re-integratie kiezen logo

Re-integratie na burn-out

Burn-out speelt bovengemiddeld vaak een rol bij re-integratie. Men schat dat zo'n miljoen mensen in Nederland burn-out klachten. Het niet overhaast te werk gaan en zorgvuldige begeleiding vormen belangrijke factoren voor een succesvol re-integratietraject na een burn-out. Hieronder een aantal tips voor een succesvolle re-integratie bij een burn-out.

Keer niet overhaast terug

Omdat de kosten voor verzuim hoog zijn, is de verleiding voor de werkgever groot om snel te re-integreren. Bij langdurig ziekteverzuim lopen de verzuimkosten immers makkelijk op. Maar ook de werknemer kan vanwege verschillende redenen bij een burn-out ten te snel willen terugkeren. Bij een burn-out kan dat echter helemaal verkeerd uitpakken en resulteren in een enorme terugval van de zieke werknemer, zowel zakelijk als privé. Een zorgvuldige afstemming tussen alle partijen (werknemer, werkgever, huisarts en bedrijfsarts) kan veel schade voorkomen.

Zorgvuldige begeleiding bij terugkeer

Het zorgvuldig plannen en begeleiden bij de terugkeer van de zieke werknemer kan dus veel schade voorkomen. De kans is anders groot dat de werknemer snel weer in het oude patroon valt met alle gevolgen van dien. Maar in dit proces is het ook belangrijk dat de leidinggevende de collega's informeert over de terugkeer van de zieke werknemer en goed begrijpt dat het niet gelijk 'business as usual' is. Het is daarbij belangrijk om goed na te denken de werkzaamheden die de terugkerende werknemer aan kan. Belangrijk: de werknemer moet in de beginfase zoveel mogelijk zelf het tempo kunnen bepalen.  

Het inschakelen van een re-integratiebureau

Een deskundige en onafhankelijke derde partij kan bij een burn-out het re-integratieproces aanzienlijk soepeler laten verlopen. De toegevoegde waarde van een re-integratiebureau neemt toe als de terugkeer complexer is en er bijvoorbeeld sprake is van een aangepaste functie voor de terugkerende werknemer. In dit proces is het belangrijk dat de werknemer voldoende vertrouwen heeft in het re-integratiebureau dat meestal door de werkgever is aangesteld. Het inschakelen van een re-integratiebureau heeft nog een ander voordeel: de werkgever maakt duidelijk dat de re-integratie van de werknemer belangrijk is. Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus voor re-integratietrajecten bij een burn-out


Terug naar kenniscentrum