re-integratie kiezen logo

Wat is re-integratie?

Re-integratie staat voor het opnieuw aan het werk brengen van mensen. Re-integratie doet zich meestal voor bij langdurige ziekte maar kan ook ontstaan na regulier ontslag. Re-integratie is in Nederland voor werkgevers een wettelijke verplichting in het geval van zieke medewerkers.