re-integratie kiezen logo

Wat doet een jobcoach?

Een jobcoach begeleidt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van een baan. Zowel voor werknemers als werkgevers kan jobcoaching veel voordelen hebben. Bij het inschakelen van een jobcoach voor medewerkers met een structurele arbeidsbeperking kan financiering bij het UWV of de gemeente worden aangevraagd.

Taken Jobcoach voor mensen met arbeidsbeperking

De jobcoach verricht uiteenlopende taken en is in verschillende rollen actief. Hieronder een selectie:

 • De jobcoach ondersteunt de werknemer actief tijdens de inwerkperiode.
 • Soms werkt de jobcoach zelfs mee om taken zo nog beter over te kunnen dragen.
 • Soms volstaat een korte tussenkomst van een jobcoach en soms is ondersteuning op de werkvloer voor een langere periode gewenst.
 • De jobcoach is zowel een aanspreekpunt voor de werknemer als de werkgever op de werkvloer.
 • Het zoeken van passend werk voor cliĆ«nt.
 • Jobcoach kan voor werkgever zowel coachende en adviserende rol vervullen. Denk aan advies over wet- en regelgeving.

Doelgroepen

De jobcoach begeleidt verschillende doelgroepen met een beperking en hieronder een selectie. 

 • Mensen met een verstandelijke beperking. 
 • Mensen met niet Aangeboren-Hersenletsel (NAH)
 • Mensen met autisme. 
 • Mensen die terugkeren na kanker.
 • Mensen met een Wajong-uitkering.

Subsidies voor het inzetten van een jobcoach

Voor het inschakelen van een jobcoach is financiering beschikbaar van het UWV of gemeenten beschikbaar. Als een werkgever subsidie aanvraagt dan noemt men dit bij het UWV interne jobcoaching. Als een werknemer subsidie aanvraagt dan noemt men dit externe jobcoaching. Bij interne jobcoaching zijn er verschillende manieren om dit te organiseren. Een werkgever huurt een externe jobcoach in die erkend moet zijn door het UWV. Een werkgever maakt een eigen medewerker vrij voor de rol van jobcoach. Voor het aanvragen van subsidie voor een interne jobcoach gelden een aantal voorwaarden

Lees verder over jobcoaching of bekijk de verschillende subsidies en voorzieningen die voor werkgevers beschikbaar bij het werken met mensen met een arbeidsbeperking. Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus en jobcoaches in uw regio voor vragen over jobcoaching en re-integratie subsidies.


Terug naar kenniscentrum