re-integratie kiezen logo

Hoe werkt de no-riskpolis?

De no-riskpolis is bedoeld om werkgevers te stimuleren om een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer in dienst te nemen of houden door een aantal financiële risico's bij u weg te nemen.

Voordelen no-rispolis

Als u een medewerker met een no-riskpolis in dienst neemt dan kan bij ziekte een uitkering op grond van de Ziektewet verkregen worden. Deze uitkering mag in mindering gebracht worden op het loon van uw medewerker. Daarnaast hoeft u geen hogere premie voor de Ziektewet of WIA te betalen.  

Voor wie van toepassing

De no-riskpolis geldt voor werknemers die deels arbeidsgeschikt zijn met recht op een WIA-uitkering. De no-riskpolis kan ook gelden voor mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn en na twee jaar niet langer bij hun voormalige werkgever in dienst kunnen blijven. Dan geldt wel dat zij binnen vijf jaar weer bij een andere werkgever in dienst treden. Bekijk alle voorwaarden en de groepen die in aanmerking komen voor de no-riskpolis op de website van het UWV

Duur en re-integratieverplichtingen

De no-riskpolis geldt voor de periode van vijf jaar vanaf de start van het dienstverband. Er geldt geen termijn voor mensen die vallen onder de Banenafspraak. Afrondend loopt u als werkgever met een no-risk polis dus veel minder financiële risico's, maar bedenk wel dat de re-integratieverplichtingen gewoon blijven gelden.

Lees ook over andere regelingen die het voor werkgevers aantrekkelijk maken om te werken met mensen met een arbeidsbeperking.  


Vind een re-integratiedeskundige

Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de no-riskpolis en re-integratiebegeleiding.