re-integratie kiezen logo

Wat doet een jobcoach?

Zieke medewerkers kunnen moeite hebben met de terugkeer naar hun eigen werk. Een jobcoach kan dan helpen om sneller en duurzamer te re-integreren. Zowel voor werknemers als werkgevers heeft deze begeleiding veel voordelen. Wanneer bij de medewerker sprake is van een structurele arbeidsbeperking dan kan jobcoaching door het UWV vergoed worden. 

Jobcoach voor mensen met arbeidsbeperking

Een jobcoach kan veel toegevoegde bieden voor het begeleiden van specifieke doelgroepen. Denk dan aan mensen met een arbeidsbeperking. De jobcoach ondersteunt de werknemer actief tijdens de inwerkperiode en soms werkt de jobcoach zelfs mee om taken zo nog beter over te kunnen dragen. Soms volstaat een korte tussenkomst van een jobcoach en soms is ondersteuning op de werkvloer van de medewerker voor een langere periode gewenst. De begeleiding wordt afgebouwd naarmate het werk naar tevredenheid wordt vervuld. De jobcoach is zowel een aanspreekpunt voor de werknemer als de werkgever.

Subsidies voor het inzetten van een jobcoach

Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn jobcoaching en voorzieningen van het UWV of gemeenten beschikbaar als dit van toegevoegde waarde is voor het functioneren op de werkplek in het bedrijf. Qua voorzieningen kan dan gedacht worden aan werkplekaanpassingen, vervoer of hulpmiddelen. De jobcoach wordt vervolgens ingezet om een medewerker met een arbeidsbeperking op de werkplek te begeleiden. Lees meer over de jobcoaching subsidie en voorzieningen voor werkgevers om te werken met mensen met een arbeidsbeperking. Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus voor vragen over jobcoaching en re-integratie subsidies.