re-integratie kiezen logo

Hoe stoppen we verdere stijging psychisch verzuim?

11-04-2019- de redactie

De afgelopen jaren steeg het gemiddelde verzuim en deze trend heeft zich ook in 2018 voortgezet. Waar in 2016 het gemiddelde verzuim nog uitkwam op 3,5% was dat in 2018 al 4,2%. Wat opvalt is dat psychisch verzuim veel invloed heeft op die verhoging.

vrouw met klok

MKB-bedrijven lager verzuim maar kwetsbaarder 

Uit cijfers van ArboNed blijkt dat vooral grotere bedrijven kampen met een hoog verzuimpercentage, oplopend tot wel 5%. Bij de MKB-bedrijven (minder dan 200 werknemers) ligt het verzuim met gemiddeld 3,8% juist weer onder dat gemiddelde. Maar ook hier zien we een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. Maar in het algemeen kan gesteld dat hoe kleiner het bedrijf, hoe lager het verzuim is. Toch is de stijging van het verzuim juist het meest zorgelijk bij de kleinere bedrijven. Het gemiddelde verzuim mag daar lager zijn, MKB-bedrijven zijn wel kwetsbaarder. Een verzuimdag kost gemiddeld 250 euro en dergelijke bedragen zijn door grotere onderneming veel makkelijker op te hoesten dan voor een kleine zelfstandigen met personeel.

Psychische oorzaak

In ruim een derde van de gevallen van langdurend verzuim is er sprake van een psychische oorzaak. Omdat oorzaken van psychisch verzuim zowel op privé- als op werkvlak liggen, is het lastig te bestrijden. Uit cijfers van ArboNed blijkt dat bij psychisch ziekteverzuim in 25% van die gevallen de oorzaak ligt bij stressgerelateerde klachten in het MKB. Dan gaat het om klachten zoals overspanning en burn-out. Het goede nieuws is dat men als werkgever of werknemer zelf stappen kan ondernemen om dit soort klachten te verminderen. Uit onze enquête onder re-integratie- en outplacementspecialisten kwam eerder al naar voren dat preventieve acties soelaas kunnen bieden. In het gunstigste geval kan hiermee circa 10% van alle uitval voorkomen worden. Geen futiliteit dus, wetende dat psychisch klachten niet zelden leiden tot langdurige uitval.

Meer bewustingwording

Dat ook werkgevers tot dat inzicht komen merkt ook José Lenders. 'Via Van Werkstress naar Passie ondersteun ik mensen die te maken krijgen met werkstress. Ik zie een toename in het eerder doorverwijzen en serieuzer nemen van klachten door werkgevers. Ik vind het belangrijk dat werkgevers meer gaan coachen op zingeving en ben ervan overtuigd dat dat de kans op een burn-out bij de werknemers zal verkleinen.' Desondanks denkt ze dat de stijgende trend van uitval door psychisch verzuim de komende jaren nog wel even zal doorzetten. Dat ziet José Lenders echter niet alleen als een negatieve ontwikkeling: 'Ja, er zal een stijging zijn vanwege de werkdruk. Maar dat is ook omdat mensen meer bewust worden van hun klachten en eerder aan de bel trekken.' In eerste instantie dus meer uitval, maar op de wat langere termijn zal het ook zijn vruchten afwerpen. Hoe sneller en beter werknemers leren omgaan met werkstress, hoe sneller de uitval door werkstress zal verminderen. Zal de trend van stijgend psychisch verzuim dan toch stoppen? De toekomst zal het leren.

Kom in contact met re-integratiebureaus voor begeleiding bij psychische klachten.

Terug naar blog