re-integratie kiezen logo

Re-integratie na burnout

 Ruim een miljoen mensen in Nederland hebben burnoutklachten. Daar zitten ook opvallend veel jonge werknemers tussen. Het ziekteverzuim dat samenhangt met burnout-gerelateerde klachten varieert van een paar weken tot wel ruim een jaar. Een zorgvuldig re-integratietraject is dan ook van groot belang voor zowel de werknemer als de werkgever. Hieronder volgen een aantal tips voor een succesvol re-integratietraject na een burnout.  

Keer niet overhaast terug

Omdat de kosten voor verzuim hoog zijn, is de verleiding groot om snel te re-integreren. Maar bij een burnout kan dat helemaal verkeerd uitpakken met als gevolg een enorme terugval van de zieke werknemer, zowel zakelijk als privé. Voor de werknemer wegen bij langdurig ziekteverzuim natuurlijk vooral de gezondheidsproblemen, terwijl de werkgever op zijn beurt met mogelijke grote financiële consequenties te maken krijgt. Bij lang ziekteverzuim kunnen de verzuimkosten wel oplopen tot ruim 200 euro per ziektedag. Een zorgvuldige re-integratie en afstemming tussen alle partijen (werknemer, werkgever, huisarts en bedrijfsarts) kan hierbij veel verschil maken. 

Zorgvuldige begeleiding bij terugkeer

Het zorgvuldig plannen en begeleiden bij de terugkeer van de zieke werknemer kan dus veel schade voorkomen. De kans is anders groot dat de werknemer snel weer in het oude patroon valt met alle gevolgen van dien. In het proces is het belangrijk dat de leidinggevende de collega's informeert over de terugkeer van de zieke werknemer en begrijpt dat het niet gelijk 'business as usual' is. Goed nadenken dus over welke werkzaamheden en welk tempo de terugkerende werknemer aan kan. De werknemer moet in de beginfase zoveel mogelijk zelf het tempo kunnen bepalen.  

Het inschakelen van een re-integratiebureau

Een deskundige en onafhankelijke derde partij kan bij een burnout het re-integratieproces aanzienlijk soepeler laten verlopen. De toegevoegde waarde van een re-integratiebureau neemt toe als de terugkeer complexer is en er sprake is van een aangepaste functie voor de terugkerende werknemer. De werknemer moet voldoende vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid van het re-integratiebureau die meestal door de werkgever wordt aangesteld. Het inschakelen van een re-integratiebureau heeft nog een ander voordeel: de werkgever maakt duidelijk dat de re-integratie van de werknemer belangrijk is. Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus voor re-integratietrajecten bij burnout