re-integratie kiezen logo

Kan ik zelf een re-integratiebureau kiezen?

Als u als werknemer of cliënt van het UWV te maken krijgt met re-integratie dan kunt u zelf een re-integratiebureau kiezen, danwel minimaal invloed uitoefenen. Voor een succesvolle re-integratie is het immers belangrijk dat u vertrouwen heeft in het re-integratiebureau dat u gaat begeleiden. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van re-integratiediensten waarbij u zelf een re-integratiebureau kunt kiezen.

U ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV

Als u een WIA-, WAO- of een Wajong-uitkering van het UWV ontvangt, dan komt u in aanmerking voor een re-integratietraject. Het is gebruikelijk dat het UWV een aantal re-integratiebureaus aandraagt waaruit u kunt kiezen. Daar heeft u dus al keuzevrijheid. Daarnaast staat het u vrij om zelf een bureau aan te dragen. Bedenk wel dat re-integratiebureaus die re-integratietrajecten voor het UWV verzorgen moeten voldoen aan hun eisen. Werkfit Maken en Naar Werk zijn bekende voorbeelden van re-integratiediensten die via het UWV verlopen.

U heeft werk maar kunt vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid niet werken

Als u door langdurige ziekte of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid niet meer uw werk kunt verrichten, dan geldt een wettelijke re-integratieverplichting op basis van de Wet Poortwachter. Omdat de werkgever bij ziekte van een werknemer de regie voert, draagt deze in de praktijk in de regel een re-integratiebureau aan. Als u daar een goed gevoel bij heeft dan is dat natuurlijk prima. Maar het kan ook zijn dat u twijfels heeft over de neutraliteit of misschien wel de competenties van het re-integratiebedrijf. Maak dit kenbaar bij uw werkgever en draag zonodig een alternatief bureau aan. Alle betrokken partijen hebben immers belang bij goede re-integratie en een gemotiveerde re-integratiekandidaat. Bekende re-integratiediensten in het geval van ziekte of arbeidsongeschikt vanuit een werksituatie vormen spoor 1 en spoor 2.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio en laat u informeren over passende re-integratiebegeleiding.  


Terug naar kenniscentrum