re-integratie kiezen logo

Wat is re-integratie?

Re-integratie staat voor het opnieuw aan het werk brengen van mensen. Re-integratie doet zich meestal voor bij langdurige ziekte maar kan ook ontstaan na regulier ontslag. Re-integratie is in Nederland bij ziekte een wettelijke verplichting en zowel voor werkgevers als werknemers gelden re-integratieverplichtingen. Onder re-integratie kunnen uiteenlopende re-integratiediensten geschaard worden waarvan 2e spoor re-integratie en werkfit maken bekende voorbeelden zijn. Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor begeleiding bij re-integratie.