re-integratie kiezen logo

5 tips voor een succesvolle re-integratie na ziekte

07-06-2017- de redactie

Hoe zorg je ervoor dat re-integratie goed verloopt? Hoe voorkom je dat re-integratie complicaties met zich meebrengt? Er staat namelijk veel op het spel en belangen van werknemers en werkgevers kunnen uiteenlopen. Daarom vijf tips voor een succesvolle re-integratie.

succesvolle re-integratie tips

1. Wacht niet te lang met de start van het re-integratietraject

Als je thuis komt te zitten, is het verleidelijk om je rust te pakken. Begrijpelijk, en soms ook heel verstandig om even afstand te nemen. Maar een te lange periode je rust pakken is niet altijd de beste oplossing bij re-integratie. Hoe langer een werknemer niet aan het werk is, hoe lastiger het simpelweg wordt om weer terug te keren naar werk. Maar ook als er sprake is van een persoonlijk probleem kan het raadzaam zijn om het re-integratietraject zo snel mogelijk te starten. Een unieke gelegenheid om het probleem met specialistische hulp te lijf te gaan. Iemand die is uitgevalen door bijvoorbeeld een burn-out of psychische problematiek en dit niet oplost, kan hier immers een volgende keer weer tegen aanlopen. Start daarom als het even kan zo snel mogelijk met een re-integratietraject. 

2. Schakel op tijd de bedrijfsarts in

Als bij een ziektemelding het vermoeden bestaat dat het om langdurige uitval gaat, dan is het goed om direct een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Binnen 6 weken na de eerste ziektedag moet de bedrijfsarts een Probleemanalyse hebben opgesteld conform de Wet Poortwachter. Op basis van medische informatie stelt de bedrijfsarts aanbevelingen op over de wijze waarop de werknemer het snelst kan re-integreren. Deze medische informatie is overigens vertrouwelijk en niet inzichtelijk voor de werkgever of het UWV. In de Probleemanalyse komt ook naar voren of re-integratie op de huidige werkplek mogelijk is (1e spoor), of dat buiten de organisatie naar passend werk gezocht moet worden (2e spoor). Hoe sneller dit duidelijk wordt, hoe effectiefer het re-integratietraject.

3. Het belang van een degelijk Plan van Aanpak

Een degelijk Plan van Aanpak is belangrijk voor zowel werknemer als werkgever. Door het nemen van de juiste maatregelen kan een werknemer sterker en weerbaarder uit het re-integratieproces komen. Dit is niet alleen in het belang van de werknemer, maar ook van de werkgever. Deze laatste zal immers moeten aantonen dat voldoende re-integratieinspanningen zijn geleverd om de werknemer weer snel aan het werk te krijgen. De verantwoordelijkheid van de re-integratie ligt namelijk in de eerste plaats bij de werkgever. Oordeelt een rechter achteraf dat er niet voldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd? Dan kan de werkgever een berisping krijgen of te maken krijgen met een loonsanctie.

4. Schakel een re-integratiebureau in

In een goed Plan van Aanpak worden afspraken opgenomen waar werkgever en werknemer beide achter staan. Toch kunnen belangen al snel uit elkaar gaan lopen. Een werknemer kan bijvoorbeeld het gevoel hebben dat de werkgever hem te snel wil laten re-integreren, terwijl werknemer eigenlijk meer tijd nodig heeft om te herstellen. Om deze lastige spagaat te voorkomen, kan het nuttige zijn om hulp van buitenaf in te schakelen. Een professioneel re-integratiebedrijf kan in het re-integratie de coachende en onafhankelijke rol op zich nemen. Veel werknemers hebben baat bij dat extra beetje steun tijdens de herstelperiode. Voor de werkgever geldt dat een re-integratiebureau veel meer kennis over de complexe re-integratie in huis heeft. Op de langere termijn hebben dus zowel werknemer als werkgever hier baat bij.

5. Loop niet op de zaken vooruit

Een werkgever kan al langer de gedachte hebben dat een werknemer niet meer op de juiste plek zit. Re-integratie als gevolg van uitval door stress- of burn-outklachten kan deze gedachte versterken. Maar wat als de bedrijfsarts in de Probleemanalyse uitspreekt dat de werknemer weer op de oude werkplek kan terugkeren? Geef dit dan een oprechte kans en begin als het ware op nul. Het zo snel mogelijk laten terugkeren van de werknemer is bij re-integratie nu eenmaal de eerste prioriteit en dit is doorgaans makkelijker in de vertrouwde functie. Pas wanneer een werknemer volledig hersteld is en helder heeft wat hij wil, bestaat er ruimte om verder te kijken en volle energie te steken in een andere functie binnen of buiten de huidige organisatie. Natuurlijk is zorgvuldig overleg over de wederzijdse plannen en verwachtingen daarbij cruciaal. Voor de zieke werknemer is het belangrijk dat hij voelt dat de werkgever het re-integratietraject serieus neemt en het beste met hem voor heeft.

Terug naar blog