re-integratie kiezen logo

Hoe werkt de no-riskpolis?

De no-risk polis is bedoeld om werkgevers te stimuleren om een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer in dienst te nemen. Zo worden er bij u als werkgever een aantal financiƫle risico's weggenomen.

Voordelen no-risk polis

Bij het in dienst nemen van een medewerker van een no-risk polis kunt u bij ziekte een uitkering op grond van de Ziektewet verkrijgen. Deze uitkering mag u in mindering brengen op het loon van uw medewerker. Daarnaast hoeft u geen hogere premie voor de Ziektewet of WIA te betalen.  

Voor wie van toepassing

De no-risk polis geldt voor werknemers die deels arbeidsgeschikt zijn met recht op een WIA-uitkering. De no-risk polis kan ook gelden voor mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn en na twee jaar niet langer bij hun voormalige werkgever in dienst kunnen blijven. Dan geldt wel dat zij binnen vijf jaar weer bij een andere werkgever in dienst moeten treden. De voorwaarden en groepen die in aanmerking komen voor de no-risk polis leest u op de website van het UWV. 

Duur en re-integratieverplichtingen

De no-risk polis geldt voor de periode van vijf jaar vanaf de start van het dienstverband. Er geldt geen termijn voor mensen die vallen onder de Banenafspraak. Afrondend loopt u als werkgever met een no-risk polis dus veel minder financiƫle risico's. Bedenk wel dat de re-integratieverplichtingen gewoon blijven gelden.

Lees ook over andere regelingen die het voor werkgevers aantrekkelijk maken om te werken met mensen met een arbeidsbeperking.  


Vind een re-integratiedeskundige

Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de no-risk polis en re-integratiebegeleiding.Terug naar kenniscentrum