere termijn hebben werknemer en werkgever hier beide baat bij.

5. Loop niet op de zaken vooruit

Een werkgever kan al langer de gedachte hebben dat een werknemer niet op de juiste plek zit. Uitval door stress- of burn-outklachten kan deze gedachte bevestigen. Geeft de bedrijfsarts in de probleemanalyse aan dat hij verwacht dat de werknemer weer op de oude werkplek kan terugkeren? Leg daar dan in eerste instantie de focus op. Het belangrijkste is namelijk om een werknemer eerst weer op de been te krijgen, zodat er een succesvolle re-integratie kan plaatsvinden. Pas wanneer een werknemer volledig is hersteld, is er ruimte om verder te kijken naar het loopbaantraject. Werkgever en werknemer kunnen dan in overleg over de wederzijdse plannen en verwachtingen. Een zieke werknemer is echter niet gebaat bij een werkgever die geen energie steekt in het re-integratietraject. Dit zal alleen maar voor meer stress zorgen en een langer herstelproces opleveren.

Blog