re-integratie kiezen logo

Hoe stoppen we verdere stijging psychisch verzuim?

11-04-2019

De afgelopen jaren steeg het gemiddelde verzuim en deze trend heeft zich ook in 2018 voortgezet. Waar in 2016 het gemiddelde verzuim nog uitkwam op 3,5% was dat in 2018 4,2%. Wat hierbij opvalt is dat psychisch verzuim veel invloed heeft op die verhoging.

vrouw met klok

Niet in iedere branche

Niet iedere branche wordt even hard getroffen als het gaat om verzuim. Uit cijfers van ArboNed blijkt dat vooral grotere bedrijven kampen met een verzuimpercentage tot wel 5%. Bij de kleinere mkb-bedrijven (met minder dan 200 werknemers) ligt het verzuim juist weer onder dat gemiddelde, met gemiddeld 3,8%. Maar ook hier is een stijging te zien ten opzichte van voorgaande jaren. Over het algemeen geldt daarnaast: hoe kleiner het bedrijf, hoe lager het verzuim. Toch is de stijging van het verzuim juist het meest zorgelijk bij de kleinere bedrijven. Hoewel het gemiddelde verzuim daar lager is, zijn de bedrijven veel kwetsbaarder. Gemiddeld kost een verzuimdag 250 euro. Een dergelijk bedrag is voor een grote onderneming veel makkelijker op te hoesten dan voor een kleine zelfstandige met personeel.

Psychische oorzaak

In ruim een derde van de gevallen van langdurend verzuim is er sprake van een psychische oorzaak. Omdat de oorzaak van dergelijk verzuim zowel op privé als op werkgebied kan liggen, is het vaak lastig om die aan te pakken. Uit cijfers van ArboNed blijkt dat in het mkb bij psychisch ziekteverzuim in 25% van die gevallen de oorzaak ligt bij stressgerelateerde klachten. Dan gaat het om klachten zoals (over)spanning en burn-out. Positief hieraan is dat men als werkgever of werknemer zelf stappen kan ondernemen om dit type klachten te verminderen. Uit onze enquête onder re-integratie- en outplacementspecialisten kwam eerder naar voren dat wat hen betreft veel meer gedaan kan worden aan preventieve acties. Dat dit de moeite van het proberen waard is blijkt uit de ziekteverzuimcijfers. In het gunstigste geval kan hiermee een kleine 10% van alle uitval voorkomen worden. Belangrijk dus, zeker wanneer men zich realiseert dat psychisch klachten vaak leiden tot zeer langdurige uitval.

Meer inzicht bij werkgever

Dat ook werkgevers tot dat inzicht komen merkt ook José Lenders van het gelijknamige re-integratiebedrijf: “Via mijn bedrijf en de website vanwerkstressnaarpassie.nl ondersteun ik mensen die te maken krijgen met werkstress. Mijn specialisatie zit dus in die richting, daarom is het percentage burn-outs altijd hoog. Maar ik zie wel een toename in het eerder doorverwijzen en serieuzer nemen van de klachten door werkgevers.” Zij vindt het belangrijk dat werkgevers meer gaan coachen op zingeving, omdat ze verwacht dat dat de kans op een burn-out bij de werknemers verkleint. Desondanks denkt ze dat de stijgende trend van uitval door psychisch verzuim de komende jaren nog wel zal doorzetten. Daar ziet José Lenders echter niet alleen negatieve oorzaken voor: “Ja, er zal een stijging zijn vanwege de werkdruk, maar ook omdat mensen meer bewust zijn van hun klachten en eerder aan de bel trekken.” Hoewel dit in eerste instantie inderdaad meer uitval kan betekenen, lijkt dit op termijn wel vruchten af te kunnen werpen. Hoe sneller en hoe beter werknemers leren omgaan met en het leren verlagen van werkstress, hoe sneller de uitval door werkstress zal verminderen. Zal die trend van stijgend psychisch verzuim dan toch te stoppen zijn?

Blog