re-integratie kiezen logo

Re-integratie na burn-out

Burn-out speelt bovengemiddeld vaak een rol bij re-integratie. Men schat dat zo'n miljoen mensen in Nederland burn-out klachten. Het niet overhaast te werk gaan en zorgvuldige begeleiding vormen belangrijke factoren voor een succesvol re-integratietraject na een burn-out. Hieronder een aantal tips voor een succesvolle re-integratie bij een burn-out.

Keer niet overhaast terug

Omdat de kosten voor verzuim hoog zijn, is de verleiding voor de werkgever groot om snel te gaan re-integreren. Bij langdurig ziekteverzuim lopen de verzuimkosten immers snel op. Ook de werknemer heeft soms de neiging om te snel terug te keren naar het werk. Bij een burn-out kan dat echter helemaal verkeerd uitpakken. Een enorme terugval van de zieke werknemer, zowel zakelijk als privĂ©, kan het gevolg zijn. Een zorgvuldige afstemming tussen alle partijen (werknemer, werkgever, huisarts en bedrijfsarts) kan dan veel schade voorkomen.

Zorgvuldige begeleiding bij terugkeer

Het zorgvuldig plannen en begeleiden bij de terugkeer van de zieke werknemer is belangrijk. De kans is anders groot dat de werknemer snel weer in het oude patroon valt. Met alle gevolgen van dien. In dit proces is het belangrijk dat de leidinggevende de collega's informeert over de terugkeer van de zieke werknemer en goed begrijpt dat het niet direct 'business as usual' zal zijn. Belangrijk dus om goed na te denken over de werkzaamheden die de terugkerende werknemer wel of niet aan kan. Belangrijk: de werknemer moet in de beginfase zoveel mogelijk zelf het tempo kunnen bepalen.  

Het inschakelen van een re-integratiebureau

Een deskundige en onafhankelijke derde partij kan bij een burn-out het re-integratieproces aanzienlijk versoepelen. De toegevoegde waarde van een re-integratiebureau neemt toe als de terugkeer complexer is. Denk dan bijvoorbeeld als er sprake is van een aangepaste functie voor de terugkerende werknemer. In dit proces is het belangrijk dat de werknemer voldoende vertrouwen heeft in het re-integratiebureau dat in de regel door de werkgever is aangesteld. Het inschakelen van een re-integratiebureau heeft nog een ander voordeel: de werkgever maakt duidelijk dat de re-integratie van de werknemer door een professionele partij belangrijk is. 


Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor re-integratietrajecten bij een burn-out


Terug naar kenniscentrum