re-integratie kiezen logo

Hoe werkt het Loonkostenvoordeel (LKV)?

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een belastingkorting voor bedrijven als zij ouderen of mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. LKV is in de plaats gekomen van premiekortingen voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers en maakt onderdeel uit van de Wet Tegemoetkomingen Loondomein.

Wie komen in aanmerking 

Loonkostenvoordelen 

  • Het LKV voor ouderen en arbeidsgehandicapten is maximaal 6.000 euro per jaar voor maximaal drie jaar .
  • Het LKV voor werknemers banenafspraak vallen is maximaal 2.000 euro per jaar voor maximaal drie jaar. 

Hoe LKV aanvragen 

U kunt de LKV aanvragen via de loonaangifte. Een kopie van de doelgroepverklaring LKV is hierbij nodig.  Uw werknemer moet de doelgroepverklaring binnen drie maanden na indiensttreding aanleveren.

 
Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over het loonkostenvoordeel en andere aantrekkelijke regelingen.


Terug naar kenniscentrum