re-integratie kiezen logo

Re-integratie na burnout

Ruim een miljoen mensen in Nederland hebben burn-outklachten. Daar zitten opvallend veel jonge werknemers tussen. Het ziekteverzuim dat samenhangt met burnout-gerelateerde klachten varieert van een paar weken tot ruim een jaar. Een zorgvuldige re-integratie is dan ook van belang voor zowel de werknemer als de werkgever. Hieronder volgen een aantal tips voor een succesvol re-integratietraject na een burn-out.  

Keer niet overhaast terug

Omdat de kosten voor verzuim hoog zijn, is de verleiding groot om snel te re-integreren. Maar bij een burn-out pakt dat in de regel verkeerd uit, omdat het te snel gaat. Met als consequentie dat de zieke werknemer zowel zakelijk als privé een enorme terugval kan krijgen. Voor de werkgever heeft dit onder meer financiële consequenties, want een langer verzuim zorgt voor hogere verzuimkosten. Het is dan ook belangrijk dat er een zorgvuldige afstemming plaatsvindt tussen de huisarts, de bedrijfsarts, de werknemer en de werkgever. 

Zorgvuldige begeleiding bij terugkeer

Het zorgvuldig plannen en begeleiden bij terugkeer van de zieke werknemer kan al veel schade voorkomen. Als deze zaken ontbreken kan de werknemer weer snel in zijn of haar oude patroon vallen met alle gevolgen van dien. Het is de taak van de leidinggevende om de (naaste) medewerkers in te lichten over de terugkeer van de zieke werknemer. Daarnaast is het van groot belang om zorgvuldig na te denken over welke werkzaamheden verantwoord verricht kunnen worden door de werknemer. Het is daarbij belangrijk dat de werknemer zijn of haar eigen tempo kan bepalen.  

Het inschakelen van een re-integratiebureau

Een deskundige en onafhankelijke derde partij kan bij een burnout het re-integratieproces soepeler laten verlopen. De toegevoegde waarde van een re-integratiebureau neemt toe als de terugkeer complexer is en er bijvoorbeeld een aangepaste functie ontwikkeld dient te worden. Het is belangrijk dat de werknemer voldoende vertrouwen heeft in de onafhankelijkheid van het re-integratiebureau dat veelal wordt aangesteld door de werkgever. In Nederland zijn veel re-integratiebureaus werkzaam die burn-outbegeleiding verzorgen. Nog een belangrijk voordeel van het inschakelen van een re-integratiebureau: het laat zien dat een werkgever geld en energie stopt in de re-integratie van de werknemer. Belangrijk, want zowel werkgever als werknemer hebben de verplichting mee te werken aan een snelle en gezonde terugkeer van de werknemer.