re-integratie kiezen logo

Kan ik zelf een re-integratiebureau kiezen?

Er zijn een aantal situaties waarin u als zieke werknemer of als werkzoekende met een UWV uitkering zelf een re-integratiebureau kunt kiezen.

U heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV en zoekt werk

Als u een WIA, WAO, Wajong of WAZ uitkering ontvangt, dan komt u in aanmerking voor een re-integratietraject via het UWV. Vaak kunt u dan zelf een re-integratiebedrijf kiezen. De re-integratiebureaus die trajecten voor het UWV verzorgen moeten overigens wel voldoen aan bepaalde standaarden. Concrete voorbeelden van re-integratietrajecten via het UWV waarbij u kunt kiezen zijn: Werkfit Maken en Naar Werk.

U kunt uw werk niet meer uitvoeren vanwege ziekte of een arbeidshandicap

Als u door langdurige ziekte niet in staat bent om uw werk uit te voeren, dan geldt een wettelijke verplichting tot re-integratie samen met uw werkgever. Meestal is het de werkgever die een re-integratiebureau kiest, maar afgesproken kan worden dat de werknemer zelf een keuze maakt. Mocht u onvoldoende vertrouwen hebben in het aangedragen re-integratiebureau dan staat het u sowieso vrij om bezwaar te maken en normaliter zal uw werkgever dit serieus nemen.