re-integratie kiezen logo

Wat doet een jobcoach?

Een jobcoach begeleidt een cliënt bij een verworven baan waarbij het doel duurzame plaatsing is. Meestal gaat het dan om specifieke doelgroepen zoals een werkzoekende met een arbeidsbeperking. De jobcoach ondersteunt de werknemer actief tijdens de inwerkperiode en soms werkt de jobcoach zelfs mee om taken zo nog beter over te dragen. De begeleiding wordt afgebouwd naarmate het werk naar tevredenheid wordt vervuld. De jobcoach is zowel een aanspreekpunt voor de werknemer als de werkgever.

Jobcoaching voor de arbeidsgehandicapte werknemer wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed door het UWV. De procedure is dan dat de jobcoach een begeleidingsplan opstelt dat wordt voorgelegd aan de arbeidsdeskundige van het UWV. Bij akkoord kan vervolgens met de jobcoaching begonnen worden. Lees verder over jobcoaching voor werknemers of klik verder voor een overzicht van jobcoaches in Nederland.