re-integratie kiezen logo

Hoe werkt het Loonkostenvoordeel (LKV)?

Als u een werknemer van 56 jaar of ouder of mensen met een arbeidsbeperking in dienst neemt, dan kunt u aanspraak maken op het loonkostenvoordeel oudere werknemer. U heeft een doelgroepverklaring nodig om in aanmerking te komen voor de LKV. Hieronder leest u over de financiële voordelen, de voorwaarden die gelden voor de doelgroep oudere werknemers en tenslotte hoe de LKV aangevraagd kan worden. 

Loonkostenvoordelen 

• Het loonkostenvoordeel bedraagt maximaal 6.000 euro per jaar voor een periode van maximaal drie jaar.
• Het loonkostenvoordeel bedraagt € 3,05 per verloond uur. 

Voorwaarden doelgroep oudere werknemers 

• De werknemer is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
• De werknemer werkt niet in WSW-dienstverband of in een beschutte werkomgeving via de gemeente.
• De werknemer is verzekerd voor werknemersverzekeringen.
• De werknemer heeft in de 6 maanden voor het begin van het dienstverband niet bij de werkgever gewerkt.
• De werkgever heeft niet eerder voor de werknemer een loonkostenvoordeel gekregen.

Hoe de LKV aanvragen 

• U kunt de LKV aanvragen via de loonaangifte.
• Een kopie van de doelgroepverklaring LKV is nodig.  
• Uw werknemer moet de doelgroepverklaring binnen drie maanden na indiensttreding aanleveren.
 

 
Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over het loonkostenvoordeel en andere aantrekkelijke regelingen.


Terug naar kenniscentrum