re-integratie kiezen logo

Hoe werkt een herbeoordeling?

Bij een herbeoordeling beoordeelt het UWV de mogelijkheden om te werken. De beoordeling kan invloed hebben op de duur en hoogte van de WIA-uitkering en de kosten voor de werkgever. Een herbeoordeling kan door verschillende partijen aangevraagd worden. 

Een herbeoordeling aanvragen als werknemer 

Een werknemer kan een herbeoordeling aanvragen als de situatie in de gezondheid is veranderd. Dit kan via een formulier op de website van het UWV. Op basis van deze input en wat al bekend is, beoordeelt het UWV of een herbeoordeling noodzakelijk is. Als het UWV meer informatie nodig heeft dan kan het zo zijn dat de werknemer wordt uitgenodigd voor een een gesprek met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige

Een herbeoordeling aanvragen als werkgever 

Ook een werkgever kan een herbeoordeling aanvragen. Bijvoorbeeld als een bedrijfsarts aangeeft dat er meer of minder re-integratiemogelijkheden zijn. Als een werkgever eigenrisicodrager is dan kan een herbeoordeling ook aangevraagd worden door de verzekeraar. Omdat werkgevers geen premie hoeven te betalen voor werknemers die blijvend arbeidsongeschikt zijn verklaard, vragen zij relatief veel herbeoordelingen aan. 

Een herbeoordeling op initiatief van UWV 

Verder kan het UWV zelf besluiten een werknemer uit te nodigen voor een herbeoordeling. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat een bepaalde periode is verstreken, fouten zijn gemaakt of op basis van nieuwe wet- en regelgeving. 


Terug naar kenniscentrum