re-integratie kiezen logo

Wat is re-integratie?

Re-integratie staat voor het opnieuw aan het werk brengen van mensen. Re-integratie komt in Nederland het vaakst voor bij langdurige ziekte, maar kan bijvoorbeeld ook ontstaan vanuit een uitkeringssituatie na een regulier ontslag.

Wettelijke verplichting

Bij langdurige ziekte is re-integratie een wettelijke verplichting. Zowel voor werkgevers als werknemers gelden dan re-integratieverplichtingen die ook sancties met zich mee kunnen brengen. De eindverantwoordelijkheid bij re-integratie vanuit ziekte ligt bij de werkgever. Verder staat er voor beide partijen veel op het spel. Denk aan jarenlange kosten en re-integratieverplichtingen voor werkgevers en inkomensverliezen voor werknemers. 

Doel re-integratie

Het doel van een re-integratietraject is een duurzame werkhervatting die zoveel mogelijk aansluit op de functionele mogelijkheden. Dat wil bij re-integratie vanuit ziekte zeggen dat ingezet wordt op passend werk dat zo precies mogelijk aansluit op de mogelijkheden binnen of buiten het eigen bedrijf. 

Voorbeelden re-integratiediensten

Onder re-integratie kunnen uiteenlopende re-integratiediensten geschaard worden. Deze kunnen ontstaan vanuit een arbeidsrelatie of een uitkeringssituatie. Een bekend voorbeeld van een re-integratiedienst die ontstaat vanuit een arbeidsrelatie is 2e spoor re-integratieWerkfit Maken is een voorbeeld van re-integratie die ontstaan vanuit een UWV-uitkering. Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor begeleiding bij re-integratie. 


Terug naar kenniscentrum